Предопределена ведно с въплъщението на Божието Слово да бъде во веки Божия Майка, по разпореждане на Божието провидение Преблажената Дева бе на тази земя Светата Майка на Божествения изкупител, изключително щедра спътница и смирена Господня рабиня. Като зачева, ражда, храни, представя Христос на Отца Му в храма, страда с умиращия на кръста свой Син, тя съдейства по изключително неповторим начин за делото на Спасителя чрез послушание, вяра, надежда и пламенна любов, за да бъде възстановен свръхестественият живот на душите. Именно затова тя е наша Майка в реда на благодатта.

Майчинството на Мария в домостроителството за благодатта продължава без прекъсване от момента на даденото във вярата съгласие в деня на Благовещението и поддържано непоколебимо под кръста, до всевечното увенчаване на всички избрани. И действително, след приемането й на небето тя не изоставя тази спасителна мисия, а с многостранното си застъпничество продължава да измолва за нас даровете на вечното спасение. В майчината си любов тя се грижи за все още странстващите и изпадащи в опасност и тревожност братя на своя Син, докато бъдат въведени в блаженото Отечество. Ето защо Църквата призовава Преблажената Дева като Застъпница, Помощница, Покровителка… Църквата непрекъснато препоръчва Мария на сърцата на верните, за да могат те с подкрепата на тази майчина помощ по-съкровено да се присъединят към Посредника и Спасителя…

Божията Майка е образец на Църквата, както учи още свети Амвросий, в реда на вярата, любовта и съвършеното единение с Христос... Докато Църквата вече е постигнала в Преблажената Дева съвършенството да бъде без петно и без порок (вж. Еф. 5, 27), верните все още полагат усилия да растат в светостта, като сразяват греха: и затова повдигат очи към Мария, която сияе като образец на добродетелност пред цялата общност на избраните… Така, че когато се обръщаме към нея с молитва и я почитаме, тя препраща верните към своя Син, към Неговото жертвоприношение и към любовта на Неговия Отец… Всички верни в Христа отправят своите настойчиви молитви към Божията Майка и Майка на всички хора, за да може тя, която подпомогна с молитвите си предхождащата Църква, сега, когато е въздигната на небето над всички блажени и ангели, в общение с всички светии, да се застъпи пред своя Син, докато семействата на всички народи, независимо дали са удостоени с името християни, или все още не познават своя Спасител, се съберат в мир и съгласие в един-единствен Божи народ, за слава на Пресветата и неделима Троица.

(Lumen Gentium, 61-69)

 

Ангел Господен

Ангел Господен извести на Дева Мария

и Тя зачена от Светия Дух.

Радвай се, благодатна Марийо...

Ето слугинята Господня

нека ми бъде по Твоята дума.

Радвай се, благодатна Марийо...

И Словото стана плът

и всели се между нас.

Радвай се, благодатна Марийо...

Моли се за нас, Света Богородице,

за да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим

Молим Ти се, Всемогъщи Господи, влей в умовете ни Твоята благодат, та като познахме чрез ангела въплъщението на Христа, Твоя Син, чрез Неговото страдание и Неговата смърт да достигнем до славата на Възкресението Му. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Царице небесна

Царице небесна, радвай се, алилуя!

Защото, Когото си заслужила да носиш, алилуя!

Възкръсна, както рече, алилуя!

Моли се на Бога за нас, алилуя!

Весели се и радвай се, Дево Марийо, алилуя!

Защото Господ наистина възкръсна, алилуя!

Да се помолим

Боже, Който чрез възкресението на Твоя Син, Нашия Господ Исус Христос, Си благоволил да зарадваш света, направи, молим Ти се, чрез Неговата Майка, Блажена Дева Мария, да придобием радостите на вечния живот. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Радвай се, Царице (през Пасхалното време)

Радвай се, Царице, Майко милостива, живот, сладост и надежда наша, радвай се! Към тебе викаме ние, изгнани синове Евини, към тебе въздишаме с плач и ридание в тази плачевна долина. Ти, прочее, като наша защитница, обърни милостивите си очи към нас и покажи ни след това изгнание Исуса – благословения плод на твоята утроба. О, преблага, о, милостива, о, сладка Дево Марийо.

 

Кантик на блажена Дева Мария (Лук. 1, 46-55)

Душата ми величае Господа

и духът ми се възрадва в Бога, моя Спасител,

затова, че Той милостиво погледна смирението на своята слугиня,

и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.

Силният ми стори велико нещо

и името Му е свято.

Неговата милост е от род в род

към онези, които се боят от Него.

Той показа сила с десницата Си,

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени,

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израил, Своя слуга,

като Си спомни милостта,

както обеща на нашите деди –

на Авраам и потомството му във вековете.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, и във веки веков. Амин.

 

Под твоето покровителство

Под твоето покровителство прибягваме, Света Богородице, не презирай молитвите, които ти отправяме в нашите нужди, но избави ни винаги от всяка опасност, Дево славна и благословена. Амин.

