Литания в чест на Пресветото Исусово Име

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже,

Исусе, Син на живия Бог,

Исусе, слава на Отца,

Исусе, светилник на вечната светлина,

Исусе, цар на славата,

Исусе, слънце на правдата,

Исусе, Син на Дева Мария,

Исусе любезни,

Исусе чудесни,

Исусе, Боже силни,

Исусе, Отец на идващия век,

Исусе, ангел на големия съвет,

Исусе най-силни,

Исусе най-търпеливи,

Исусе най-послушни,

Исусе, кротък и смирен по сърце,

Исусе, любител на чистотата,

Исусе, наш любител,

Исусе, Бог на мира,

Исусе, автор на живота,

Исусе, пример на добродетелите,

Исусе, ревнител на душите,

Исусе, Господ наш,

Исусе, прибежище наше

Исусе, баща на бедните,

Исусе, съкровище на верните,

Исусе, добри пастирю,

Исусе, истинска светлина,

Исусе, вечна мъдрост,

Исусе, безкрайна добрина,

Исусе, път и живот наш,

Исусе, радост на ангелите,

Исусе, цар на патриарсите,

Исусе, наставник на апостолите,

Исусе, учител на евангелистите,

Исусе, сила на мъчениците,

Исусе, светлина на изповедниците,

Исусе, чистота на девиците,

Исусе, корона на всичките светци,

Милостив бъди към нас,                                    Прости ни, Исусе

Милостив бъди към нас,                                    Послушай ни, Исусе

От всяко зло,                                                      Избави ни, Исусе

От всеки грях,

От Твоя гняв

От примките на дявола

От духа на прелюбодеянието

От вечната смърт

От небрежността към Твоите вдъхновения

Чрез тайната на Твоето Въплъщение

Чрез Твоето Рождество

Чрез Твоето Детство

Чрез Твоя най-божествен живот

Чрез Твоя труд

Чрез Твоята болка в Гетсимания

Чрез Твоя кръст и Твоето изоставяне

Чрез Твоето страдание

Чрез Твоята смърт и погребение

Чрез Твоето Възкресение

Чрез Твоето Възнесение

Чрез установяването на Пресветото Причастие

Чрез Твоите радости

Чрез Твоята слава,

 

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Исусе!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Исусе!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Исусе!

 

Исусе, послушай ни                                            Исусе, изслушай ни

 

Да се помолим

Господи Исусе Христе, Който каза: „Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори”, дай ни да почувстваме Божествената Ти любов, за да можем с цялото си сърце, думи и дела да Те обичаме и никога да не преставаме да Те хвалим. Който живееш и царуваш през всички векове на вековете. Амин.

или

Всемогъщи Боже, дари ни непрестанна боязън и любов към Твоето Пресвето име, защото никога не преставаш да закриляш тези, които утвърждаваш в Своята любов. Който живееш и царуваш през всички векове на вековете. Амин.

 

 

Литания в чест на Пресветото Сърце Исусово

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, Небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже,

Сърце Исусово, Син на Предвечния Отец,

Сърце Исусово, образувано от Свети Дух в утробата на Майката Дева,

Сърце Исусово, съществено съединено със Словото Божие,

Сърце Исусово, с безкрайно величие,

Сърце Исусово, свят храм Божи,

Сърце Исусово, обиталище на Всевишния,

Сърце Исусово, дом Божи и врата небесна,

Сърце Исусово, пещ, разпалена от любов,

Сърце Исусово, вместилище на правдата и любовта,

Сърце Исусово, пълно с доброта и любов,

Сърце Исусово, хранилище на всички добродетели,

Сърце Исусово, достойно за всяка похвала,

Сърце Исусово, цар и средоточие на всички сърца,

Сърце Исусово, Което съдържа всички съкровища на мъдростта и на знанието,

Сърце Исусово, в Което е благоволението на Отца,

Сърце Исусово, в пълнотата, на Което всички участваме,

Сърце Исусово, желание на вечните висини,

Сърце Исусово, търпеливо и мнoгoмилостиво,

Сърце Исусово, щедро за всички, които Те призовават,

Сърце Исусово, извор на живот и святост,

Сърце Исусово, умилостивителна жертва за нашите грехове,

Сърце Исусово, обсипано с презрения,

Сърце Исусово, съкрушено заради беззаконията ни,

Сърце Исусово, послушно до смърт,

Сърце Исусово, пронизано с копие,

Сърце Исусово, извор на всяко утешение,

Сърце Исусово, живот и възкресение наше,

Сърце Исусово, мир и помирение наше,

Сърце Исусово, жертва за грешниците,

Сърце Исусово, спасение на надяващите се на Тебе,

Сърце Исусово, надежда на умиращите в Тебе,

Сърце Исусово, радост на всички светци,

 

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!

Исусе, кротък и смирен по сърце,

направи сърцата ни подобни на Твоето сърце!

Да се помолим

Всемогъщи и вечни Боже, погледни на Сърцето на Твоя Възлюбен Син и славата и удовлетворенията, които Ти дава от името на грешниците, и умилостивен прости на онези, които искат Твоето милосърдие. В името на същия Твой Син, Исус Христос, Който живее и царува с Тебе, в единение със Светия Дух, Бог през всички векове на вековете. Амин.

 

 

Литания в чест на Най-скъпата Кръв Христова

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, Небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже

Душе, Свети Боже

Света Троице, Единни Боже

Кръв Христова, Единородният Син на Предвечния Отец

                                                                                   Избави ни

Кръв Христова, въплътеното Божие Слово,

Кръв Христова, на Новия и Вечен Завет,

Кръв Христова, в часа на смъртта в Гетсиманската градина, изтичаща на земята,

Кръв Христова, бликаща по време на бичуването,

Кръв Христова, изтичаща изпод трънения венец,

Кръв Христова, пролята на кръста,

Кръв Христова, изкупление за нашето спасение,

Кръв Христова, без която няма прошка,

Кръв Христова, която утоляваш и очистваш душите в Евхаристията,

Кръв Христова, извор на милосърдие,

Кръв Христова, побеждаваща злите духове,

Кръв Христова, мъжество на мъчениците,

Кръв Христова, силата на вярващите,

Кръв Христова, раждаща девици,

Кръв Христова, твърдина на заплашените,

Кръв Христова, прохлада на работещите,

Кръв Христова, утешение на плачещите,

Кръв Христова, надежда на разкайващите се,

Кръв Христова, утешение на умиращите,

Кръв Христова, мир и сладост на сърцата ни,

Кръв Христова, залог за вечния живот,

Кръв Христова, избавление на душите от чистилището,

Кръв Христова, най-достойна за всякаква хвала и чест,

 

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!

