DSC9997

ХОД НА ЕКУМЕНИЧНОТО СЛУЖЕНИЕ

ЕПАРХИЙНО СВЕТИЛИЩЕ "ДЕВА МАРИЯ ОТ ФАТИМА" ГР. ПЛЕВЕН

Входна песен 

/шествие към олтара с Библията/ 

  1. ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО

Cв.   Нека благодатта на нашия Господ Исус Христос, Божията любов,  и общението на Свети Дух, да бъдат с вас.

Вс.   И с твоя дух.

Cв.   Скъпи братя и сестри в Христос, ето ни събрани тук, за да се молим за християнско единство  и помирение в света. Разделенията между християните съществуват от векове. Но те са за нас причина за голяма тъга и са в противоречие с Божията воля.  Ние вярваме в силата на молитвата. В единение с християните по света ние отправяме молитвите си с това намерение, като се стремим да преодолеем това, което ни разделя. 

Тази година материалите за Седмицата за молитва за християнско единство бяха подготвени от различни християнски общности в Малта. Историята на християнството в тази малка островна държава започва от времето на Апостол Павел. Според преданието Свети Павел Апостол на Езичниците, акостира в Малта през 60 година след Христа. Този вълнуващ и пророчески епизод ни е  представен в последните две глави в Деяния на Апостолите.

Този пасаж от Новия Завет описва началото на християнството в Малта – малка страна разположена върху два основни острова- Малта и Гозо, както и много други по-малки островчета – в сърцето на Средиземно море по средата между южния край на Сицилия и Северна Африка. Тази библейска земя е разположена на кръстопътя на цивилизации, култури и религии.

Нашите молитви и нашите размишления ще бъдат съсредоточени върху гостоприемството засвидетелствано от местните жители на тези, които току-що бяха претърпели корабокрушение: «Местните жители показаха към нас необикновено дружелюбие» (виж Деяния 28,2). Нека любовта и уважението, които ние си засвидетелстваме днес, когато се молим за християнско единство да ни придружават през цялата година.

8МИ ДЕН - ВЕЛИКОДУШИЕ: ПРИЕМЕТЕ И ДАЙТЕ

 

  1. БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТ ЗА 2020 ГОДИНА 

Деяния 27,18 - 28,10 

Четене от Деяния на Апостолите

На другия ден бяхме силно тласкани от бурята и започнаха да изхвърлят товара. А на третия ние сами с ръцете си изхвърлихме корабните принадлежности. Но понеже доста дни не се виждаше нито слънце, нито звезди, а и бушуваше силна буря, вече изчезваше всяка надежда да се спасим.

След като дълго време не бяха яли, Павел застана сред тях и каза: « Братя! Трябваше да ме послушате и да не тръгваме от Крит.Тогава щяхме да избегнем тези опасности и щети. А сега ви съветвам да запазите спокойствие, защото никой от вас няма да загине, а само корабът. Нощес ми се яви ангел от Бога, на Когото  принадлежа и на Когото служа, и каза: "Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред императора. И ето Господ ти подари всички тези, които плават с тебе!" Затова, братя запазете спокойствие, защото вярвам на Бога, че ще стане тъй както ми бе речено. Ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров. »

Когато вече четиринайсета нощ се носехме по Адриатическо море, към полунощ моряците усетиха, че се приближават до някаква земя. Измериха дълбочината и откриха, че е двайсет разтега. Отидоха малко по-нататък, измериха пак и откриха петнайсет разтега. И понеже се бояха да не се натъкнат на скалисти места, хвърлиха откъм кърмата четири котви и се молеха да съмне. Но когато моряците, под предлог, че ще пускат котва откъм носа, спуснаха спасителната лодка в морето и поискаха да избягат от кораба, Павел каза на стотника от войниците: « Ако те не останат на кораба, вие не можете да се спасите. » Тогава войниците отрязаха въжетата на лодката и я оставиха да падне в морето.

Докато чакаха да се разсъмне, Павел прикани всички да си вземат нещо за ядене с думите: «Днес е четиринайсети ден, откакто стоите гладни в очакване, без да сте хапнали. Затова ви моля да си хапнете нещо, това ще запази живота ви. Защото на нито един от вас и косъм няма да падне от главата.» Като каза това взе хляб и благодари на Бога пред всички, разчупи го и започна да яде. Тогава всички се успокоиха и също ядоха. А общо на кораба бяхме двеста седемдесет и шест души. И като се нахраниха, изхвърлиха житото в морето, за да олекне корабът.

Когато се съмна, земята им се видя непозната, но съгледаха един залив с крайбрежна плитчина, към която решиха, ако могат да тласнат кораба. Затова отвързаха котвите и ги пуснаха да паднат в морето. После разхлабиха въжетата на кормилните весла, разпънаха малкото платно по вятъра и взеха посока към крайбрежието. Но налетяха на място, където морето биеше от две страни, и там корабът заседна. Носът се заби и остана неподвижен, а силните вълни се разбиваха в задната част.  Тогава войниците се наговориха да избият затворниците, за да не би някой да преплува до брега и да избяга. Стотникът обаче, понеже искаше да спаси Павел, попречи на тяхното намерение и заповяда онези, които знаят да плуват, първи да скочат и да достигнат брега, а пък останалите- кои на дъски, кои на други корабни отломки. И така всички се спасиха на сушата.

