2073403140019953696411583389600n

Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

Ние живеем в по-добри условя отколкото нашите дядовците или родители. Имаме по-вече възможноси, не ни липсва храна, и много често трябва да пазим диета, за да отслабнем. Това означава, че хлябът не ни липсва. Но трябва да признаем, че въпреки нашето матерялно благосъстояние често ни липсва мир в сърцето и нееднократно ни липсва желание да живеем. Защо?

Скучно ни е в нашият хубав апартамент, не ни харесва вече новата ни кола, има и такива, които се самоубиват. Това всичко доказва, че Исус каза истина отговаряйки на изкушението, че Не само с хляб ще живее човек. За да сме спокойни и щастливи не е достатъчно да имаме пълен стомах, хубавите дрехи или най-новият модел на колата. Освен тялото имаме и душата. Душата има си своят собствен живот има и своя глад. Щом има глад - би трябвало да има и храна. Тази храна това е всяко слово, което излиза от Божиите уста. Когато човек се нахрани, и облече и когато затвори врати на къщата си, тогава се обажда в него душевно желание, което го поттиква да търси по-дълготрайен живот. Обажда се в него желание да разбере, защо има страдание?, по-какъв начин може да намали скоростта на преминаването. Дали след този живот, ще има друг? Дали смътта е края?, или начало?. Човек за да е спокоен и щатлив трябва да намери отговор на тези вапроси, трябва да намери сигурност. Единствено Бог може да даде отговор на тези човешки вапроси. Затова имаме нужда от тези слова, които излизат от Неговите уста. Тези слова, които излизат от Неговите уста това е храна, която може да насити човешката душа, да я направи щастлива даже и в такива моменти, когато на човека вече не му помагат никакви технически постижения. Ако днес някой ни предлага хляб и само хляб, и когато ни забранява да се храним с Божите слова, тогава трябва да знаем, че той иска да изпълнява в нашият живот ролята на изкусителя в пустинията. На такъв трябва веднага да отговорим с думите на Христос: Не само с хляб живее човек.

 JMB