Ти ни изкупи с Кръвта си, Господи.

И ни направи царство на нашия Бог.

Да се помолим

Всемогъщи вечни Боже, Ти Своя Еднороден Син Си направил Изкупител на света и с кръвта Му ни даде възможност да Те умилостивим, дай ни, молим Те, достойно да почитаме изкуплението за нашето спасение и благодарение на него да имаме защита от злото на този свят, за да се радваме на вечно щастие на небето. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

 

Лоретанска литания

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, Небесни Боже,                                          Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света Боже,                    

Душе, Свети Боже,                                           

Света Троице Единни Боже,                             

Света Марийо,                                                   Моли се за нас

Света Богородице,

Света Дево на девиците,

Майко Христова,

Майко на Църквата,

Майко на Божията благодат,

Майко най-чиста,

Майко целомъдрена,

Майко ненарушена,

Майко непорочна,

Майко неопетнена,

Майко любима,

Майко чудесна,

Майко на добрия съвет,

Майко на Създателя,

Майко на Спасителя,

Дево най-благоразумна,

Дево почитаема,

Дево преславна,

Дево могъща,

Дево милостива,

Дево вярна,

Огледало на правдата,

Престоле на мъдростта,

Причина на радостта ни,

Съде духовни,

Съде почетни,

Съде славни на набожността,

Роза тайнствена,

Стълбе Давидов,

Стълбе слонокостни,

Доме златни,

Ковчеже на завета,

Врата небесна,

Звездо утринна,

Здраве на болните,

Прибежище на грешниците,

Утешителко на наскърбените,

Помощнице на християните,

Царице на ангелите,

Царице на патриарсите,

Царице на пророците,

Царице на апостолите,

Царице на мъчениците,

Царице на изповедниците,

Царице на девиците,

Царице на всичките светци,

Царице без първоначален грях зачената,

Царице отнесена в Небето,

Царице на Светата броеница,

Царице на семействата,

Царице на мира,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи.

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи.

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи.

Моли се за нас, Света Богородице,

за да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим

Боже, Чийто Единороден Син с живота, смъртта и възкресението Си ни е заслужил вечна слава; дай, молим Ти се, като размишляваме върху Тайните на броеницата на Блажена Дева Мария, да можем да подражаваме онова, което съдържат, и да придобием, което обещават. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

 

Литания в чест на Свети Йосиф

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, Небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже                    

Душе, Свети Боже                                            

Света Троице, Единни Боже,                            

Света Марийо,                                                   Моли се за нас

Свети Йосифе,

Славни сине Давидов,

Блясък на патриарсите,

Съпруже на Божията Майка,

Девствен пазителю на Девицата,

Хранителю на Сина Божи,

Верен покровителю на Христа,

Глава на Светото Семейство,

Йосифе най-справедливи,

Йосифе най-целомъдрени,

Йосифе най-благоразумни,

Йосифе най-силни,

Йосифе най-послушни,

Йосифе най-верни,

Огледало на търпението,

Любителю на бедността,

Пример на работниците,

Образец на семейния живот,

Пазителю на девствениците,

Подкрепа на семействата,

Утешение на нещастните,

Надежда на болните,

Покровителю на умиращите,

Ужас за злите духове,

Покровителю на Светата Църква,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи.

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи.

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи.

Постави го господар над Своя дом

и управител на всичките Си владения.

Да се помолим

Боже, Ти в неописуемото Провидение благоволи да избереш свети Йосиф за съпруг на Пресветата Майка на Твоя Син, молим Ти се, почитайки го на земята като покровител, да заслужим неговото застъпничество в небето. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

 

Литания на Всичките Светци

 

Възклицания към Бога

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, Небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже,                   

Душе, Свети Боже,                                           

Света Троице, Единни Боже,                            

 

Възклицания към светците

 

Света Марийо,                                                   Моли се за нас

Света Богородице,

Света Дево над девиците,

Свети Михаиле, Гавраиле и Рафаиле                 Молете се за нас

Всички свети Ангели,

 

Патриарси и пророци

 

Свети Аврааме,                                                  Моли се за нас

Свети Мойсей,                                                    Моли се за нас

Свети Илия,

Свети Йоане Кръстителю,

Свети Йосифе,

Всички свети патриарси и пророци,                 Молете се за нас

 

Апостоли и ученици

 

Свети Петре и Павле,                                         Молете се за нас

Свети Андрей,                                                    Моли се за нас

Свети Йоане и Якове,                                        Моли се за нас

Свети Тома,

Свети Матей,

Всички свети апостоли,                                     Молете се за нас

Свети Лука,                                                        Моли се за нас

Свети Марко,

Свети Варнава,

Света Марийо Магдалено,

Всички свети Ученици Господни,                      Молете се за нас

 

Мъченици

 

Свети Стефане,                                                  Моли се за нас

Свети Игнати Антиохийски,

Свети Поликарпе,

Свети Юстине,

Свети Лавренти,

Свети Киприяне,

Свети Бонифаций,

Свети Тома Бекет,

Свети Иване Фишер и Тома Мор,                      Молете се за нас

Свети Павле Мики,                                            Моли се за нас

Свети Исак Жог и Иване от Бребьов,               Молете се за нас

Свети Петре Шанел,                                           Моли се за нас     

Свети Карл Ванга,                                             

Свети Перпетуа и Фелицита,                             Молете се за нас

Света Агнесо,                                                     Моли се за нас

Света Цецилийо,

Света Марийо Горети,

Свети Максимилияне Колбе,

Света Едит Щайн,

Свети Филипополски мъченици,                        Молете се за нас

Блажени Евгени, Павле, Камене и Йосафате,

Всички свети Мъченици,

 

Епископи и църковни учители

 

Свети Леоне и Григорий,                                    Молете се за нас

Свети Амвросий,                                                Моли се за нас

Свети Йерониме,

Свети Августине,

Свети Атанасий,

Свети Василе и Григорий Назиански,               Молете се за нас

Свети Иване Златоуст,                                      Моли се за нас

Свети Мартине,

Свети Патриций,

Свети Кириле и Методий,                                  Молете се за нас

Свети Карол Боромей,                                       Моли се за нас

Свети Франциск Салски,

Свети Бонавентура,

Свети Пий X,

Свети Йоане XXIII,

Свети Йоане Павле II,

 

