Църквата проповядва Пасхалната тайна на светците, които страдаха с Христос и бяха прославени с Него, предлага на верните техните примери, които привличат всички към Отца чрез Христос, и чрез техните заслуги измолва Божиите благодеяния. (Sacrosanctum Concilium, 104)

Докато очакват Господ да дойде в Своето величие заедно с всички ангели и след унищожението на смъртта всичко да му бъде подчинено, едни от Неговите ученици продължават своето странстване на земята; други, завършили земното си съществуване, са в състояние на пречистване; накрая, трети, вече в слава, съзерцават „ясно самия триединен Бог такъв, какъвто е”. (Lumen gentium, 49)

Понеже са тясно свързани с Христос, небесните обитатели по-здраво укрепват цялата Църква в светостта… Те не престават да се застъпват за нас пред Отца, като поднасят заслугите си, които са придобили на земята чрез единствения Посредник между Бога и хората, Исус Христос… Така тяхната братска загриженост е от най-голяма помощ за нашата слабост. (Lumen gentium, 49)

Следователно светците са тези, които най-добре наследяват и стават подобни на Христа, най-дълбоко преживяват Неговата смърт и възкресение, стават образец за християнския живот и затова могат да ни бъдат застъпници пред Бога.

Според Преданието Църквата почита светците и удостоява с почести достоверните им мощи и изображенията им. Празниците на светците всъщност възвестяват чудните дела на Христос в неговите слуги и представят на верните достойни за подражание примери. За да не вземат превес над празниците, които честват тайните на спасението, много от празниците на светците са оставени да бъдат чествани от всяка отделна църква или народ или религиозно семейство, а в цялата Църква следва да се разпространяват само онези, които поменават светци с наистина всеобщо значение. (Sacrosanctum Concilium, 104)

Съдържанието на тези молитви взема под внимание живота и набожността към светците, чийто култ и почит са разпространени в българските епархии.

 

 

Молитва в чест на своя светец

Свети мой покровителю …, благодаря ти за досегашната грижа, която ми оказваш, и те моля да не ме пускаш от твоята ходатайстваща длан. Бъди ми застъпник пред Божия трон и ми измоли прошка за греховете, които толкова често извършвам. Измолвай ми обилни благодати, с които да побеждавам всички изкушения на света и да вървя по пътя на добродетелите, които ти през земния си живот притежаваше. Поддържай ме също така във всички страдания, а особено в смъртния ми час. Амин.

 

Молитва в чест на бл. Евгени Босилков

О, блажени Евгений, заедно с теб искаме да благодарим на небесния Отец за даровете, които щедро изля в твоята душа; за твоето блестящо свидетелство на вярност към Христа и Църквата до края на мъченичеството ти. Изпроси от Небесния Отец зряла вяра, за да бъдем достойни да живеем с кръщелните си обещания; да изпитваме радостта да принадлежим на Църквата, да я обичаме и да й останем верни въпреки нашите слабости. Искаме да се ангажираме с всичките дарове, които имаме от Светия Дух, да построим „прекрасното бъдеще” на Църквата в България. Помагай ни от небето в това наше обещание. Твоето застъпничество винаги да ни помага. Амин.

или

Господи, Исусе Христе, разпънат на кръста заради спасението на човека, чрез застъпничеството на Твоя блажен и мъченик епископ Евгений Босилков, който Те последва неотклонно по Кръстния път до Голгота, молим Ти се да затвърдиш у нас вярата, да дадеш сила и постоянство на преданите заради Твоето име, да преобърнеш враговете на Твоя кръст, та да можем всички да постигнем истинския живот и истинското щастие, които никога няма да имат край. Ти, Който Си Бог и живееш и царуваш с Бога Отца в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин.

 

Молитва в чест на блажените мъченици Евгени, Камен, Йосафат и Павел

Всемогъщи и Вечни Отче, в Твоето благоволение и милосърдие Ти пожела да призовеш към върховно свидетелство на любовта Твоите служители, блажените Евгени, Камен, Йосафат и Павел – мъченици за вярата, които отдадоха живота си за идването на Царството Божие и проляха кръвта си, която стана семе за нов живот. Чрез тяхното застъпничество ние Те молим с упование, дай ни благодатта, за която днес сърдечно Те молим… с надеждата, че те скоро ще бъдат причислени към лика на Твоите светци. Амин.

