cialo

И когато те ядяха, Исус, като взе хляб, благослови, преломи, даде им и рече: яжте; това е Моето тяло. В тези думи се крие най-голямата любов. Христос насочва тези думи към тебе: гледай колко много те обичам. За тебе ставам храна, хляб. Истинското приятелство води към това, човек да става хляб за своят приятел. Този израз на любов едновременно е като покана да отговорим по същия начин с любов на любов.

Всеки път когато чуваш тези думи: Яжте, това е Моето тяло, трябва да си задаваш въпроса, дали си хляб за твоите близки. А може би е така, че твоите близки, жената ти, децата, родителите вече са счупили зъбите върху тебе. Може за собственото си дете в место вкусен хляб ти си твърд камък? Исус казва:  вземете и яжте. Кога си казал на твоите близки; вземете и яжте моето сърце, моето време, моите таланти, всичко каквото имам. Дали си ядивен? Дали си съгласен с това да станеш като хляб за другите? Хляб който се яде с радост, но и хляб който е изхвърлен в кош или който лежи на улицата и който е тъпкан от хората. Хлябът не може да се защитава. Хлябът винаги зависи напълно от тези ръце които го държат. Дали имаш смелостта да се промениш в хляб. А може би вместо тези думи на Исус: вземете и яжте, ти употребяваш само дайте, дайте. Това не е Евангелието, това са думи на този свят. Съвършената любов това е съвършената готовност да даваш. Светът винаги казва, че тази любов това е глупост. Светът казва, че разумно е да печелиш да събираш богатства. Христос казва обратно и нарича човека който е събрал голямо богатство, безумник и му казва: На кого ще оставиш това, когато тази нощ ще умреш. Според Исус глупав е този, който събира и се уповава на богатството си. Умния човек дава на другите. Любовта винаги дава. Исус казва: Това е Моето Тяло, което за вас ще бъде принесено в жертва, за вас приятели. Това е любов която се дава. Евхаристията това е най-съвършеното училище на евангелската любов. Затова Исус ни е дал това тайнство. Усъвършенстване на любовта това е главната цел на Евхаристията. Тук ни чака самият Христос за да ни покаже колко много ни обича, и да ни научи как да обичаме и ние. Вечерник това е място където Исус е въстановил тайнството на любовта – Евхаристята. Вечерник това е място където любовта на Бога и на човека се променя в хляб. Когато в твоето сърце се ражда желание да обичаш с истинската любов, тогава трябва да вземаш често пълно участие в Евхаристията. Това е мястото където можеш да научиш със сигурност, как да обичаш и как да ставаш, като хляб за всички. Трябва да си зададеш въпроса, каква е целта на твоето присъствие на Евхаристията? Дали пристигаш на Евхаристията за да се учиш как да обичаш? Може да се каже, че когато някой не иска да се учи по какъв начин да обича, тогава той си губи времето, и излишно е неговото присъствие на литургията. Вечерник това е място за тези, които желаят да обичат. Юда трябваше да напусне Вечерник, затова, че не е искал да обича. Нашето пълно участие в това, което става на олтара по време на Литургия ни дава възможност да променим нашият живот. За да има в него истинска любов, която се дава. Да благодарим на Бога за този огромен дар, и да Го молим да ни помогне да разберем Неговата любов, която ни се дава по време на литургията и да я последваме в нашият живот.

JMB