 

Молитва на св. Бернард

Спомни си, о, всемилостива Дева Марийо, че отвека не се е чуло някой да е прибягнал до твоето покровителство, да е призовал твоята помощ, да е поискал твоето ходатайство и е бил изоставен от тебе. И аз, въодушевен от подобно упование, прибягвам към тебе, Майко, Дево на девиците, при тебе идвам, пред тебе заставам аз грешният, задавен от сълзи. Недей, о, Майко на Исуса, не отхвърляй молитвите ми, но чуй ги милостиво и изслушай. Амин.

 

Акт посвещаване на Непорочната (св. Максимилиян Колбе)

О, Непорочна, Царице на небето и на земята, прибежище на грешните и майко наша най-милостива, която получи от Бога порядъка на любовта. Аз, недостойният грешник, падам до нозете ти и смирено те моля да ме приемеш целия като своя вещ и собственост и да направиш с мен, заедно със силите на тялото, душата ми и с целия ми живот, смърт и вечност, каквото ти е угодно. Ако искаш използвай ме целия безусловно, за да се сбъдне казаното за теб: „Тя ще ти порази главата” и „Всички ереси по целия свят сама си унищожила”, та в твоите непорочни и най-милостиви ръце да бъда полезен инструмент за разпространение и за най-силен растеж на славата ти в толкова заблудени и равнодушни души, а по този начин до разширяване блаженото царство на Пресветото Сърце Исусово. Защото където ти влезеш, там изпросваш благодатта на обръщане и освещаване, чрез твоите ръце ни обливат всякакви благодати от най-сладкото Сърце Исусово.

Позволи ми да те хваля, Пресвета Дево.

И дай ми сили против твоите неприятели.

О, Марийо, без първородния грях зачената, моли се за нас, които прибягваме към теб, и за всички, които не прибягват към Теб, а особено за неприятелите на Светата Църква и препоръчаните ти.

 

Света Дево Марийо

Света Дево Марийо, между жените в света не се е раждала подобна на теб, дъще и слугиньо на всевишния Цар, Небесния Отец. Майко на Пресветия Господ Наш Исус Христос, възлюбена на Светия Дух, моли се за нас със св. Архангел Михаил и с всички небесни сили и с всички светци на твоя свят и възлюбен Син, Господ и Учител. Амин.

 

Цяла хубава си

Цяла хубава си, о, Марийо!

И първороден грях в Тебе няма.

Ти си славата на Йерусалим, радост за Израил.

Ти си чест за нашия род.

Ти си защитница на грешните.

О, Марийо, Дево преблагоразумна, Майко преблага!

Моли се за нас!

Застъпвай се за нас пред Господа Исуса Христа.

Да се помолим

Боже, Който чрез непорочното зачатие на Дева Мария Си приготвил достойно жилище за Своя Син и предвид Неговата смърт Си я предпазил от всякакво греховно петно, допусни също и нас чрез нейното ходатайство да Ти дойдем насреща в святост и в чист дух. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

В чест на Успение Богородично

Дево Свята, не забравяй в славата си тъгите на земята. Обърни благия си поглед към тези, които страдат, които се борят с трудностите и които не успяват никога да уталожат устните си от огорченията на живота. Смили се над тези, които са се обичали и които са били разделени. Смили се над самотното сърце. Смили се над слабата ни вяра. Смили се над тези, които плачат, над тези, които се молят, над тези, които треперят.

 

Към Прескръбната

О, Марийо, Прескръбна Майко, ти, която си претърпяла най-голямата скръб, когато си видяла своя Син – Исус – да умира на кръста. На теб благодари цялото човечество, защото си сляла твоята мъка с Исусовото страдание за спасението на всички нас. Помогни ни да приемем страданието заради неизбежните кръстове от живота и да съумеем да ги слеем със страданието на твоя Син и с твоите скърби, за да могат всички хора да разтворят сърцето си към единствения Спасител, Исус Христос.

 

Молитва в чест на Дева Мария

На теб, Дево Марийо, ние се надяваме, постоянно чувстваме нашата немощ и духовна бедност. Ти си Майка на милосърдието, Царица на небето и на земята, Прибежище на грешниците. На твоето Майчино Сърце ние предаваме и посвещаваме нашето сърце, за да живеем винаги с теб и с твоя помощ да изпълним Божиите заповеди, които приехме на кръщението. Обещаваме, че ще се стараем да работим за обръщането на нашето сърце към Бога, избягвайки всяко зло. О, Майко небесна, погледни нашите деца, за да са добри и послушни, нашите младежи да живеят с радост и да не рушат духовната красота с неморални деяния, а да запазят Божията любов в сърцата си. Поддържай нашите семейства във вяра и единство. Обещаваме ти под твоята закрила да бъдем по-добри, за да сме истински апостоли на Божията и братската любов. Към тебе издигаме очи, о, мила Майко, за да постигнем спасението, дарено ни от твоя син Исус Христос. Майко на добрия съвет! Ти добре познаваш нашите трудности, които срещаме в живота, и големите опасности, на които е изложена нашата душа. Нека твоят свет пример бъде винаги пред нашите очи, когато вземаме решения, за да действаме полезно на нашите души. Амин.