Катехизисът за децата, младежите и възрастните има цел Божието Слово да се осмисля в личната молитва, така че да намира отклик в литургичната молитва и да се задълбочава непрекъснато, за да донесе плод в новия живот. Катехизисът е също моментът, в който може да се разбере и възпита народното благочестие. Запомнянето на основните молитви предоставя необходимата опора за молитвения живот, но важното е да се направи така, че да се почувства техният смисъл.

Целта на катехизиса е и да представи едно органично и синтетично изложение на най-съществените основания за вярата и морала в католическото учение в светлината на Втория Ватикански събор и на цялото Църковно Предание. Негови основни извори са: Свещеното Писание, светите отци, Литургията и учителската власт на Църквата…

Цялата насоченост на учението и наставлението трябва да бъде положена в любовта, която не свършва никога – това е най-висшият път, показан от апостол Павел. Защото можем добре да обясняваме това, в което трябва да вярваме, на което трябва да се надяваме и което трябва да вършим, но най-вече трябва винаги да се стараем да покажем любовта на нашия Господ, за да може всеки да разбере, че всеки акт на съвършена християнска добродетел няма друг извор освен любовта и няма друг завършек освен любовта. (ККЦ 11, 25, 2688)

 

Двете най-големи заповеди (Мат. 22, 37-39)

Обичай Господа Твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си разум.

Обичай и ближния си, както сам себе си.

 

Десетте Божии заповеди (Изх. 20, 2-17)

 1. Аз съм Господ, Бог твой, да нямаш други богове освен Мен.
 2. Не вземай Божието име напразно.
 3. Осветявай седмия ден – неделята.
 4. Почитай баща си и майка си.
 5. Не убивай.
 6. Не прелюбодействай.
 7. Не кради.
 8. Не лъжесвидетелствай.
 9. Не пожелавай жената на ближния си.
 10. Не пожелавай имота на ближния си.

 

Петте Църковни истини (ККЦ 2041-2043)

 1. Присъствай на Светата литургия в неделя и задължителен празник.
 2. Пости през петъците на постното време.
 3. Изповядай се поне веднъж в годината.
 4. Причестявай се поне на Великден.
 5. Помагай за издръжката на Църквата.

 

Седемте Тайнства (ККЦ 1113)

 1. Кръщение
 2. Миропомазание
 3. Евхаристия
 4. Покаяние
 5. Маслоосвещение
 6. Свещенство
 7. Брак

 

Една добра изповед изисква (ККЦ 1450-1460)

 • Изпит на съвестта
 • Разкаяние за греховете
 • Изповед на всички грехове
 • Твърдо решение да не се греши вече
 • Удовлетворение за греховете.

 

Златното правило (Мат. 7, 12; Лук. 6, 31)

Всичко, което искате да ви правят човеците, същото им правете и вие. Защото това е Законът и Пророците.

 

Главни истини на вярата

Бог е един.

Бог е справедлив съдия, Който за доброто награждава, а за злото наказва.

Бог е в три лица: Отец, Син и Свети Дух.

Божият Син стана човек и умря на кръста за нашето спасение.

Човешката душа е безсмъртна.

Божията благодат е задължително необходима за нашето спасение.

 

Богословските добродетели (ККЦ 1812-1829)

Вяра

Надежда

Любов

 

Човешките добродетели (ККЦ 1806-1809)

Сила

Справедливост

Благоразумие

Въздържаност

 

Евангелските съвети (ККЦ 915)

Послушание

Бедност

Целомъдрие

 

Седемте дара на Светия Дух (ККЦ 1831)

Мъдрост

Съвет

Благоразумие

Сила

Знание

Благочестие

Страх Божи

 

Плодовете на Светия Дух (ККЦ 1832; Гал. 5, 22-23)

Любов

Радост

Мир

Дълготърпение

Благост

Доброта

Милосърдие

Вяра

Кротост

Скромност

Въздържание

Целомъдрие

 

Седемте главни гряха (ККЦ 1866)

Гордост

Алчност

Завист

Гняв

Похотливост

Лакомия

Леност

 

Грехове против Светия Дух (ККЦ 1864)

Безразборно да се греши с надежда в Божието милосърдие.

Липса на надежда в спасението.

Да се отрича признатата християнска истина.

Да се завижда на ближния за благодатта Божия.

Да се затваря сърцето за спасителни напомняния.

Да се отлага удовлетворението за греховете чак до смъртта.

 

Грехове, викащи към небето (ККЦ 1867)

Кръвта на Авел (Бит. 4, 10)

Грехът на Содомитите (Бит. 18, 20; 19, 13)

Викът на поробения египетски народ (Изх. 3, 7-10)

Жалбата на чуждоземеца, на вдовицата и на сирака (Изх. 22, 20-22)

Неправдата срещу наемника (Втор. 24, 14-15)

 

Участие в чужди грехове като (ККЦ 1868):

Заповядвам

Съветвам

Одобрявам

Премълчавам

Помагам

Защитавам

Покровителствам

Не предотвратявам

Не осъждам

 

Религиозните дела (ККЦ 1969)

Молитва

Пост

Милостиня

 

Дела на телесното милосърдие (ККЦ 2447; Мат. 25, 31-46)

Гладните да бъдат нахранени.

Жадните да бъдат напоени.

Просяците да бъдат облечени.

Странстващите да бъдат подслонени.

Затворниците да бъдат споходени.

Болните да бъдат посетени.

Умрелите да бъдат погребани.

 

Дела на душевното милосърдие (ККЦ 2447)

Грешниците да бъдат поучени.

Неумеещите да бъдат насърчени.

Съмняващите се да бъдат посъветвани.

Страдащите да бъдат утешени.

Страданията с търпение да се понасят.

Обидите с желание да се прощават.

Да се молим за живите и умрелите.

 

 

Осемте благословии (Мат. 5, 3-12)

Благословени бедните духом.

Благословени плачещите.

Благословени кротките.

Благословени гладните и жадните за правда.

Благословени милостивите.

Благословени чистите по сърце.

Благословени миротворците.

Благословени изгонените заради правда.

 

Последни неща (ККЦ 1020-1050)

Смърт

Съд

Ад или Рай