Долу изброените често използвани химни и песни са обдарени от Светата католическа църква с индулгенция, която в зависимост от условията може да бъде пълна или частична  Голяма част от обдарените с индулгенция молитви са написани вече в този молитвеник, затова предлагаме само липсващите.

 

ТЕБЕ, БОЖЕ, ХВАЛИМ

 

Тебе, Боже, хвалим, Тебе, Господи, прославяме.

Тебе, вечни Отче, цялата земя почита.

Тебе всички ангели, Тебе небесата и всички власти.

Тебе херувимите и серафимите нескончаемо провъзгласят.

Свет.

Свет.

Свет Господ, Бог Саваот.

Пълни са небесата и земята с величието на Твоята слава.

Тебе хвали славният лик на апостолите.

Тебе слави всехвалното число на пророците.

Тебе прославя светлото войнство на мъчениците.

Тебе по цялата вселена изповядва Светата Църква.

Отче на безкрайното величие.

С Твоя обожаем, истинен и единствен Син.

И със Светия Дух, Утешителя.

Ти, Христе, Цар на славата.

Ти на Отца си вечния Син.

Като прие да спасиш човека, Ти не презре утробата на Девицата.

Като победи жилото на смъртта, Ти отвори на вярващите

царството небесно.

Ти седиш отдясно на Бога в славата на Отца.

Вярваме, че ще дойдеш да ни съдиш.

Тебе, прочее, молим, да помогнеш на Твоите слуги, които Си изкупил

с драгоценната Си кръв.

Благоволи да ни причислиш към Твоите светии във вечната слава.

Спаси, Господи, народа Си и благослови Твоето наследство.

Управлявай ги и въздигни ги навеки.

През всички дни Те благославяме.

И възхваляваме името Ти на веки и във веки веков.

Благоволи, Господи, през този ден да ни предпазиш от грях.

Помилвай ни, Господи, помилвай ни.

Да бъде милосърдието Ти, Господи, върху нас, както се надяваме на Тебе.

На Тебе, Господи, се надявам и не ще се посрамя навеки.

 

Свещеник: Да благославяме Отца и Сина, със Светия Дух.

Всички: Да го хвалим и възвеличаваме навеки.

Свещеник: Благословен си, Господи, на небесата.

Всички: И всехвален и прославен и възвеличен навеки.

Свещеник: Господи, изслушай моята молитва.

Всички: И викът ми да достигне до Тебе.

 

 

ПЕЙ, ЕЗИКО

 

 1. Пей, езико, песен тайна

на телото славний час.

На кръвта Му скъпа, сияйна,

що Христос проля за нас.

Щедрост царска и безкрайна,

лей над мира наший Спас.

 

 1. От пречиста Дева Света,

Той за нази се роди.

Словото си пък посей,

кат сред нази се всели

и учението Свое с чудеса

вред потвърди.

 

 1. На последната вечеря

със Своите седна,

та закона да изпълни,

Пасхата с тях да яде.

И тогаз за тях Се даде

Той под вид на храна.

 

 1. И хлябът с едничко слово,

Той смени във Своя плът

и виното с чудо ново,

Своя кръв стори в часът.

Вяра жива в Божие Слово

нек ни води в земни път.

 

 1. Пред велико, свето тайнство

нек глави да преклоним.

И завета нека древен

с нови обред заменим.

Сетивата, що не схващат,

с вярата си подкрепим.

 

 1. Теб родител и родени

ний да възхваляваме.

Поздрав, почит да е сила,

и благословение.

Теб от двама изходящи,

славим с чест еднаква днес.

Амин.

(св. Тома Аквински)

 

 

Ела, о Душе, Творче свет

 

 1. Ела, о Душе, Творче свет,

и умовете посети.

Влей свише Твойта благодат

в сърцата, що създаде Ти.

 1. Ти утешител Си назван

от Вишний Бог безценен дар,

източник жив, любов и плам

и лек душевен си за нам.

 1. Ти седмочисленият дар –

пръст десен на Божията ръка,

избран от вечний Господар,

със слово изпълваш ни душа.

 1. В нас светли чувства запали,

любов в сърцата ни всели,

а на немощните тела –

дай трайна сила на скала.

 1. Врага далече пропъди –

с безкраен мир ни сподоби,

и в пътя Твой ни Ти води,

за да избегнем вси вреди.

 1. Чрез Теб да видим, дай Отца

и Неговият Син Христа –

идещият от Две лица

да тачим чак до вечността.

 1. Прослава на Всевишни Бог

и на Възкръсналия Син

така и на Светия Дух

сега и във вечността. Амин!

 

 

Секвенция в чест на Свети Дух

 

Свети Душе, Ти ела

И прати от небеса

Лъч от Твойта светлина

Ти баща на бедните

Извор си на дарбите

Светлина в сърцата

Благи Утешителю

На душата сладък гост

Сладко освежаване

В работа почивка си

В тежка жега сянка си

В плач си и утешение

О, преблага светлина

Напълни сърцата ни

Що на Тебе верни са

Без мощта Ти силна

Е в човека само нощ

От грях никой не е чист

Измий Ти нечистото

Полей също сухото

Изцери нездравото

Твърдото Ти пречупи

И огрей студеното

Поправи сгрешеното

Дай на всички вярващи

И в Тебе надяващи

Седемте Си дара

Оцени делата ни

След смъртта спасение дай

И безкрайни радости. Амин.

 

 

Псалм 129

 

Из дълбините викнах към Тебе, Господи

Господи, послушай гласа ми.

Да бъдат ушите Ти внимателни

към гласа на молбата ми.

Ако забелязваш беззаконията ни, Господи,

Господи, кой може да устои?

При Тебе обаче има милост

и поради Твоя закон устоях пред Тебе, Господи.

Уповава се душата ми на Неговото Слово,

надява са душата ми на Господа.

От тъмни зори до нощи и мрак

нека Израил се надява у Господа,

Защото у Господа има милосърдие

и обилно у Него е изкуплението.

И Той ще избави Израиля

от всичките му беззакония.