 

Молитва в чест на светите Филипополски мъченици

Свети Филипополски мъченици, които сте били избрани от Бог да пролеете кръвта си от любов към Него и за Неговото име, застъпвайте се за нас пред Агнеца, за да устоим с постоянство във вярата и изпитанията, имайки пред очите си вашия пример. Вие по чуден начин изяснихте тайната на кръста, измолете от Бога за нас нужните ни благодати, та израствайки в добродетелите и учейки се от вашия мъченически подвиг, никога да не се отделяме от Божията любов и да достигнем венеца на светостта. Амин.

 

Молитва в чест на свети Петър и свети Павел

Свети Петре, ние те прославяме като Исус Христос – наместник на земята, и като камък, на който Господ е съградил Църквата си. Закриляй наследника си, апостолския първосвещеник, и не позволявай да бъде разклатен от ветровете на безбожниците. Предпазвай Църквата си от отровата на лъжливи науки и събуди народите да слушат гласа й – стълб и крепител на истината. Пастирю на пастирите, грижи се за своето стадо, за да ходи в мир по Господните пътища и да стигне сигурно до общението на избраните.

Свети Павле, ние те прославяме като избрано оръдие на Божията благодат, от гонител на Църквата Господ те е направил свой апостол и вестител на Евангелието между всички народи. Моли се за нас, за да бъдем пример за християнски живот, да запазим вярата и след завършека на земния ни път да достигнем венеца на правдата. Амин.

 

Молитва в чест на свети Андрей

Свети апостоле, ти си бил вестител на Евангелието и пастир на Христовата Църква, смирено те молим, застъпвай се винаги за твоите почитатели. Исус често застава на прага на сърцата ни и ни призовава, а ние оставаме глухи и неми на Неговите думи. Сами желаем да решаваме в този живот. Страхуваме се да изоставим всичко, както ти, апостоле, и да вървим след Христа. Ние също притежаваме много материални блага, имаме толкова задължения и отговорности. Помогни ни, апостоле, да се откъснем от всекидневието, да умеем да забелязваме нуждите на ближните и чудесата, които стават около нас, та както участието ти в Христовите чудеса подсилвало вярата ти, така и ние по този начин да заслужим небесното царство. Амин.

 

Молитва в чест на свети Юда Тадей

Свети Юдо, който от векове си застъпник за тези, които са изгубили всякаква надежда. В твоите ръце поверявам страданията на моето сърце. Уповавам се на твоето ходатайство пред Бог. Отдавам ти особено днес всички мои намерения, които може да разреши само Бог. Със смирено сърце те моля за застъпничество. Вярвам, че чрез твоите ръце ще получа благодатта, за която моля нашия Господ Исус Христос. Амин.

 

Молитва в чест на свети Йосиф, съпруг на Дева Мария

Изпратен от Провидението пазителю на Божието Семейство, наш велики покровителю, бди над нас, избраните потомци на Исуса Христа. Отдели от нас всяка зараза на греха и разврата. Силни застъпнико у Бога, ела ни милостиво с небесна помощ в битката със силите на тъмнината и както някога си спасил детенцето Исус от опасностите, които застрашавали неговия живот, закриляй сега цялата си Света Църква от враждебните засади на дявола и от различни проблеми. Обгърни всеки един от нас с непрекъсната закрила, та по твоя пример и с твоята помощ подкрепени, израствайки в светостта на живота, да достигнем вечното щастие в небето. Амин.

 

Молитва в чест на света Ана

Хвалебна света Ано, ето аз, грешникът, те избирам за моя майка и закрилница. На теб поверявам сърцето си и душата си и всичките си нужди, на теб поверявам живота и смъртта си. Обещавам с искрена почит да прославям и защитавам твоето достойнство, заслуги, добродетели и хвала. Измоли ми чрез своето застъпничество вяра, надежда и гореща любов към Бога. Бъди ми помощ в нуждите; в страданието – утеха; в тъгата – радост; в болестите – изцеление; в изкушението – победа. В смъртния ми час бъди до мен и пази ме от неприятеля на душата, та чрез заслугите на Исус Христос, освободен от всяко петно, да заживея в небесната слава с тебе, света Ано. Амин.