Свещеници и монаси

 

Свети Антони,

Свети Бенедикте,

Свети Бернарде,

Свети Франциск,

Свети Доминик,

Свети Тома Аквински,

Свети Игнатий Лойола,

Свети Франциск Ксавери,

Свети Викенти от Пауло,

Свети Иване Мария Вианей,

Свети Йоане Боско,

Свети Павле от Кръста,

Света Катерино Сиенска,

Света Терезо от Авила,

Блажена Майко Тереза от Калкута,

 

Миряни

 

Свети Лудовик,

Света Монико,

Света Елисавето Унгарска,

Всички Светци и Светици Божии,                    Молете се за нас

 

Възклицания към Христос

 

Бъди милостив към нас                                     Избави ни, Господи

От всяко зло                                                      

От всеки грях                                                    

От засадите на дявола

От гняв, омраза и всяка зла воля                     

От вечната смърт                                               

Чрез Твоето Въплъщение                                  

Чрез Твоето Рождение                                      

Чрез Твоето Кръщение и свет пост                  

Чрез Твоя Кръст и Страдание                          

Чрез Твоята Смърт и погребение

Чрез Твоето свето Възкресение

Чрез Твоето чудно Възнесение

Чрез слизането на Светия Дух

Чрез Твоето славно Пришествие

 

Молитви в различни нужди

 

А

 

Ние, грешници, Те молим                               Молим Те, послушай ни

Да благоволиш да ни простиш греховете

Да благоволиш да ни доведеш до истинското покаяние

Да благоволиш да крепиш и пазиш нас самите в Твоята света служба

Да благоволиш да въздадеш на всички наши благодетели вечните блага

Да благоволиш да дадеш и опазиш плодовете на земята

 

или Б

 

Да благоволиш да ни окажеш милосърдие

Да благоволиш да въздигнеш нашите умове към небесните желания

Да благоволиш да запазиш нашите души, тези на нашите братя и благодетели от вечното осъждане

Да благоволиш да дадеш на всички починали верни вечен покой

Да благоволиш да запазиш света от болести, глад и войни

Да благоволиш да дадеш на всички народи мир и истинско съгласие

 

или В

 

Да благоволиш да управляваш и съхраняваш Твоята света Църква

Да благоволиш да съхраниш Светия отец папата и всички църковни служители в истинската вяра

Да благоволиш да обединиш всички вярващи в Христа

Да благоволиш да доведеш всички хора до светлината на Евангелието

 

Заключение

 

Исусе, Сине Божи, Тебе молим                      Молим Те, послушай ни

Христе, изслушай ни                                      Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                      Христе, послушай ни

 

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи.

Да се помолим

Боже, прибежище и сила, Който Си източник на всяка набожност, изслушай смирените молитви на Своята Църква и стори в действителност да получим това, за което с вяра се молим. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

 

Литания на Божието Милосърдие

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, Небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже                    

Душе, Свети Боже                                            

Света Троице, Единни Боже                             

Милосърдни Исусе, Син на Милосърдния Отец

                                                                            Уповаваме се на Теб

Милосърдни Исусе, въплътен под действието на Светия Дух,

Милосърдни Исусе, Който осъществяваш вековния план на спасението,

Милосърдни Исусе, Който доброволно Си се жертвал на кръста за всички хора,

Милосърдни Исусе, Който със Своето Милосърдие обхващаш целия свят,

Милосърдни Исусе, Който ни даде Майка на Милосърдието,

Милосърдни Исусе, послушен на Отца,

Милосърдни Исусе, върховен Свещеник и Посредник при Отца,

Милосърдни Исусе, Който ни изпращаш Светия Дух, Утешителя,

Милосърдни Исусе, Който ни обновяваш чрез светите тайнства,

Милосърдни Исусе, Който Си непогрешим в Своите наредби,

Милосърдни Исусе, Който ни правиш Свои чеда и наследници на небето,

Милосърдни Исусе, Който молиш Отца за дара на единството между хората,

Милосърдни Исусе, Учителю на действеното Милосърдие,

Милосърдни Исусе, пример на любов към децата, болните, изоставените и страдащите,

Милосърдни Исусе, Който неуморно търсиш блуждаещите и изгубените,

Милосърдни Исусе, Който се грижиш за обръщането и спасението на хората,

Милосърдни Исусе, Светлина на Истината за онези, които са в заблуда и грях,

Милосърдни Исусе, наша Крепост и Помощ в борбата с дявола,

Милосърдни Исусе, Награда за онези, които вършат милосърдни дела,

Милосърдни Исусе, Който ни призоваваш към истинската и пълна радост в небето,

Милосърдни Исусе, единствена и цялата наша Надежда,

Милосърдни Исусе, изпрати в Твоята Църква и в света ревностни вестители на Твоето Милосърдие,

                                                                        Молим Те, послушай ни

Милосърдни Исусе, дай Своето Милосърдие и прошка на умиращите, особено на онези, които са живели далече от Теб,

Милосърдни Исусе, дай ни благодатта на постоянството в съюз с Теб,

 

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи

Милосърдни Исусе, Който живееш и действаш в Твоята Църква,

смили се над целия свят, защото е вечно Твоето Милосърдие.

Да се помолим

Боже, Ти най-добре познаваш Своето всемогъщество, чрез Милосърдието и Прошката умножи в нас благодатта на Твоето милосърдие, та чрез Твоето обещание да станем сънаследници на небесните блага. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

 

Литания в чест на Исус Христос, Върховен и Вечен Първосвещеник

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, Небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже,

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже,

Исусе, Свещеник и Жертва,

Исусе, Свещеник навеки според чина на Мелхиседек,

Исусе, Свещеник, пратен от Бога да донесе на бедните благата вест,

Исусе, Свещеник, Който на Тайната вечеря установи вечната жертва,

Исусе, Свещеник вечно жив, Който се застъпва за нас,

Исусе, Първосвещеник, помазан от Отца,

Исусе, Първосвещеник, избран между хората,

Исусе, Първосвещеник на нашата вяра,

Исусе, Първосвещеник на вечното светилище,

Исусе, Първосвещеник на бъдещите блага,

Исусе, Първосвещеник верен и милосърден,

Исусе, Първосвещеник, Който ни отваряш новия живот,

Исусе, Първосвещеник, Който ни обикна и уми греховете ни с кръвта си,

Исусе, Жертва свята и непорочна,

Исусе, Жертва добра и мирна,

Исусе, Жертва славна,

Исусе, Жертва на помирението и прошката,

Исусе, Жертва жива навеки,

 

