qrek

Божието единство в Светата Тройца ни се яви, като единството в едно семейство. Бог за да ни обяви тайната на своя живот използва езика на семейството. Основата на едно семейство е бащата. Всемогъщият Отец има единствен възлюбен Син. Тяхната взаимна любов е Светия Дух. Божията общност между Отца и Сина  е общността на действащата Любов. Това семейно единство ни помага да разберем тайната по какъв начин човек е включен в Божият живот. Бог Отец може да осиновява децата. Може да включи в своето семейство всекиго. Обичащото се семейство винаги е отворено на другите.

Може да приеме всеки нуждаещ се, било бездомен, било сирак, за да му даде възможност да има участие в тяхното щастие. И не само го приема, но разделя също имота си с него. Осиновени стават като пълноправни членове на семейството. Любовта не разрешава да се прави разлика между собствените си деца и осиновените. Баща наричайки едно осиновено дете сине мой не му показва само своите чувства но всъщност му дава права на свой собствен син. Нашата любов е слаба и въпреки това, че родителите искат да дадат на осиновеното дете щастие и цялата си любов понякога не става. Човешката любов е прекалено слаба, за да прегърне човека за винаги. Божията Любов е всемогъща. Тя не се страхува от нашата грешност. Прегръща човека за винаги. Бог ни осинови в момента на нашето кръщение. От този момент имаме право да използваме всичко, което принадлежи на нашият Отец. Затова Бог ни казва: Сине всичко Мое е твое. Трябва да повярваме в това. Трябва да повярваме с цялото си сърце и с очите на сърцето да видим, какво Бог споделя с нас. Загледани в ежедневните проблеми вървим по тази земя с наведена глава. Броим всичко според нашите възможности, според това колко притежаваме в джоба, и сме тъжни. Приличаме на едно дете, което има в съкровищницата си само 10 долара, но би искало да ги има поне 100 хиляди. За да сме щастливи, нужно ни е само да осъзнаем, че всички по-големи сметки плаща Отец, който разполага с милиарди. Колко е малка нашата вяра! Като ехо и все по-силно звучи Исусовия въпрос: Дали Син Човечески ще намери вярата, когато ще дойде? Трябва да опитаме да отговорим искрено на въпроса, дали живеем с Бога или без Него? Дали броим всичко според това колко имаме в нашата съкровищница, или имаме смелост да разчитаме на богатството на нашия Небесен Отец?

JMB