 

Молитва в чест на св. Архангел Михаил

Свети Архангеле Михаиле, помагай ни в битката със злото и бъди наша защита против подлите засади на злия дух. Смирено се молим Бог да го разгроми, а ти, Вожде на ангелските легиони, с Божията помощ изпрати в пъкъла сатаната и всички зли духове, които се въртят по този свят за гибел на душите ни. Амин.

 

Молитва в чест на св. св. Кирил и Методий

Свети братя, синове на славянска майка, покровители на европейската земя, вие, които осветихте славянските народи, бъдете наши застъпници пред Божия престол. Нека сърцата ни разберат дълбочината на вашето учение, а превръщайки се в един народ, изповядващ единодушно истинската вяра, да достигнем до небесните селения. Амин.

 

Молитва в чест на св. Франциск от Асизи

Ти, който толкова приближи Христа до твоята епоха, помогни ни да Го приближим до нашата; до нашето трудно и критично време. Поддържай ни! Днешните времена очакват Христос с голяма скръб, макар че много съвременни хора не осъзнават това [...] Свети Франциск от Асизи! Помогни ни да приближим Христос към Църквата и днешния свят! Ти, който си носил променливата съдба на своите съвременници, подкрепяй ни, та със сърце, близко до сърцето на Спасителя, да обгърнем делата на нашите съвременници, трудните обществени, икономически, политически и културни проблеми, проблемите на съвременната цивилизация, всички страдания, напрежения, комплекси, неспокойствия! Помогни ни да преведем всичко това на прост и принасящ плод евангеличен език! Помогни ни да разрешим тези проблеми с ключа на Евангелието, та самият Христос да може да бъде за съвременния човек Пътят, Истината и Животът.

(Св. Йоан Павел II)

Молитва в чест на св. Клара от Асизи

Милостиви Боже, Ти доведе св. Клара до възлюбване на бедността, направи чрез нейното застъпничество, живеейки в бедността на духа, съгласно Христовата наука, да се наслаждаваме на Твоя облик в Царството Небесно. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Молитва в чест на св. Антон от Падуа

О, красиво цвете на чистота, превъзходен пример за бедност, истинско огледало на смирение, бляскава звезда на святост. О, славни свети Антон от Падуа, който си имал щастието да приемеш в ръцете си Божия Син, моля ти се, да ме вземеш под твоето покровителство. Ти, който между другите дарби, които ти е дал Бог, си приел и дарбата да правиш чудеса, смили се над мене и като отнемеш от сърцето ми всяка земна любов, изпроси ми благодатта, която желая от теб. Изпроси ми още едно истинско разкаяние за греховете ми и една голяма любов към Бога и ближния, тъй, че на този свят да слугувам на Бога като истински християнин, а после да дойда с тебе заедно да Го почитам, да Го прославям и да Го благославям вечно в рая.

Моли се за нас, свети Антоне.

За да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим

Всемогъщи Боже, Който отреди свети Антон за проповедник на Твоя народ и за ходатай в телесни и душевни нужди, стори чрез неговата помощ, следвайки християнското учение в живота, да почувстваме в изпитанията подкрепата на Твоето милосърдие. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Молитва в чест на св. Максимилиян Колбе

Свети Максимилияне, озарен от светлината на Светия Дух, като ревностен апостол и Рицар на Непорочната, привлече мнозина до идеала на светостта, показвайки едновременно различни начини на евангелизация за разпространяване Царството Божие по целия свят. В единство с Непорочната, изпроси ни светлина и сила да умеем да вършим добро и да привличаме всички до Христовата истина и любов, а най-вече деца и младежи.

Свети Максимилияне, наследявайки Божия Месия Исус, Който стана Жертвен Агнец като Спасител на човека, ти доброволно пожертва самия себе си за събрата затворник в концентрационния лагер, изпроси у Господа благодат за нас, та завладени от светия жар, да раздадем живота си за размножаването на мира и доброто в човешките сърца, монашеските и семейните домове, в нашето Отечество и във всеки мисиен край. Амин.

 

Молитва в чест на свети Пио от Пиетрелчина

Свети отче Пио, белязан със светите знаци на Нашия Спасител, Бог те избра, за да покажеш отново на нашите времена могъществото и чудесата на Божията любов. Бъди в небето наш застъпник, а когато прибягваме към твоето застъпничество при трона на Божието милосърдие, измоли ни прошка за греховете, благодат за единство с Исус Христос в Евхаристията и радост от постоянството ни в Светата Църква. Пази ни от злото, направлявай стъпките ни по пътя на мира и научи ни да живеем в истината и свободата на Божии деца. Амин.