От всеки грях и светотатство на клира    Избави ни, Господи

От всяко нечестно дело

Чрез Твоето вечно свещеничество

 

Благоволи да запазиш свещениците в светата вяра

                                                                    Молим Те, послушай ни

Благоволи да дариш на Църквата достойни и свети пастири

Благоволи да осветиш и затвърдиш свещениците в Твоята служба

Благоволи да дадеш на свещениците утеха и духовна радост

Благоволи да дадеш на свещениците вечната награда на небето

Христе, послушай ни                                 Христе, послушай ни

Христе, изслушай ни                                 Христе, изслушай ни

 

Да се помолим

Вдъхни, о, Господи, в Твоята Църква Духа на любовта и дръзновението, който да направи достойни служителите на Твоите олтари, които да водят народа Ти към вечния живот. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

 

Литания в чест на Свети Дух

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, Небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже,

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже,

Свети Душе, Трето Лице на Пресветата Троица,

Свети Душе, Който от Отца и Сина произхождаш,

Свети Душе, Който в началото на света се носеше над водите,

Свети Душе, Който в образа на гълъб се появи над Христос във водите на Йордан,

Свети Душе, Който слезе над апостолите под формата на огнени езици,

Свети Душе, Който изпълни сърцата на Исусовите ученици с ревностна служба,

Свети Душе, Който ни възроди във водите на Светото Кръщение,

Свети Душе, Който ни подсили в Тайнството Миропомазание,

Свети Душе, чрез Когото Бог ни прави в Свои чеда,

Свети Душе, Който вливаш Божията любов в нашите сърца,

Свети Душе, Който ни учиш на истинска набожност,

Свети Душе, извор на радост,

Свети Душе, пазителю на нашата съвест,

Свети Душе, присъстващ сред нас чрез своята благодат,

Свети Душе, източник на мъдрост и разум,

Свети Душе, източник на съвет и сила,

Свети Душе, източник на знание и благочестие,

Свети Душе, източник на страх Божи,

Свети Душе, източник на вяра, надежда и любов,

Свети Душе, вдъхновение за разкаяние на избраните,

Бъди милостив към нас                              Прости ни, Свети Душе

Бъди милостив към нас                              Послушай ни, Свети Душе

Бъди милостив към нас                              Избави ни, Свети Душе

От съмнение в спасителното действие на благодатите

От бунт против християнската истина

От липса на сърдечност спрямо нашите близки

От утвърждаване в греховете

От изоставяне на разкаянието

От всякакви зли и нечисти мисли и неща

От внезапна и неочаквана смърт

От вечно осъждане

Ние, грешници, Те молим                           Послушай ни, Свети Душе

 

Да благоволиш да управляваш и съхраняваш Твоята Света Църква

Да благоволиш да утвърдиш нас в католическата вяра

Да благоволиш да ни дариш мъжество и сила

Да благоволиш да вдъхновиш разума ни с желание за небето

Да благоволиш в нас достоен дом да подготвиш

Да благоволиш да ни утешиш в нашите страдания

Да благоволиш да ни утвърдиш в Твоята благодат

Да благоволиш нас всички да доведеш до вечното спасение

 

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи

Сърце чисто създай в мен, Боже,

и правия дух обнови в мен.

Да се помолим

Свети Душе, Който събра всички народи в единството на вярата, ела и изпълни сърцата на Твоите слуги със Своята благодат, запали в нас огъня на Твоята любов и ни предпазвай от всяко зло. Амин.

 

 

Литания в чест на Детенцето Исус

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже,

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже,

Божествено Дете, истински Син на Бога          Моли се за нас

Божествено Дете, Син на Дева Мария,

Божествено Дете, Слово, което стана плът,

Божествено Дете, мъдрост на Вечния Отец,

Божествено Дете, израз на благоволението на Отца,

Божествено Дете, очаквано от праведните,

Божествено Дете, пожелано от всички,

Божествено Дете, Цар на Ангелите,

Божествено Дете, Спасителю наш,

Божествено Дете, което Си избра за жилище беден обор, ясла за люлка, обикновени пастири за Свои почитатели,

Божествено Дете, съкровищница на Божии благодати,

Божествено Дете, извор на свята любов,

 

Бъди милостив към нас                    Прости ни, Божествено Дете

Бъди милостив към нас                    Изслушай ни, Божествено Дете

От робството на греха                      Избави ни, Божествено Дете

От гнева на света

От похот плътска

От гордостта на живота

Чрез Твоето смирено раждане

Чрез Твоето славно явяване

Чрез Твоята жертва

Чрез Твоята невинност

Чрез Твоята семплота

Чрез Твоето послушание

Чрез Твоята благост

Чрез Твоето смирение

Чрез Твоята любов

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Детенце Исус

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Детенце Исус

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Детенце Исус

Ще се радвам в Господа,

ще се веселя в Исуса, моя Бог.

Да се помолим

Господи Исусе, Който от любов към нас прие формата на бедно дете, положено в ясли, прославяме Те и заедно с мъдреците Ти поднасяме злато: гореща любов и тамян от жива молитва. Освети нашите сърца, както освети сърцата на бедните пастири, за да можем винаги вярно да Ти служим и никога да не преставаме да Те прославяме. Амин.

 

 

Литания на Непорочното Зачатие на Дева Мария

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже,

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже,

Непорочна Дево Марийо,                                   Моли се за нас

Непорочна Дево на Девиците,

Непорочна Дево в зачатието,

Непорочна Избраница на Бога Отца,

Непорочна Майко на Исус,

Непорочна Невесто на Светия Дух,

Непорочно Изображение на Божията мъдрост,

Непорочна Дево, изгряващо слънце на справедливостта,

Непорочна Дево, дъще Давидова,

Непорочна Дево, път водещ към Христа,

Непорочна Дево, смирена рабиньо Господня,

Непорочна Дево, дарохранителнице на въплътеното Слово,

Непорочна Дево, побеждаваща греха,

Непорочна Дево, която стъпка главата на змията,

Непорочна Дево, застъпница на благодатта,

Непорочна Дево, годеница на св. Йосиф,

Непорочна Дево, звезда на света,

Непорочна Дево, водителко на поклонническата Църква,

Непорочна Дево, роза между тръни,

Непорочна Дево, пример на всяко съвършенство,

Непорочна Дево, пример на нашата вяра,

Непорочна Дево, отражение на Божията любов,

Непорочна Дево, първа между изкупените,

Непорочна Дево, майко на живите,

Непорочна Дево, пример на съвършеното послушание,

Непорочна Дево, дом на скромността,

Непорочна Дево, светлина на Ангелите,

Непорочна Дево, корона на патриарсите,

Непорочна Дево, гордост на Пророците,

Непорочна Дево, майко на апостолите,

Непорочна Дево, помощ на мъчениците,

Непорочна Дево, сила на изповедниците,

Непорочна Дево, чистота на Девиците

Непорочна Дево, утешителко на надяващите се на Теб,

Непорочна Дево, здраве на болните,

Непорочна Дево, ходатайко на грешниците,

Непорочна Дево, врата небесна,

Непорочна Дево, царице на небето и земята,

 

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!

