Понеже сам Христос присъства в Тайнството на олтара, трябва да го почитаме с култ на обожанието. Посещаването на пресветото Тайнство е доказателство за благодарност, знак на любов и задължение за обожаване на Христос, нашия Господ. (ККЦ 1418)

 

Молитви по време на обожаване

Ела, Свети Дух! Символ на вечната Любов, ела да ни обединиш в мир: да ни помириш с Отца. Обнови нашето сърце, направи от нас свидетели и инструменти на единството, което идва от небето. Ти, Който си възторгът на живия Бог, съвършеният дар на любовта на Отца и Сина, която твори и спасява: ела да ни отвориш тайните на вечността, говорейки на нас, бедните поклонници, за славата на истинската родина, видяна, но непритежавана. Отче на бедните, мил гост на нашата душата и помощ наша, стани за нас свобода и мир, новост и единство, по-силно от болката и тишината на смъртта! Амин.

 

Господи, Който Си вчера, днес и навеки, Ти ни събираш със силата на благодатта на вярата отново на обожаване. Искаме добре да използваме това време, за да Те опознаем и да променяме себе си всеки ден като Твой образ и подобие. Затова ни е нужна вяра в Твоето присъствие, Боже, между нас. Нужно ни е също така да повярваме, че можем да бъдем подобни на Теб чрез милосърдна любов. Ти, Господи, призоваваш всеки човек, призоваваш мен, за да Те наследя. Затова ме направляваш с думите: „Върви след Мен”. Ти желаеш да следвам Твоите следи и по същия начин да оказвам любов към моя ближен. Следователно трябва да си задам въпроса: Колко Те познавам и колко си приличам с Теб по отношение на любовта? От искрения отговор зависи съдбата на моето звание да вървя след Тебе, Боже. Господи Исусе, Ти позволяваш да Те опозная. Това обаче няма да стане без моето „искам”. Следователно трябва да се постарая да забележа колко Си ме обикнал. Трябва да забележа колко моята любов спрямо Теб и моите близки е плитка, слаба и променлива. Моля се, Господи, пред Теб, скрит в Светото Причастие. Все повече осъзнавам, че практикуването ми на милосърдна любов не е както трябва. Въпреки че съм кръстен, ходя на църква, приемам тайнствата, третирам тези практики формално, като задължение, което трябва да се изпълни. Такова състояние на нещата не води до промяна в сърцето. Господи, Който Си богат в милосърдие, отправяш думите Си към мен: „Нямат нужда здравите от лекар, а болните”. Желаеш да осъзная, че съм грешен човек, слаб и склонен към упадък. Затова имам нужда от Твоето изцеление. Желая от Теб да получавам сили за моя духовен живот и да разбера, че „искаш повече милосърдие, а не жертви”. Господи Исусе, разбрах, че всяка моя постъпка, добър жест или жертва имат такава стойност пред Теб в зависимост от любовта, вложена в тях. Ти, Господи, ме призоваваш към промяна на живота, както казваш: „Не дойдох да призова праведните към обръщане, а грешниците”. Затова помогни ми да прескоча прага на надеждата, за да повярвам въпреки всичко, както Авраам. Господи Исусе, Лекарю на човешките сърца. Благодаря Ти за времето за това обожаване и среща с Теб. Желая да поправя поведението си и грешките си, както и да удовлетворя за тях. Искам да Те поканя в дома на моето сърце, за да се осветя и променя. Осени сърцето ми със светлината на Твоята Истина и го огрей с топлината на Твоята любов.

 

Боже, свят и животворящ, откриващ ни се в чудесата на Твоята любов, направи да видим в светлината на Светия Дух знаците на Твоята доброта и Провидение, вглеждайки се в човешката история. Нека, приемайки чудото на Твоето спасение, да се оставим да бъдем докоснати, променени и излекувани от любовта на разпнатия и възкръснал Твой Син, единствена наша надежда, единствена и истинска наша вяра! Амин.

 

Господи, аз вярвам: увеличи моята вяра! Ти познаваш моето сърце, виждаш моя страх да Ти се отдам напълно. Ти знаеш как голямото ми желание да се разпореждам сам с живота си често ме отдалечава от Теб! Но все пак аз вярвам: пред Теб са моите желания и моите слабости. Помогни ми да контролирам желанията си и ме подкрепи в слабостите ми, като ми покажеш как да посветя на Теб всяка моя мечта, очакване и проект, за да се надявам на Теб, а не на себе си и в преминаващите радости на този свят. Направи така, че да се боря с Теб: но не ми позволявай да побеждавам! Господи на моя страх и на моето очакване, на моето желание и на моята надежда... моля Те, увеличи моята вяра! Амин.

 

Господи, три пъти Свят, Любов, произтичаща от Светата Троица, направи така, че да изповядам с уста и сърце безкрайната красота на Твоята божествена любов. Ще Те позная като мой Баща и вечна Любов, от Когото произлиза всеки съвършен дар. Ще вярвам в Теб, Исусе, обичан Син на Бог, Който всичко получаваш и всичко даряваш. Ще Те обожавам, Свети Дух, заедно с Обичащия Баща и Обичния Син, като Любов, която получава и дава, знак на вечна Любов, и истинска Обич. В Теб искам да се скрия, за да бъда завинаги победен от Твоята любов и в Твоето училище да се науча да обичам. Амин.

 

Дай ни, Отче, да Те познаем като всемогъщ в Любовта. Направи така, че да бъдем омаяни от Твоето умение да обичаш винаги така, както обичаше в първата сутрин на изгряващия свят и ще продължаваш до залеза на вечния ден, когато целият свят ще бъде Твоя родина, а Ти всичко във всички. И направи така, че в подножието на кръста да можем да изповядаме верността на Твоята любов дори и сред непоносимата мъка, която обгръща земята. Амин.

