НАБОЖНОСТ, ВЪЗНАГРАЖДАВАЩА

ПРЕСВЕТОТО СЪРЦЕ ИСУСОВО

ЗА ГРЕХОВЕТЕ НА ВСИЧКИ ГРЕШНИЦИ

 

Между многото различни прояви на култ към Пресветото Сърце Исусово най-популярната форма е деветницата на деветте първи петъци на месеца. Нейните корени намират място в явленията на Исус на св. Маргарита Мария Алакок (1647–1690). Практиката на първите петъци е приета от папа Пий XII в енцикликата „Haurietis aquas”. Първият петък е ден, който по особен начин е посветен на преживяването на любовта към Божието Сърце. В това помага участието в Евхаристичната трапеза и света изповед в духа на удовлетворение за всички грехове. Светото причастие трябва да бъде прието с намерение удовлетворение за греховете. Както греховете отделят човека от Бога, така Светото причастие възвръща това изгубеното единство.

За практикуващите тази набожност обещанията на Исус Христос са следните:

 • Ще им дам всички благодати, нужни им според тяхното състояние.
 • Ще установя и запазя мир в техните семейства.
 • Ще им бъда утешение в трудностите.
 • Ще им бъда сигурно прибежище в живота, а особено в смъртния им час.
 • Ще благославям обилно всички техни дела.
 • Грешниците ще намерят в Моето Сърце извор и безкраен океан от милосърдие.
 • Студените души ще станат предани.
 • Ревностните души за кратко ще достигнат съвършенството.
 • Ще благославям домовете, почитащи образа на Моето Пресвето Сърце.
 • Ще запиша имената в Моето Сърце на хората, разпространяващи тази набожност.
 • Ще даря на свещениците благодатта на обръщане дори и на най-закоравелите сърца.
 • В богатството на Моето милосърдие на всички, които приемат Светото Причастие девет първи петъци на всеки месец, ще даря благодатта на последното разкаяние, така че да не умрат без Моята благодат и без светите тайнства, а Моето Сърце ще им бъде най-сигурна защита в смъртния им час.

 

Църквата вижда в набожността към Пресветото Сърце Исусово знак на Божията любов към хората. Самият Христос определя тази набожност като средство, което има за цел да ни направи чувствителни към греха, да ни мобилизира за борба с него в името на любовта Христова, а също така и за удовлетворение, за тези, които най-много раняват Божието Сърце. Бог е Любов. От любовта на Божието Сърце съществува целият свят и човешкият род. Някога хората се противопоставиха на Бог, своя Създател, но Бог не престана да ни обича. Доказателството за това е дарът за нас, какъвто е самият Божи Син. Персонализацията на тази Божия любов към нас е Сърцето на Исус. За тази любов то идва на земята и приема жестоките страдание и смърт. В името на тази любов Бог създава Църквата, светите тайнства, а между тях Тайнството на Любовта – Евхаристията.

 

Молитва към Пресветото Сърце Исусово

Най-сладко Сърце Исусово, моля Те най-горещо, направи да Те обичам и обичам все повече. Ето, аз от благодарност към Теб и за опрощаване на всички мои неправди, отдавам Ти моето сърце и напълно Ти се посвещавам, Исусе Мой най-мили, и с Твоя помощ постановявам повече да не греша. Амин.

 

Молитва за помощ

Добри Исусе, идваме пред Теб като онзи младенец от Евангелието, който, чувайки гласа Ти, Те намерил и попитал: „Учителю добър, какво трябва да сторя, за да имам живот вечен”? (Лук. 18, 18). Със сигурност не е могъл да се справи сам, съмнявал се е, бил е неспокоен, затова е дошъл при Теб. И ние идваме за помощ и напътствие.

Господи, толкова често не умеем да стигнем до Теб, не умеем да разберем Твоето добро, Твоята святост. Поглъщат ни задълженията, работата и забавленията, търсим в тях радост и задоволство, а само Ти Си пълното добро и можеш да ни дариш със съвършена радост.

Исусе, съедини ни с Теб. Нека нашите задължения да бъдат така извършвани, да можем да Ти ги принасяме в жертва. Нека нашите забавления бъдат такива, че да не ни отделят от Теб. Това, което е зло в нас, всеки момент на гордост и егоизъм, нека да изчезне и да престане да ни отделя от Твоята любов. Направи така, че чрез единството ни с Теб да бъдем все по-добри във вярата и все по-достойни за Твоето приятелство.

 

Литания на смирението

О, Исусе, кротък и смирен по сърце, послушай ме!

Избави ме, Исусе, от желанието да бъда уважаван,

от желанието да бъда харесван;

от желанието да бъда прославян;

от желанието да бъда хвален;

от желанието да бъда избиран пред другите;

от желанието да бъде търсен съветът ми;

от желанието да бъда признат.

О, Исусе, кротък и смирен по сърце, послушай ме!

Избави ме, Исусе, от страха пред унижението,

от страха да бъда презиран;

от страха да бъда критикуван;

от страха пред самотата;

от страха да бъда подиграван;

от страха да бъда нараняван;

от страха да се съмняват в мен.

