СИМВОЛИКА НА ЛОГОТО НА НАШЕТО СВЕТИЛИЩЕ 

Логото представлява символ, с който се изразява някаква реалност но също така и послание. То представлява графичен елемент или емблема, които представляват в този случай една действителност, свързана с вярата. Логото на светилището на Дева Мария от Фатима в гр. Плевен съдържа няколко символи с които се желае да се подчертае значението на това място.  Този храм е избран от Бога и тук Той иска да подари на човека своите специални благодати.

В центъра на логото виждаме изобразена Света Богородица, която се явява на три малки деца в Фатима (Португалия) през 1917 година. Дева Мария е потопена в молитва с прибрани ръце и затворени очи, а дрехите й приличат на литургически одежди. Всички тези неща кореспондират с явленията, чрез които Богородица отправя призив към цялото човечество за молитва и покаяние. Всеки човек, който влиза в това светилище е поканен да се моли на Бога с Дева Мария и да се разкайва за своите грехове.

Дева Мария е вписана бадем, който още в първите векове на християнството символизира двете естества на Христос – божественото и човешкото. Логото подчертава действието на Свети Дух в Мария (жълтия фон зад главата й), която ражда истинския Бог и истинския човек. Бадемът в логото като че ли се повтаря три пъти почитта към Триединния Бог, който е съвършеното единство и се проявява едновременно и в трите си лица. Дева Мария участва със своя fiat в спасителното дело, което се изразява в логото с дванадесет звезди. За това четем в книгата Откровение глава дванадесета: И голямо знамение се яви на небето,  жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди. Короната символизира победата, числото „12” означава пълнота.

Бадемът заедно с Дева Мария е вписан в земно кълбо. Явленията във Фатима се разпространяват по цялата земя като морска вълна. По този начин логото подчертава, че посланието от Фатима е актуално навсякъде по краищата на земята и днес. Виждаме, че долната част на земното кълбо не е затворена. Това означава едно  послание за универсалния характер на фатимските явления.