mio

"Моите мисли не са като вашите и моите пътища не са като вашите"

С тези Божи думи пророк се обръща към нас и ни напомня, че не можем да се лъжем и да заставаме пред Бога с неискрено сърце. Измежду много думи от Светото Писание те са много известни на нас. С какво се различават нашите мисли и пътища от Божите? Отговорът донася днешното Божие Слово, което показва човек, който живее според Божията воля и се различава от тези, които мислят само по човешки начин. Давид не убива своя най-голям враг, затова, че убийство това не е Божият начин на решаване на конфликтите.

Днес искаме да има мир в света и спокойно гледаме как се опитват да го въвеждат със насилие и война. Това не е Божият път, но човешки. Убийство и войната това не е Божият начин да се решава проблемите. Днес в Евангелието чуваме Исус, който говори за любовта към неприятели, към враговете. Той иска да благословим тези, които ни проклинат, да се молим за тези, които ни мразят и казват лошите неща за нас. Това е Божият път. Ние много често искаме да е според нашето мнение и според световното мислене. Искаме да наскърбяваме тези, които не ни харесат, лошо говорим за тези, които ни нараниха, прощаваме само тогава когато ни се извинят… Първите Християни, които са живели между езичниците със своят начин на живота правиха впечатление на всички. Говориха за тях: Гледайте колко се обичат тези. Със своят живот не пасват в този свят, те са като поклонници, тяхната родина това е небето. Те са ходили по Божите пътища. Днешните Исусови думи би трябвало да стреснат съвестта особено на тези от нас, които си мислят, че са добри християни затова, че не правят лоши неща. Дали е възможно да си добър християнин, когато се пазиш само да не вършиш лоши неща, да се вардиш от греховете. Да чуем още веднъж, какво казва днешното Евангелие: Ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? И грешниците правят същото. И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото. Какъв тогава е Божият път, път на християнският живот?: Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и на заем давайте, без да очаквате нещо, не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете; давайте, и ще ви се даде. Защото, с каква мярка мерите, с такава ще ви е отмери.

JMB