pas9

Днес Исус ни сравнява с овце, а себе си с Пастир. Няма да Му се сърдим затова, че ни сравнява с животните. Той не иска да ни обижда, а да ни каже една много важна истина. Както овцете, които слушат своят пастир и вървят след него могат да кажат, че са в безопасност, така и ние можем да кажем, че сме в безопасност само тогава, когато слушаме нашия Пастир Исус и когато Го следваме.

Овцете, които слушат своя пастир винаги намират храна, винаги са под закрилата на своя пастир и когато вървят заедно никой не ги закача. Също така и ние, когато  слушаме нашият Пастир винаги ще намерим храната, която дава вечен живот. Когато сме близо до Него, Той ни пази и когато сме заедно като стадо като една Църква, тогава сме много силни. Вълкът, когато вижда голямо овче стадо и когато вижда голямата тояга на техния пастир и да е много гладен няма да ги закача. Той само чака някаква овчица да се отдалечи от своето стадо и от своят пастир  и тогава я хваща и убива. Дяволът, който е като гладен вълк не може да ни направи нищо докато сме заедно и когато нашият Пастир Исус е с нас. Тоягата на нашия Пастир това е кръста, на който Той е умрял за нас, своите овце. Нашият Пастир не се плаши от никакъв вълк, от никаква опасност, никога няма да избяга и докато сме с Него нищо не ни заплашва. Никой не може да ни извади от това Исусово стадо, което се нарича Църква, докато ние сме едно с Исус и помежду си. Само тогава когато някой реши да напусне това стадо и своят Пастир, поставя себе си в опасно положение. Остава сам и никой не може да му помогне. Исус днес казва: Моите овци слушат гласа Ми и Аз ги познавам,и те вървят подире Ми, и Аз им давам живот вечен,и те няма да погинат во веки, и никой не ще ги грабне от ръката ми.  От тебе зависи и от твоето решение дали ще живееш в безопасност. Дали ще оставиш собствения си живот на Божието разположение. Както малката умна овчица не търси храна и не иска сама да се защитава от вълка, а винаги следва своя пастир и на него се уповава. Тя знае, че няма да е гладна и няма да загине когато ще върви подир своят пастир. Дали искаш да си такава малка Исусова овчица. Той много иска и желае да е твоят Пастир.

JMB