И също така, Исусе, дай ми дара да желая

другите да бъдат по-обичани от мен;

да бъдат ценени повече от мен;

да печелят в очите на света, а аз да губя;

другите да бъдат избирани и аз да бъда отхвърлян;

другите да бъдат хвалени и аз да бъда незабелязван,

във всички неща другите да бъдат считани за по-добри от мен;

другите да станат по-свети от мен,

а аз да бъда толкова свят, колкото е нужно. Амин.

 

Молитва за прошка

Господи Исусе Христе, ето, ние сме събрани в този храм и искаме да почетем Пресветото Ти Сърце, което ни оказва Твоята безкрайна любов. Съзнаваме нашата неблагодарност и желаем да се извиним за нашите грехове.

Повтаря се: Прости ни, Господи, прости на своя народ!

За греховете на неверието и за Твоето изгнаничество от нашия живот, за унищожаването на вярата в сърцата на децата и младежите, за подценяване на Твоите заповеди в личния и обществения ни живот, за това, че въпреки Кръщението, което сме приели за нашето спасение, не се стараем да Те опознаем и обичаме:

Прости ни, Господи, прости на своя народ!

За обезчестяването на светите дни, за ненужната работа в неделите и празниците, а също така и за запълването на свободното време с друго, за сметка на Светата Евхаристия и приемането на Светото Причастие в състояние на тежък грях, за цялата хладина и леност, безразличие и невяра спрямо Теб, укрит в Светите Тайнства:

Прости ни, Господи, прости на своя народ!

За разбитите бракове и за неспазване на съпружеските обещания, за пристъпване правото на живот на неродените, за греховете на пиянството, за езическото в обичаите ни и за всеки зъл пример спрямо нашия ближен:

Прости ни, Господи, прости на своя народ!

За липса на уважение към обществената собственост, за неучтивостите на работното място, за всяка липса на интерес и за безразличието към човешките нужди, за всичко, което е в разрез с Твоята заповед да се обичаме:

Прости ни, Господи, прости на своя народ!

За липса на смелост в изповядването на Твоето име и в отговорността за Твоята Църква, за поставянето на материалните ценности по-високо от Теб, за безразличието на родителите и възпитателите в християнското възпитание на децата и младежите, за това, че не свидетелстваме за Теб в заобикалящия ни свят:

Прости ни, Господи, прости на своя народ!

 

Молитва за Божия прослава

О, Исусе, извинихме се в наше име и в името на всички онези, които не умеят да се извиняват или не искат разкаяние за греховете си. Желаем също така да изразим нашата благодарност и готовност за разкаяние всеки ден, а чрез това до по-голяма любов към Теб.

 

Повтаря се: Приеми нашата прослава!

Господи Исусе, любовта Ти Те е подтикнала да принесеш в жертва живота Си, за да ни спасиш, завела Те е на кръста и им е позволила да Ти прободат Сърцето. Благодарим Ти за това и Те прославяме:

Приеми нашата прослава!

Господи Исусе, дарът на Твоето Сърце е Пресветото Причастие, в което постоянно Си между нас и желаеш на всеки от нас да окажеш любов и прошка. Благодарим Ти за това и Те прославяме:

Приеми нашата прослава!

Господи Исусе Христе, с любов отговаряйки на Твоята любов, желаем да се отдадем под Твое владичество, да желаем това, каквото желае Твоето Сърце, и да се причиним чрез молитвите, постъпките и страданието си до допълването на Твоето дело на земята:

Приеми нашата прослава!

Господи Исусе, посвещаваме Ти се всеки ден, ние – Твоят народ, събран в този храм:

Приеми нашата прослава!

Господи Исусе Христе, приеми нашите молитви и добрата ни воля, подсили ги и ги направи плодотворни за Твоя прослава. Който живееш и царуваш през всички векове на вековете. Амин.

 

Литания към Пресветото Сърце Исусово 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, слушай ни                                             Христе, слушай ни      