Да прославяме Непорочното зачатие на Дева Мария,

да хвалим Господа Исуса, Който я запази от петното на първородния грях.

Да се помолим

Боже, Ти, Който чрез Непорочното Зачатие на Дева Мария приготви на Своя Син достойно жилище и заради силата на заслугите на Неговото страдание и смърт я предпази от всеки грях, помогни и на нас чрез нейното застъпничество да достигнем до Теб без грях. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

 

Литания в чест на Дева Мария на Ангелите

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже,

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже,

Света Марийо,                                                   Моли се за нас

Света Богородице,

Света Дево на Девиците,

Света Марийо, Царица на Ангелите,

Света Марийо, Царица на Ангелите, наречена от Ангела – пълна с благодат,

Света Марийо, Царица на Ангелите, на която Ангелът извести, че ще заченеш Божия син,

Света Марийо, Царица на Ангелите, от Ангела уверена за запазване на Девствеността,

Света Марийо, Царица на Ангелите, от Ангели във Витлеем заобиколена,

Света Марийо, Царица на Ангелите, от Ангела приела различни служби,

Света Марийо, Царица на Ангелите, от Ангела на небето отнесена,

Света Марийо, Царица на Ангелите, която чрез Ангелите въвеждаш душите на твоите верни слуги в небето,

Света Марийо, Царица на Ангелите, закрилнице на живите и мъртви синове и дъщери на св. Франциск,

Света Марийо, Царица на Ангелите, по молба на св. Франциск изпросваща ни пълно опрощение от Своя Син,

Света Марийо, Царица на Ангелите, най-милостива Майко на бедните, които живеят благочестиво,

Света Марийо, Царица на Ангелите, сигурно прибежище на искрено разкайващите се грешници,

Света Марийо, Царица на Ангелите, изпросваща милосърдие от Справедливия съдия,

Света Марийо, Царица на Ангелите, Ковчег на завета,

Света Марийо, Царица на Ангелите, даваща победа над сатаната,

Света Марийо, Царица на Ангелите, врата небесна,

Света Марийо, Царица на Ангелите, светеща звезда по време на нашето земно пътуване,

Света Марийо, Царица на Ангелите, единствена лечителко на нашите предсмъртни страдания,

Света Марийо, Царица на Ангелите, най-сигурна застъпнице пред Божия съд,

Света Марийо, Царица на Ангелите, спасение на душите от чистилището,

 

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи.

 

Моли се за нас, Царице на Ангелите,

за да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим

Дево Марийо, Царица на Ангелите, погледни ни тук присъстващи, които отдаваме чест на твоя Син, скрит в Светото Причастие. Пази ни от нещастия, болести и всякакви неприятности, а най-вече от извършване на грях. Разпали нашите сърца с любов към Бога и ближния. Помни, най-милостива Майко, за нашето Отечество, нашите семейства и изпроси от твоя Син необходимите благодати и благословия. На всички покойни изпроси милост и ги приеми в Небесното Царство. А ние ще възхваляваме твоята доброта през всички векове на вековете. Амин.

 

 

Литания на семейството

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже

Душе, Свети Боже

Света Троице, Единни Боже

Да бъдем чрез любовта дар за себе си

                                                              През всички дни на живота си

Да запазим взаимна почит

Да запазим взаимна вярност

Да нараства любовта ни, а ние да се чувстваме отговорни за нея

Да умираме всекидневно за себе си, а да живеем за своят/а съпруг/а

Да „бъдем едно тяло” и да забравим за егоизма

Да не се разделяме от себе си задълго

Да умеем да се радваме на взаимно присъствие

Да не се обвиняваме взаимно

Да се даряваме с взаимно доверие

Да успеем да се разбираме

Да умеем да се изслушваме

Да умеем да се делим със своите очаквания

Да умеем да забелязваме доброто в себе си и да умираме за него

Да познаваме с покора слабостите си и взаимно да се подкрепяме

Да не ни липсват сили и желание за всекидневните общи молитви

Да умеем отговорно да възпитаваме децата, които ни дава Бог

Нашият дом да бъде храм на топлината, спокойствието, взаимната грижа и гостоприемството

Да бъдем благодарни за тайната на любовта

Нека любовта, почитта и верността ни предпазват от всякакви изкушения

Нека любовта, почитта и верността ни предпазват от невяра

Нека любовта, почитта и верността ни бъдат радостта на живота

Да пребъдваме в любовта, почитта и верността, докато смъртта не ни раздели

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!

Да се помолим

Господи, Боже Всемогъщи, Ти Си казал: „Не е добре човек да бъде сам” и Си установил свята връзка между мъжа и жената, дари съпрузите Своята Божествена подкрепа, води ги сигурно към щастието, което няма край. Чрез Христа, нашия Господ.

