jaro

По време на религиозен изпит професорът задал един въпрос на своя студент: какво можеш да кажеш опирайки се върху собственият си разум за Пресвета Троица? Треперещ от страх студент отговорил: Нищо. Професорът му казал: много добре.

Когато някой се опитва да разбере тази голяма Тайна на Пресветата Троица, опирайки се само върху собствения си разум прави грешка. Само дълбоката вяра, прави ни способни да приемем тази голяма тайна, в която са вярвали и в която вярват всички христяни. Без вярата в Пресветата Троица няма да съществува христянството. Ако Исус Христос не би бил Бог и ако не би бил в единство с Отца си, тогава вярата в Исус, като човек нямаше да има никакво значение. Човек и да е най-съвършен не може да спаси света, и не може да ни освободи от вината за нашите грехове спрямо Бога. Затова Исус, като Бог е станал човек, родил се от Дева Мария и изпълнен със Светия Дух, изкупил света. Ако Бог не би се унижил и не би слезнал, чрез своя Син и Светия Дух на земята, не би било възможно да се качим при Него в небето. Затова Исус казва: Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Свети Павел ни напомя: Ако някой няма Духа на Христа, той не е Христов. Ние приехме кръщението в името на Отца и Сиан и Светия Дух, за да имаме възможност  да участваме в Тяхната Любов сега тук на земята и някой ден за винаги в небето. Всеки път, когато правим знак на кръста, разбира се със уважение и съзнателно, тогава изповядваме нашата вяра в Пресветата Троица. Много е важно, този знак да не се прави автоматично. Да молим Бога да ни дава вяра в Неговата съвършена любов, която съществува между Отца и Сина и Светия Дух. Тази любов е толкова голяма и толкова хубава, че цялата вечност, ще се наслаждаваме на нея.

 JMB