Transfiguration-Raffaelo

Исус на тази планина на която се е преобразил е говорил не само с Мойсей и Илия. Той е гопворил със своят Отец, който още ведъж Го убеди в своята Любов към Него. Направи това пред свидетели: Петър, Яков и Иван. Това е моят Възлюбен Син – Него Слушайте. Почти същтите думи Исус е чул по време на своето кръщение в река Йордан. И след тези думи започва своята дейност. Обикалия села и градове и проповядва Добрата Новина, за спасението. Лекува човешките тела и души.

Тези думи не са само като информаця за Неговите ученици. С тези думи Бог Отец изразява своята любов към Исуса. Това е убеждение, че Отец ще е с Него на всякъде също и по време на Неговото страдание. Исус днес и нас взема със себе си на тази блажена Планина. Той иска още веднъж да чуем Бога, който казва на всеки от нас: Ти си моят възлюбен син, дъщеря. Благодарение на тези думи ние сме в състояние да понасяме радостните и тежките моменти на нашият живот чак до възкресението ни. Благодарение на тези приети и преживяни дълбоко в сърцето думи, имаме сила да окажем нашата любов на нашите близки, с добра дума, дело, милостиня и молитва. Да не стоим пред Преобразен Исус безразлични и да не се окажем глухи на това което ни казва нашият Отец Небесен. Ти си моят възлюбен син...

JMB