 

 

Литания за душите в чистилището

 

Господи, помилвай ги                                         Господи, помилвай ги

Христе, помилвай ги                                          Христе, помилвай ги

Господи, помилвай ги                                         Господи, помилвай ги

Отче, небесни Боже                                           Помилвай ги

Сине, Изкупителю на света, Боже,

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже,

Света Марийо,                                                   Моли се за тях

Света Богородице,

Света Дево на девиците,

Скръбна Майко,

Царице небесна,

Свети Архангеле Михаиле,

Всички свети Ангели,                                         Молете се за тях

Свети Йоане Кръстителю,                                 Моли се за тях

Свети Йосифе,

Всички свети патриарси и пророци,                 Молете се за тях

Всички свети апостоли и ученици,

Свети невинни младенци мъченици,

Всички свети мъченици,

Всички свети епископи и църковни учители,

Всички свети Свещеници и Монаси,

Всички свети девици и вдовици,

Всички свети богопосветени,

Всички свети миряни,

Всички светци и светици Божии,

Бъди милостив към тях                                     Прости им, Господи

Бъди милостив към тях                                     Послушай ни, Господи

От всяко зло                                                       Избави ги, Господи

От Твоя гняв

От дълбоката тъга

От болезнения копнеж

От строгия плен

От всички наказания

Чрез Твоето Въплъщение

Чрез Твоето Рождество

Чрез Твоето свето име

Чрез Твоето Кръщение и светия Ти пост

Чрез Твоето смирение

Чрез Твоето послушание

Чрез Твоята бедност

Чрез Твоето целомъдрие

Чрез Твоето търпение и кротост

Чрез Твоята любов

Чрез Твоето страдание

Чрез Твоята кървава пот

Чрез Твоето затворничество

Чрез Твоето бичуване

Чрез Твоето увенчаване с трънен венец

Чрез Твоето осъждане

Чрез Твоя Кръстен път

Чрез Твоето разпятие

Чрез Твоята самота на кръста

Чрез Твоята Смърт

Чрез Твоите пет рани

Чрез Твоето Пресвето Сърце

Чрез Твоето Възкресение

Чрез Твоето Възнесение

Чрез слизането на Свети Дух

Чрез заслугите и застъпничеството на Твоята свята Майка

Чрез заслугите и застъпничеството на всички Твои светци

 

Ние, грешници, Те молим                               Молим Те, послушай ни

Да избавиш бедните души от тяхното мъчение и страдание

Да направиш да участват във всички добри дела на цялото християнство

Да изслушваш винаги нашите молитви за тях

Да ги утешаваш чрез Свети Архангел Михаил и неговите Ангели и да ги доведеш до вечната светлина

Да ги удостоиш скоро да Те съзерцават

Да дадеш вечните блага на нашите родители, братя и сестри, приятели и благодетели

Да възнаградиш нашите починали епископи, свещеници и дякони с венеца на славата

Да дадеш на загиналите войници мира във вечната родина

Да се смилиш над бедните души, за които никой на земята не си спомня

Да вдъхнеш на всички вярващи християни милосърдна любов към душите в чистилището

Да дадеш вечен покой на душите на починалите

 

Царю на Славата                                               Изслушай ни, Господи

Исусе, Сине Божи                                              Послушай ни, Господи

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости им, Господи.

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, изслушай ги, Господи.

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ги, Господи.

Да се помолим

Боже, Създателю и Изкупителю на всички верни, прости греховете на душите на твоите слуги и слугини, та чрез смирените ни молитви да получат опрощението, което винаги са очаквали. Ти, Който живееш и царуваш през всички векове на вековете. Амин.

 

 

Литания за добра смърт

 

Господи Исусе, Добри Боже, Отец на милосърдието, представям се пред Тебе със смирено, съкрушено и разбито сърце; препоръчвам Ти моя последен час и всичко, което ще го последва.

Когато моите неподвижни крака ще ме предупредят, че животът ми на земята е пред свършване

                                                 Милостиви Исусе, смили се над мене.

Когато моите очи, помрачени и мътни от наближаване на смъртта, ще отправят тъжен и угасващ поглед към Тебе

Когато моите устни, студени и треперещи, произнесат за последен път Твоето обожаемо име

Когато моите уши, готови да се затворят за човешката реч, едва ще чуват кратките думички, които заобикалящите ще ми внушават, за да се присъединявам към Тебе

Когато моята душа, обезпокоявана от спомена на своите неправди и от страха на Твоята справедливост, ще се бори срещу ангела на мрака, който ще гледа, от една страна, да не мисли за Твоето милосърдие, от друга, да се отчая

Когато моето сърце, притиснато от страданията на болестта, ще се ужаси от смъртта, а пък ще се изтощи от усилията, които ще прави против врага на спасението

Когато ще пролее последните си сълзи, знак на предстоящото ми разрушение, приеми ги за изкупление, та да издъхна като покаятелна жертва и в този миг

Когато моите близки и приятели, събрани около мене, ще се трогнат от вида ми и ще Те призоват за мене

Когато изгубя чувството си на сетивата, когато светът ще бъде чужд за мене и ще се намеря под ударите на последната си агония и на пристъпите на смъртта

Когато последните въздишки на сърцето ми ще заставят душата да излезе от тялото, приеми ги като свето нетърпение да ме доведат при Тебе

Когато моята душа ще отлети от този свят и ще остави тялото бледо, студено и безжизнено, приеми унищожението на съществото ми като дан на Твоето владичество и на Твоята безкрайност

Най после, когато душата ми се яви при Тебе и Те види за първи път в блясъка на Твоето величие, не я отхвърляй от лицето Си, напротив, приеми я в скута на Твоето милосърдие, та да пее вечно Твоята хвала

 

Да се помолим

Боже, Ти, Който, като ни осъди на смърт, скри от нас часа и момента, направи да премина живота си в правда и святост, та да заслужа накрая да напусна този свят със спокойна съвест и да умра в Твоята обич. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

 

Литания за умиращия

 

Господи, помилвай ни.

Христе, помилвай ни.

Господи, помилвай ни.

Света Марийо,                                            Моли се за него (нея)

Всички свети ангели и архангели,

Свети Авеле,

Целият хор на праведните,

Свети Аврааме,

Свети Йоане Кръстителю,

Свети Йосифе,

Всички свети патриарси и пророци,

Свети Петре,

Свети Павле,

Свети Андрея,

Свети Йоане,

Всички свети апостоли и евангелисти,

Всички свети ученици Господни,

Свети Стефане,

Свети Лавренти,

Всички свети мъченици,

Свети Силвестре,

Свети Григорий,

Свети Августине,

Всички свети свещеници и изповедници,

Свети Бенедикте,

Свети Франциск,

Свети Камиле,

Всички свети монаси и отшелници,

Света Марийо Магдалено,

Света Луцийо,

Всички свети девици и вдовици,

Всички светци и светици Божи,                Застъпете се за него (нея)

 

Милостив бъди                                           Прости му (й), Господи

Милостив бъди                                           Освободи го (я), Господи

Милостив бъди

От Твоя гняв

От опасността на смъртта

От зла смърт

От страданията на ада

От всяко зло

От дяволската власт

Чрез Твоето Рождество

Чрез Твоя кръст и Твоето страдание

Чрез Твоята смърт и Твоето погребение

Чрез славното Ти възкресение

Чрез чудното Ти възнесение

Чрез благодатта на Свети Утешител

На съдния ден

Ние, грешници, Те молим

Да му (й) простиш,                                     Молим Те, послушай ни

Господи, помилвай ни                                Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                  Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                Господи, помилвай ни

 

Да се помолим

Отпътувай, християнска душо, от този свят в името на Бога Отца Всемогъщи, Който те е създал; в името на Исуса Христа, Сина на живия Бог, Който е страдал за тебе; в името на Свети Дух, Който е бил излят в тебе. В мир да бъде днес твоето място и твоето пребиваване при Бога в светия Сион, със Света Богородица Дева Мария, със свети Йосиф и с всички ангели и Божи светци.

