jaro

Биде върху мене ръката Господня, и Господ ме изведе чрез духа, тури ме сред полето – а то беше пълно с кости... Тогава Той ми каза: Изречи пророчество за тези кости и кажи им: Сухи кости, чуйте словото Господне! Тъй казва Господ: Ето Аз ще въведа във вас дух и ще оживеете... Аз изрекох това пророчество, както ми бе заповядано, и когато прпрокувах, произлезе шум, и ето движение, и почнаха да се сближават костите, кост до своята кост. И видях, ето жили имаше на тях, и плът израсте, кожа ги покри отгоре... и влезе в тях Дух – и те оживяха и се изправиха на нозете си – твърде твърде голямо опълчение.

Много хубаво е това видение на пророк Изекиил, показва сила на пророческата дума. Бог каза на Езекиил: пророкувай сине човешки и костите ще оживеят. Пророкът вижда, как под влияние на неговите думи лентата на филма от живота на тези хора се връща назад. Костите на хората, които си заминаха започват да се събират, обличат се в плътта и мъртвите стават живи. За нас, които малко разбираме от изкуството на филма е по лесно да си го представим. Може да се гледа филма отзад напред и да се направи ретроспекция, връщайки се към началото. Може да се започне от момента на смъртта и след малко може да се стигне до деня на неговото раждане. Филма може да се спре във всеки момент, за да се изберат най-хубавите кадри. Така може да направи Бог с живота на всеки от нас и с историята на целия свят. Пророческите думи, които са думи на Бога, имат мощ да пуснат този филм, който е историческата реалност, а не само сянката на екрана. Бог може не само да се върне към определен момент на този филм, но едновременно може да се намеси в определен кадър, за да въведе в човешкия живот нова, Божия реалност. Това е огромна тайна. Слизането на Светия Дух това е точно такава Божия намеса. Това ни дава надежда. Призовава ни да се поверим на Бога и да Му вярваме. Щом под влияние на пророческите думи мъртвите кости оживяват, опирайки се върху Сила на Божия Дух, ние сме в състояние да победим всякакви трудности и от нашата долина на безнадежност и смърт да направим долина на победата и живот. Днешното Тържество Слизане на Светия Дух това не е само спомен. Това е ден в който трябва да повярваме, че Божието Слово има сила да твори и да оживява всичко, което е мъртво в нас и в този свят. Божия Дух може да оживи и най-сухите кости. Да се отворим на Неговото действие.

JMB