 

Ти с любов създаваш и обичайки, продължаваш да даряваш живот. Пред Теб е всичко онова, което съществува, съединено в Любовта, с която Ти обичаш Твоя Син. До всичко достигаш и всичко поддържаш във верността на Светия Дух, за да не липсва на никое от Твоите творения лимфата на живота, извираща от Твоята бащина Любов. Помогни ми винаги да приемам, обичам и пазя живота, който извира от Теб, и нека в тъмнината, която често обгръща моите дни, да разпознавам Любовта, която Те свързва със Сина и Светия Дух! Амин.

 

Марийо, Майка на Словото, ти си тишината, в която прозвуча за нас вечното слово на живота: помогни ни да Го слушаме внимателно. Майко на Божия Син, ти си икона, красива и сияйна, на чистата Божия Любов: изпроси за нас дара на Обичта, който ще ни направи творци на вечността. Ти си Жената, иконата на Завета, връзката, която свързва небето със земята: изпроси за нас дара на Духа, който да бъде залог за бъдещия живот, правейки ни инструменти на справедливост и мир в днешния свят.

 

Господи Исусе, разпънат на кръст, за да има живот светът, помогни ни да се вслушваме в тишината на Твоето страдание, което е израз на Твоята безкрайна любов. Направи така, че да разпознаваме в Твоята смърт смъртта на смъртта, в Твоето отдаване – жертвата на Този, Който Те изостави. И в силата на Духа – божествения Утешител на безкрайното страдание. Нека се предадем заедно с Теб в ръцете на Отца, за да променим тъжната история на човечеството в разказ за Любовта, която побеждава смъртта.

 

Господи Исусе, Ти прие от Отца Духа на новия живот, за да може в Теб, умрял от любов за нас, ние също да получим силата на Утешителя и да живеем в Теб. Срещата с Теб – Възкръсналия, промени сърцата и живота на първите свидетели на нашата вяра: помогни и на нас да Те срещнем и да се оставим да бъдем докоснати и променени от тайната на Твоето Възкресение. Да станем деца на Бог, както Ти Си Син на Отца, участници в безкрайната радост на вечната Любов. Ела, Господи Исусе!

 

О, Пресвета Троице, от Теб се ражда Църквата, народ от поклонници, движещи се във времето. В Теб живее Църквата, икона и служение на троичната любов. Към Теб се отправя Църквата, символ и инструмент на Твоите дела, които търсят помирение и мир за света. Нека да обичаме тази Църква като наша Майка и да желаем с цялото си сърце тя да бъде достойна Годеница на Христос, без петно или бръчка, единна, свята, католическа и апостолска, съществуваща и показваща на човечеството живота, извиращ от вечната Любов, която е Бог. Амин.

 

Господи, Ти Си прославен в Твоите светци, величествен и милосърден Господар на нашия живот и на човешката история. Помогни ни чрез техния пример и застъпничество да се отдадем напълно на Теб, за да почитаме чрез нашите дела и през дните на живота си величието на Твоята слава в справедливост и святост. И нека утешени от единството на светците в Теб, да строим Църквата, която е общение на Светия Бог. Това единство извира от светостта на Твоето слово и от светите символи на живота, за да бъдем дар едни за други в служението и любовта като живо общение на светци, смирена икона на вечната любов. Амин.

 

Отче на милосърдието, Който очакваш с надеждата, която идва от любовта, завръщането на загубения син, дай ни отново да почувстваме радостта на Твоята прошка. Приеми ни в мира на Твоя Дух, Който ни освобождава и ни помирява с нашето минало. Направи ни свидетели на милосърдието, което ни откри чрез Твоя Син, разпънат за нас, за да можем да известяваме на всички с думи и дела колко е хубаво да получим Твоята прошка и да започнем нов живот в Твоята любов. Без значение какъв е грехът, който сме извършили, споменът за него, скрит дълбоко в Твоето сърце, успява да го опрости и преобрази в благодарност и разбиране за всеки, когото срещнем по нашия път.

 

Господи, Който ни призоваваш към вечна слава и установяваш с всеки един от нас връзка на любов, дай ни да обичаме това време и тази земя с взор, отправен към новото небе и новата земя, които от тях и с тях, заедно с нас, Ти искаш да изградиш. Нека надеждата за вечността да ни помогне да придадем смисъл и красота на нашето съществуване, защото в смирението на настоящия момент строим заедно с Теб, със силата на Твоя Дух и по стъпките на Твоя Син новото славно време, в което Ти ще бъдеш всичко във всички и целият свят ще бъде Твоят дом.

 

Господи на живота, Ти, Който ни създаде за Теб чрез един верен и вечен завет, дай ни да живеем настоящия момент водени от надеждата за един живот, който няма край, давайки на всеки избор, направен през този живот, който си отива, достойнство и смисъл, подготвящи ни за вечната радост, когато ще се намерим в незалязващия ден на Твоята любов. Тогава в мира на Твоя Дух ще пеем вечно песента на възкръсналите, свързани с Твоя Син, Господар на нашия живот и на историята, единствен победител на греха и смъртта. Амин.

 

Господи Исусе Христе, в Теб се срещат небето и земята. Ти Си живият Завет, Вечният Син, Който направи свое времето на цялото човечество и отвори за нас времето на Славата. Дай ни да вярваме в Теб и да Те следваме в истината по нашия път, за да Те изповядаме с устни и сърце, Господар на нашия живот. Нека Ти бъдем истински и верни свидетели в смирение и доброта, с могъщата сила на Твоята любов.