Предраги/а братко/сестро, препоръчвам те на всемогъщия Бог и те поверявам на Оня, чиято твар си ти, за да се завърнеш при твоя Творец, Който те е образувал от прахта на земята.

Излизайки, прочее, от този свят да те посрещнат, Света Дева Мария, ангелите и всички светци. Да те освободи Христос, Който за тебе е бил разпнат. Да те освободи Христос, Който благоволи да умре за тебе. Да те постави Христос, Син на живия Бог, в Своя рай и този истински Пастир да те познае всред Своите овци. Той да прости всички твои грехове, да те постави всред Своите избраници. Дано видиш лице в лице твоя Изкупител и да постигнеш Боговидението през всички векове на вековете. Амин.

 

 

Литания в чест на свети Йоан Павел II

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже,

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже,

Света Марийо,                                                   Моли се за нас

Свети Йоане Павле II,

Пребъдващ с Отца, богат в милосърдие,

Обединен с Христа, Спасителя на човека,

Изпълнен със Свети Дух, Господ и Оживител,

Изцяло отдаден на Мария,

Приятелю на светците и блажените,

Наследнико на свети Петър и слуга на Божиите слуги,

Закрилнико на Църквата, учещ на истините на вярата,

Отец на Събора и изпълнителю на неговите препоръки,

Подсилващ единството между християните и на цялото човешко семейство,

Ревностен любителю на Евхаристията,

Неуморни Поклоннико на тази земя,

Мисионер на всички народи,

Свидетелю на вярата, надеждата и любовта,

Верни участнико в Христовите страдания,

Апостоле на единството и мира,

Вестителю на цивилизацията на любовта,

Проповеднико на новата евангелизация,

Наставнико, призоваващ към отплуване на дълбоко,

Учителю, оказващ светостта като мярка на живота,

Папа на Божието Милосърдие,

Свещенико, събиращ Църквата за жертвоприношение,

Пастирю, водещ стадото към небето,

Брате и наставнико на свещениците,

Отец на богопосветените,

Патроне на християнските семейства,

Подпоро на съпрузите,

Защитнико на неродените,

Закрилнико на децата, сираците и изоставените,

Приятелю и възпитателю на младежите,

Добри самарянине за страдащите,

Помощнико за възрастните и самотните,

Проповеднико на истината за човешкото достойнство,

Мъж на молитвата, потопен в Бог,

Любителю на Литургията, принасящ Жертва на олтарите по света,

Образец на работливостта,

Влюбен в Кръста Христов,

Пример за реализация на званието,

Издръжлив докрай в страданията,

Образец на живот и смърт за Господа,

Напомнящ грешниците,

Показващ пътя за изгубените,

Прощаващ на виновните,

Почитащ противниците и гонителите,

Защитнико на преследваните,

Помощнико за безработните,

Грижещ се за бездомните,

Посетителю на затворниците,

Подсилващ слабите,

Учителю на солидарността,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!

Моли се за нас, свети Йоане Павле II,

за да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим

Милосърдни Боже, приеми нашите благодарности за дара на апостолския живот и посланичеството на свети Йоан Павел II и чрез неговото застъпничество помогни ни да израстваме в любовта си към Теб и смело да разгласяваме на всички хора любовта на Христос, Който живее и царува през всички векове на вековете.

 

 

Литания в чест на свети Франциск от Асизи

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Христе, послушай ни                                          Христе, послушай ни

Отче, небесни Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже,

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже,

Света Марийо, безскверно зачената,                Моли се за нас

Свети Франциск, светлина на италианската земя,

Свети Франциск, цвете на Божията благодат,

Свети Франциск, подражател на Христа,

Свети Франциск, желаещ мъченическа смърт,

Свети Франциск, наследник на Христовите рани,

Свети Франциск, украсен с Христовите белези,

Свети Франциск, надарен със силата да правиш чудеса,

Свети Франциск, изгарящ от любов към Бога,

Свети Франциск, изпълнен с любов към ближния,

Свети Франциск, обичащ смирението,

Свети Франциск, пример за покаяние,

Свети Франциск, любител на бедността,

Свети Франциск, кристал на чистотата,

Свети Франциск, презиращ материалните блага,

Свети Франциск, патриарх на бедните,

Свети Франциск, жив пример на евангелските добродетели,

Свети Франциск, основател на трите ордена,

Свети Франциск, предвестник на великия цар,

Свети Франциск, победител над сатаната,

Свети Франциск, стълб на Светата Църква,

Свети Франциск, покровител на католическата вяра,

Свети Франциск, провъзгласител в света на мира и доброто,

Свети Франциск, победител на злото в света,

Свети Франциск, подновител на християнските обичаи,

Свети Франциск, пътеводител на блуждаещите,

Свети Франциск, лекар на болните души,

Свети Франциск, велик застъпник пред Бога,

Свети Франциск, свети наш отец,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!

Моли се за нас, свети Франциск,

за да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим

Боже, Който ни показа съвършения пример за живота и светостта чрез Твоя слуга свети Франциск, молим те, дай и на нас Твоята благодат, за да можем чрез неговото застъпничество и пример непрестанно да се покайваме и да укрепваме в Твоята любов. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

 

Литания в чест на свети Антон от Падуа

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, слушай ни                                             Христе, слушай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Отче небесни Боже                                            Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже,                   

