10-wielkich-znakow-koca-wiata-wedug-Biblii-ktore-dokonuj-si-na-naszych-oczach

            „А преди всичко това ще турят ръцете на вас и ще ви изгонят”. Преследваха ни и винаги ще ни преследват. Исус казва, че преди края ще ни преследват още по-вече. Защо преди края? Първо затова, че тогава няма да има никаква възможност за поправяне, ще остане или небето или ада. Затова, ще е нужно това преследване заради Исусовото име, за да отдели верните от неверни. Това преследване също е нужно за това да събуди в нас истинското желание да се пръсединим към Исусовите приятели в небето. Да желаем, както Св. Паел, който каза: „Желая да се освободя и да бъда с Христа“. Исус много добре знае, кои сме ние.

Той знае, че ако се заровим на тази земя, към небето няма даже да погледнем. Това голямо преследване, ще е като предсказание, че скоро ще дойде Исус и затова в христяните ще събужда радост и надежда. Това нещо, ще дразни всички, които се страхуват от второто пришествие на Исуса и ще възбужда в тях омраза и ненавист. Заради тази радостна надежда, ще ни бият. Но колкото по-вече ще ни бият, толкова по-усърдно ние, ще очакваме, да дойде Исус и това още по-вече ще дразни. Исус говори за затворите, за биене и убиване също при участието на нашите близки, приятели и роднини. Да не се чудим. Животът на всеки истински христянин се състои от тази постоянна борба с околността, която винаги го преследва и отхвърля. Тази борба преди края, според Исуса, ще е особено тежка.

            Размишлявайки върху това, да не забравим най-важното, което иска да ни каже Исус. Колко по-вече ще ни преследват заради нашата верност и привързаност към Господа, толкова по-близо Исус ще е до нас.  Толкова близо ще е до нас в тези трудни моменти, че ще е директно в нас, за да в нашата вътрешност дава отговори, когато ще трябва да свидетелстваме за Него. И така ще действа в ншият живот, че без Неговото съгласие ни един косъм от главата няма да ни падне. Нека от днес нататък всакаво преследване и всякаква трудност да е за нас повод за истинската радостна надежда. Господ ще ни освободи и няма да закъсне нито с една минута. Тази съзнателност нека ни помага в най-трудните моменти на изпитания. Нека  окажем търпение към човешката несъвършеност, за да отстраним нашата и да спечелим наградата.

JMB