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже

Душе, Свети Боже

Света Троице, Единни Боже

Сърце Исусово, Син на Предвечния Отец

Сърце Исусово, образувано от Свети Дух в утробата на Майката Дева

Сърце Исусово, съществено съединено със Словото Божие

Сърце Исусово, с безкрайно величие

Сърце Исусово, свят храм Божи

Сърце Исусово, обиталище на Всевишния

Сърце Исусово, дом Божи и врата небесна

Сърце Исусово, пещ, разпалена от любов

Сърце Исусово, вместилище на правдата и любовта

Сърце Исусово, пълно с доброта и любов

Сърце Исусово, хранилище на всички добродетели

Сърце Исусово, достойно за всяка похвала

Сърце Исусово, цар и средоточие на всички сърца

Сърце Исусово, Което съдържа всички съкровища на мъдростта и на знанието

Сърце Исусово, в Което е благоволението на Отца

Сърце Исусово, в пълнотата на Което всички участваме

Сърце Исусово, желание на вечните висини

Сърце Исусово, търпеливо и мнoгoмилостиво

Сърце Исусово, щедро за всички, които Те призовават

Сърце Исусово, извор на живот и святост

Сърце Исусово, умилостивителна жертва за нашите грехове

Сърце Исусово, обсипано с презрения

Сърце Исусово, съкрушено заради беззаконията ни

Сърце Исусово, послушно до смърт

Сърце Исусово, пронизано с копие

Сърце Исусово, извор на всяко утешение

Сърце Исусово, живот и възкресение наше

Сърце Исусово, мир и помирение наше

Сърце Исусово, жертва за грешниците

Сърце Исусово, спасение надяващите се на Тебе

Сърце Исусово, надежда на умиращите в Тебе

Сърце Исусово, радост на всички светци

 

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!

Исусе, кротък и смирен по сърце,

Направи сърцата ни подобни на Твоето сърце!

Да се помолим

Всемогъщи и вечни Боже, погледни на Сърцето на Твоя Възлюбен Син и славата и удовлетворенията, които Ти дава от името на грешниците, и умилостивен прости на онези, които искат Твоето милосърдие. В името на същия Твой Син, Исус Христос, Който живее и царува с Тебе, в единение със Светия Дух, Бог през всички векове на вековете. Амин.

 

Посвещаване на човешкия род на Пресветото Сърце Исусово

Пресладки Исусе, Изкупителю на човешкия род, виж ни проснати смирено пред Твоя свят олтар. Ние сме Твои и Твои искаме да бъдем и за да се съединим с Тебе неразривно, ето че в днешния ден всеки един от нас се посвещава доброволно на Твоето Пресвето Сърце.

Мнозина, наистина, никога не са Те познали; мнозина с презрение са престъпили Твоите заповеди и са се отказали от Тебе. Милосърдни Исусе, смили се над едните и над другите и привлечи ги към Твоето Пресвето Сърце.

Господи, бъди цар не само на правоверните, които никога не са се отдалечили от Тебе, но и на блудните синове, които са Те напуснали. Дай им благодатта Си да се завърнат по-скоро в своя бащин дом, за да не загинат от неволя и глад.

Бъди Цар на тези, които живеят в заблуждение или които раздорът е задържал далеч от Тебе.

Доведи всички в пристанището на истината и в единството на вярата, та в най-скоро време да има едно стадо и един Пастир.

Дай, Господи, на Твоята Църква една истинска и безпрепятствена свобода; дай на всички народи ред и мир; стори от единия край на света до другия да се чуе само един глас: да бъде прославено Божественото Сърце, Което ни е придобило спасение. На Него чест и слава през всичките векове. Амин.

 

Обещания към Пресвето Сърце Исусово

Пресвето Сърце Исусово, проснати в смирение пред Теб, подновяваме нашата саможертва и потвърждаваме твърдото намерение, като увеличаваме нашата любов и вярност, да поправим оскърбленията, които са Ти нанесени от хората. Обещаваме:

 • Колкото повече биват хулени истините на нашата свята вяра, толкова повече да вярваме в нея, Сърце Исусово, престол на вечната мъдрост.
 • Колкото повече неверието се стреми да ни ограби надеждата в Бог, толкова повече да се надяваме на Теб, Сърце Исусово, единствена надежда на хората.
 • Колкото повече сърцата се противопоставят на доказателствата на Твоята божествена любов, толкова повече да Те обичаме, безкрайно достойно за обич, Сърце Исусово.
 • Колкото повече бива отричана Твоята божественост, толкова повече да я обожаваме, божествено Сърце Исусово.
 • Колкото повече биват престъпвани Твоите свети заповеди, толкова повече да ги спазваме, Пресвето Сърце Исусово.
 • Колкото повече биват презирани и пренебрегвани Твоите свети тайнства, толкова повече да ги приемаме с любов и страхопочитание, щедро Сърце Исусово.
 • Колкото повече биват пропъждани от сърцата Твоите достойни за обожание добродетели, толкова повече да се стремим да ги упражняваме, Сърце Исусово, образец на всички добродетели.
 • Колкото повече адът се опитва да разваля душите, толкова повече да допринасяме за тяхното освещаване, Сърце Исусово, пълно с усърдие за светостта на душите.
 • Колкото повече чувствеността и гордостта се опитват да разрушават себеотрицанието и верността към званието, толкова повече да преодоляваме себе си и да изпълняваме задълженията си, Сърце Исусово, наситено с презрение.
 • Колкото повече стават враговете на Твоята свята Църква, толкова повече да се стремим да бъдем нейни деца, Сърце Исусово, увенчано с тръни.
 • Колкото повече бива наскърбяван и преследван Светият Отец, Твоят наместник на земята, толкова повече да го обичаме и да се молим за него, о, ранено Сърце Исусово.
 • О, Сърце на нашия Бог, дай ни благодатта да бъдем Твои апостоли тук на земята и да станем Твоя корона във вечното блаженство. Амин.