Душе, Свети Боже,

Света Троице Единни Боже,

Света Марийо,                                                   Моли се за нас

Света Богородице,

Света Дево над Девиците,

Свети Антоне от Падуа, сърдечен приятел на Детенцето Исус,

Свети Антоне, слуга на Непорочна Майка,

Свети Антоне, верен слуга на св. Франциск,

Свети Антоне, мъж на свята молитва,

Свети Антоне, бисер на бедността,

Свети Антоне, лилия на чистотата,

Свети Антоне, пример на послушанието,

Свети Антоне, обичащ скрития живот,

Свети Антоне, отхвърлящ земната слава,

Свети Антоне, пример на Божията любов,

Свети Антоне, свещеник според Божието сърце,

Свети Антоне, апостол на човешки души,

Свети Антоне, учител на истината,

Свети Антоне, велик проповедник на Евангелието,

Свети Антоне, обръщащ грешниците,

Свети Антоне, ангел на мира,

Свети Антоне, обновител на добрите обичаи,

Свети Антоне, защитник на потиснатите,

Свети Антоне, изгонващ злите духове,

Свети Антоне, намиращ загубените вещи,

Свети Антоне, прочут чудотворец,

Свети Антоне, светец на целия свят,

Свети Антоне, драги наш посредник пред Бога,

Моли се за нас, свети Антоне

За да станем достойни за Христовите обещания

Да се помолим

Боже Всемогъщи и Вечни, Който чрез свети Антон от Падуа даде на Своя народ един примерен свидетел на Евангелието и покровител на бедните и страдащите, стори също и ние, под неговото покровителство, да следваме неговото учение в християнския живот и да изпитаме в изкушенията близостта на Твоето присъствие. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

 

Литания в чест на свети Павел от Кръста

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, слушай ни                                             Христе, слушай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Отче небесни, Боже                                           Помилвай ни

Сине, Изкупителю на света, Боже,                   

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже,

Света Марийо, Скръбна Майко Божия,            Моли се за нас

Света Марийо, Майко на Ордена на Страданието

Свети Павле, основателю на Ордена на Страданието,

Свети Павле, съвършен образ на Разпнатия Исус,

Свети Павле, лилийо на чистотата,

Свети Павле, огледало на праведността,

Свети Павле, пример за покаяние,

Свети Павле, пример за съвършенство,

Свети Павле, пример за бедност,

Свети Павле, пример за целомъдрие,

Свети Павле, пример за подчинение,

Свети Павле, Серафим на дарохранителницата.

Свети Павле, ти, който отпечата с нажежено желязо името на Исус Христос върху твоето сърце,

Свети Павле, ти, който носеше гравирани инструментите на Страданието в твоето сърце,

Свети Павле, осветяваща и сгряваща светлина,

Свети Павле, ти, който се научи на мъдрост от раните на Исус Христос,

Свети Павле, ти, който черпеше сили от кръвта на Агнеца,

Свети Павле, Апостоле на Кръста и на Страданието,

Свети Павле, Апостоле на болката на Мария,

Свети Павле, могъщи Апостоле на дела и думи,

Свети Павле, ти, който спаси хиляди души чрез Страданието на Исус Христос,

Свети Павле, мъченико на милосърдието,

Свети Павле, светлина за слепите,

Свети Павле, изцелителю на болните,

Свети Павле, победителю на демони,

Свети Павле, покровителю на свещениците,

Свети Павле, покровителю на Съпругите на Исус Христос,

Свети Павле, благодетелю на бедните,

Свети Павле, смел защитник на вярата,

Свети Павле, опора на Църквата,

Свети Павле, ти, който умря, проповядвайки Разпнатия Исус,

Свети Павле, отведен в небето чрез Исус Христос, Светата Дева, ангелите и светците,

Свети Павле, ти, който, страдайки с Исус Христос, бе прославен с Исус Христос,

Свети Павле, покровителю на нашата Конгрегация,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!

Исусе Христе,                                                     Послушай ни.

Исусе Христе,                                                     Изслушай ни.

 

Моли се за нас, свети Павле,

за да бъдем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим

Господи, Исусе Христе, Ти, Който надари свети Павел със специална милосърдна любов, та да проповядва тайната на Кръста, и Който пожела да работи, за да разцъфти едно ново семейство в Църквата, дай ни чрез неговото застъпничество, след като съзерцаваме продължително Твоето Страдание, Господи, и ние да заслужим плодовете в деня на славата. Ти, Който живееш и царуваш през всички векове на вековете. Амин.

 

 

Литания в чест на света Рита

 

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, помилвай ни                                          Христе, помилвай ни

Господи, помилвай ни                                        Господи, помилвай ни

Христе, слушай ни                                             Христе, слушай ни

Христе, изслушай ни                                          Христе, изслушай ни

Отче небесни Боже                                            Помилвай ни

Сине, изкупителю на света, Боже,                   

Душе, Свети Боже,

Света Троице, Единни Боже,

Света Марийо,                                                   Моли се за нас

Свети Йоане Кръстителю,

Свети Августине,

Свети Никола от Толено,

Света Рито,

Ти, непрестанна богомолчице,

Ангел на бедните,

Вярна и грижлива съпруго,

В страданията изпитана майко,

Богопредана вдовице,                                         моли се за нас

Храбра жено,

Свята Христова годенице,

Саможертвена сестро,

Скромна страдалке,

Послушна монахиньо,

Вестителко на любовта,

Образец на милосърдието,

Себеотрицателна миротворко,

Почитателко на светия Кръст,

Света Рито, послушна на родителите си,

Света Рито, огледало на търпението,

Света Рито, молеща се под кръста,

Света Рито, помощнице на бедните,

Света Рито, белязана с рана на челото,

Света Рито, прославена чрез чудеса,

Света Рито, помощнице във всички нужди,

Да не се отчайваме в нещастието,

Да носим с търпение кръста си,

Да обичаме Бога над всичко,

Да изпълняваме вярно заповедите Му,

Да прощаваме на враговете си,

Да не презираме никой човек,

Да обичаме всички хора,

Да помагаме на бедните и на болните,

Във всички опасности на всекидневието,

Във всички изкушения на живота,

Във всички нужди и намерения,

Във всяка болка всяка жалба,

В дни на болест,

В часа на смъртта ни,

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи!

Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!

Моли се за нас, света Рито,

за да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим

Боже, Ти Си отличил в Твоята голяма доброта света Рита с изобилни благодати. Тя обичаше своите неприятели и правеше добро на онези, които й бяха причинили зло. През живота си тя е носила кръста заедно с Твоя Син. Станала е подобна на страдащия Христос и като знак за Твоята любов, тя можа да носи раната на челото си. Помогни и на нас чрез нейното ходатайство да получим сила за помирение и да послужим на мира. Помогни ни да понасяме с търпение несгодите на живота и всички страдания и неволи и да подражаваме на Твоя Син по пътя на кръста. Дари ни това, молим Ти се, чрез ходатайството на света Рита. Чрез Христа, нашия господ. Амин.