 

Молитва в чест на свети Лудовик IX, крал на Франция

Свети вожде, който изпрати най-добрите си рицари начело на християнската армия, погледни нас, християните, водещи битка със злото, и помогни ни по-добре да служим на Светата Църква и на Бога. Измоли за нас омраза към греха, за да бъдем чисти като лилиите на твоя герб. Ти, който държиш на думата си дори и спрямо неверните, погрижи се измамата никога да не ни прободе сърцето. Макар и искреността да ни струва живота, смели и неспособни да се върнем назад, не ни позволявай да лъжем, за да вървим с ентусиазъм само напред. Силни френски вожде, вдъхнови ни да пренебрегваме всяка зла човешка мисъл и дай ни способност да се разкайваме, вземайки участие във всеки поход на живота в чест на Христа. Амин.

 

Молитва в чест на свети Павел от Кръста

Славни свети Павле от Кръста, който при училището на разпнатия Христос стана учител на святост и християнско съвършенство, помагай и на нас да приемем и прегърнем ежедневните кръстове на нашия живот.

Подкрепяй нашите болни, води нашите семейства, благослови нашите деца и най-вече нашите младежи, та да умеят да вървят със смелост в светлината на истинската вяра.

О, Господи, чрез застъпничеството на свети Павел от Кръста и Света Богородица Прескръбна и чрез заслугите на Христа, Твоя Син, изслушай молитвата, която Ти отправяме. Амин.

или

Свети Павле, който си бил на земята огледало на чистотата и пример за покора, ти, който денем и нощем си размишлявал върху страданията Христови и скърбите на Дева Мария и постоянно си проповядвал с думи идела, обръщайки голям брой грешници; ние те молим да погледнеш от небето нашите души и да изслушаш нашите молитви. Изпроси ни гореща любов към Исуса Разпнатия, за да не забравим никога Неговите страдания, а раните Му да бъдат винаги вписани в сърцето ни, както и скърбите на Дева Мария. Измоли ни също щастлива смърт, за да можем да пребъдваме с теб в небесния рай. Амин.

 

Молитва в чест на свети Иван Боско

Свети Иване Боско, отче и учителю на младежите, послушен на даровете на Духа и отворен за действителността на своето време, ти си за младежите, особено за бедните и беззащитните, знак на Божия любов и грижа. Бъди ни пътеводител по пътя на приятелството с Исус Христос, за да можем да открием в Неговото Евангелие смисъла на нашия живот и извора на истинско щастие. Помогни ни да отговорим на званието, което сме получили от Бога, за да бъдем всеки ден строители на единство в цялата Църква, в изграждането на цивилизацията на любовта. Изпроси ни благодатта на дълготърпението в християнския ни живот и водени от Мария – Помощницата на християните, да се намерим с теб в голямото небесно семейство. Амин.

 

Молитва в чест на свети Винкенти от Пауло

Преславни свети Винкенти, покровителю на всички дела на милосърдието и отец на нещастните, който през живота си прие всички търсещи твоята помощ, погледни на многото нещастия, които за съжаление ни притискат силно, и ела ни на помощ. Измоли за бедните помощ, за болните – утеха, за тъжните – радост, за грешните – разкаяние, за свещениците – преданост, за Църквата и народите – мир, за всички хора – спасение. Нека да почувстваме въздействието на твоето застъпничество, та подпомогнати от молитвите ти в бедността на този живот, да можем да се съединим с теб в небето, където няма да има нито тъга, нито болка, а радост и веселие в огромното море от щастие. Амин.

 

Молитва в чест на свети Габриел на Скръбната Майка

Мили свети Габриеле, който си учил през целия си живот, търсейки енергично крайната цел, поверявам на твоето могъщо посредничество моето учение и моята крехка младост. Ти си съумял да заемаш винаги първите места и да се посвещаващ на Бога дори сред шумните веселби. Поради това те призовавам от все сърце, изпроси ми от Исус и от Дева Мария благодатта, от която се нуждая, за да преодолея с радост и по-бързо не само изпитанията в училище, но и тези в живота и така да достигна до вечното блаженство. Амин.

 

Молитва в чест на света Рита

Със сърце дълбоко развълнувано и смутено идвам днес при теб, о, славна и могъща света Рита!

