СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМИНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ

ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

18 ноември 2018 г.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

По решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации от 2005 година всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва Световният ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Ежегодно в резултат на инциденти по пътищата на нашата страна стотици губят живота си, хиляди получават тежки наранявания и боледуват продължително, значителен е броят и на пострадалите с увреждания за цял живот.

Катастрофите оставят трайна следа в живота на пострадалите. Мъката и страданията на семействата и близките на жертвите са неописуеми.

Голяма част от нещастията по пътищата са предотвратими. Те са в резултат на пропуски в обучението, възпитанието и дисциплината на участниците в движението, на пропуски и недостатъци в пътната инфраструктура, на недостатъчната техническа изправност на автомобилния парк, на действията по оказване на долекарска и специализирана медицинска помощ на пострадалите.

Нека на 18 ноември тази година отдадем нашата дълбока почит към жертвите и изкажем съболезнования на техните семейства.

 На този ден да изразим нашата дълбока благодарност към лекарите, полицаите, пожарникарите, към всички, които всеки ден оказват съдействие и помощ на пострадалите и се борят за техния живот.

Безопасността на движението е споделена отговорност и за нейното подобряване са необходими съвместни усилия както на участниците в движението, така и на хората, които са отговорни за функционирането на пътнотранспортната система. Проблемите на безопасността на движението по пътищата следва да намерят място в ежедневието на семействата, училищата, институциите и общините, както и в отношенията между хората на пътя. Високата лична безопасност на всеки участник в движението, подчинена на живота и здравето, е един от определящите фактори за намаляване на жертвите по пътищата.

Денят за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия е и ден за размисъл, за любовта между хората, за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата. Нека всички заедно – институции, организации и участници в движението, в името на живота и здравето, с любов, воля и сила да дадем своя принос за превръщане на пътищата в безопасно място за живота на хората.

  

Младен Маринов

министър на вътрешните работи