sin

  1. През настоящата седмица честваме следните литургични празници и възпоминания:

- 22.11 – четвъртък – св. Цецилия, девица и мъченица; възпоминание – покровителка на църковното песнопение. Във връзка с това възпоминание идната неделя – 25 ноември, ще отбележим по подобаващ начин с нашите хористи този повод.

- 25.11 – неделя – Тържеството Христос Цар – последната неделя в литургичния календар 

  1. По особен начин се молим през целия месец ноември за починалите верни. Във връзка с това, до края на месеца ще възпоменаваме техните имена, както минали години всеки четвъртък по време на обожаването след литургията от 18:00 ч. и всяка неделя 10 мин. преди литургията от 11:00 ч. 
  1. Идната неделя на от 10:00 ч. ще сключат свещен брачен съюз Йохана Кирчева Чочева от Трънчовица и Сергей Стефанов Сергеев от Трънчовица. Който знае причина този брак да не се състои, нека да уведоми енорийския свещеник. 

 

На всички пожелаваме приятна и благодатна седмица! 

 

 

о. Венци Николов OFMConv.