В часа на опасността, в момента, когато моето щастие, здраве и спокойствие и на онези, които са ми скъпи, беше заплашено, аз ти се молих с наскърбена и изпълнена със страх душа, умолявах теб, която всички наричат светица на възможностите, посредница на отчаяните случаи, убежище в последния час.

И упованието ми в теб не бе разочаровано.

Сега пак идвам при теб, но не със сълзи на страдание в очите, а с радост и спокойствие в сърцето, за да ти изкажа безкрайната си признателност.

Тази радост, това спокойствие дължа на теб, която се застъпи в моя полза пред Бога въпреки моето недостойнство и ми изпроси благодатта, която исках. Бих желал да изразя по-добре чувството на признателност, което изпълва сърцето ми, о, свята чудотворке, о, утеха на наскърбените! Но смущението, причинено от щастието ми заради получената благодат, сковава въодушевлението ми и не зная какво да кажа. Благодаря, света Рита!

И за да ти покажа по един особен начин безкрайната си признателност, обещавам да разпространявам с все по-голямо усърдие набожността към теб и да присъствам според възможностите си на прочутите служби в твоя чест. За да стана по-достоен за небесната помощ и за твоето свято покровителство, вземам решение от днес нататък да изпълнявам съвестно християнските си задължения. О, мила света Рита, моля те да поднесеш на Бога тези мои искрени решения и да му благодариш за щедро дадената ми благодат.

Благоволи никога да не ме изоставяш и продължи своето дейно покровителство, та като съм го използвал на тази земя, да мога един ден да те намеря в Небето, за да ти изкажа по-добре моята признателност! Амин.

 

Молитва в чест на света Фаустина Ковалска

Скъпа света Фаустино, моля те, измоли ми благодатта, за която моля Бога. В моменти на съмнение прибягвам към Божието милосърдие, така както ти често си го правила, за да не забравям кой съм и към какво ме призовава Неговото милосърдие. Във време на страх прибягвам към Неговото милосърдие, за да не забравям за доверието и да се уповавам отново с радост и сигурен, че Бог подготвя за мен красива мисия. Моля те, света Фаустино, никога да не забравям, че пропастта между Моя Бог и мен е победена с моста на Неговото бащино милосърдие. Той е винаги верен и ще ме изцери от всичко, което стои на пътя на изпълнението на Неговата света воля. Амин.

  

Молитва в чест на блажена Майка Тереза от Калкута

Блажена Майко Терезо от Калкута, ти позволи на жаждата Исусова на кръста да пламне живо в теб така, че се превърна в светлина на Неговата любов към другите. Измоли от Исусовото сърце благодатта, за която те моля… Научи ме да допускам Исус да проникне цялото ми естество и да се разпорежда с него така, че моя живот да сияе с Неговата светлина и любов спрямо ближните. Амин.

 

Молитва в чест на свети Йоан Павел II

Свети Йоане Павле II, свети наш застъпнико, посреднико в трудните ситуации, ти, който с живота си свидетелства за голямата си любов към Бога и към хората, водейки ни по пътя на Исус и Мария, чрез любовта си и страданието си, жертвайки ги за другите, всеки ден се приближаваше към светостта. Желая да те моля за застъпничество в едно намерение… Вярвайки, че чрез твоята вяра, молитва и любов, моята молба ще достигне до Бога, уповавам се на Неговото милосърдие и на силата на твоята папска молитва. Желая чрез Исуса и Мария, следвайки твоя пример, да се приближавам все повече към Бога. Амин.

 

Молитва в чест на свети Йоан XXIII

Свети Божи пастирю, твоята простота и смирение ни води до Бога и предизвиква в човешките сърца желание за добро. Често подчертаваше красотата на семейството, събрано около трапезата, което разделя хляба и се учи на вяра. Моли се за нас в нашите домове да живеят истински семейства. Ти пося надежда и ни научи да слушаме Бога, Който сътвори човека. Помогни ни да почувстваме радостта от победата над злото с добро. Обичаше света с неговите блясъци и тъмнини и смяташе, че мирът е молитва. Помогни ни да бъдем инструменти на мира на българската земя, в нашите домове, в нашето общество. Моли се за нас, за да не се ограничаваме до хули против тъмнината, но ние самите да блестим със светлината Христова винаги и навсякъде, в присъствието на Мария. Амин.