След като се спасиха, тогава научиха, че островът се казва Малта. Местните жители показаха към нас необикновено дружелюбие. Приеха всички, а понеже валеше дъжд и беше студено, накладоха огън. Но когато Павел събра голям наръч съчки и ги хвърли в огъня, една змия се измъкна, поради горещината и се впи в ръката му. Местните хора като видяха змията, увиснала на ръката му, си рекоха по между си: «Този човек наистина е убиец. Макар да се е избавил от морето, Божията справедливост не го оставя да живее. » Той обаче отърси змията в огъня и не го сполетя никакво зло. А те очакваха да му се яви оток или веднага да падне мъртъв. Но след като изчакаха дълго време и видяха, че не му се случи нищо лошо, те си промениха мнението и заговориха, че той е бог. »

Около това място бяха имотите на Поплий, висшия управник на острова. Той ни прие любезно и му гостувахме три дена. И се случи бащата на Поплий да лежи в треска, страдайки от дизентерия. Павел влезе при него, помоли се и като възложи върху му ръце го изцели. След тази случка и другите на острова, които имаха някаква болест, идваха и се изцеляваха. Те ни почетоха с много дарове, а на тръгване ни снабдиха с онова, от което имахме нужда.

Това е Божие Слово.

 

  1. ПРИЗОВАВАНЕ НА СВЕТИЯ ДУХ

Cв.   Дух на любов, слез над този народ и остани сред нас.

Вс.   Ела, Свети Душе!

Cв.   Дух на единство, покажи ни пътя, който води към християнско единство.

Вс.   Ела, Свети Душе!

Cв.   Дух на гостоприемство, научи ни да бъдем гостоприемни.

Вс.   Ела, Свети Душе!

Cв.   Дух на състрадание, вдъхни ни респект към всички онези, които срещаме.

Вс.   Ела, Свети Душе!

Св.   Дух на надежда, помогни ни да се освободим от всичко, което ни пречи в нашето екуменично пътуване.

Вс.   Ела, Свети Душе! 

 

Песен 

 

  1. ПРОПОВЕД 

 

Песен

 

  1. МОЛИТВИ ЗА ОПРОЩЕНИЕ И ПОМИРЕНИЕ 

Господи, прости ни нашите минали грешки, недоверия и злодеяния към християните, които са от различни Църкви и традиции.  

Вс. Господи, помилвай ни!

Прости ни, Господи, че останахме в мрака, вместо да търсим път, който води към Твоята Светлина, защото Ти, Господи, си единствената истинска Светлина.

Вс. Господи, помилвай ни!

Прости ни, Господи, нашата липса на вяра и нашата липса на силна надежда и истинска милосърдна любов.

Вс. Господи, помилвай ни!

Прости ни, Господи, страданията лишенията и мъките, които причинихме на другите.  

Вс. Господи, помилвай ни!

Прости ни, Господи, че бяхме изолирани и останахме безразлични, вместо да се покажем гостоприемни към всички, и особено към чужденците и бежанците.

Вс. Господи, помилвай ни!

Господ е милостив и доброжелателен, дълго търпелив и изпълнен с доверие. Както небесата управляват земята, Неговата вярност надминава онези, които се боят от Него. Както изгревът е далеч от залеза, така Той поставя далеч от нас нашите обиди.  Вс. Господи, помилвай ни!

 

Химн за възхвала 

 

Св. Ние не можем сами да се изправим пред бурите на живота. Корабите напредват, когато всички гребат заедно. Изправени пред трудностите да признаем нашата нужда да гребем заедно и да обединим нашите усилия. Да се помолим. 

 

Мили Боже, изцели болезнените спомени от миналото, които нараниха Църквите и продължават да ни разделят.  

Вс. Чуй нашата молитва и ни дай Помирение.

Мили Боже, научи ни да следваме стъпките на Христос, Който е истинската Светлина.

Вс. Чуй нашата молитва и ни дай Просветление.

Мили Боже, утвърди нашето доверие в Твоето провидение, когато се чувстваме изгубени сред бурите на живота.

Вс. Чуй нашата молитва и ни дай Надежда.

Мили Боже, преобрази нашите многобройни разделения в хармония, а нашето недоверие във взаимно приемане.

Вс. Чуй нашата молитва и ни дай Доверие.

Мили Боже, дай ни смелост да кажем истината със справедливост и любов.

Вс. Чуй нашата молитва и ни дай Сила.

Мили Боже, разруши видимите и невидимите бариери, които ни пречат   да приемем нашите братя и сестри, които са в опасност или в нужда.

Вс. Чуй нашата молитва и ни дай усета за Гостоприемство.

Мили Боже, промени сърцата ни и сърцето на нашите християнски общности, за да станем  дейци на Твоето изцеление.

Вс. Чуй нашата молитва и ни дай Обръщане.

Мили Боже, отвори ни очите, за да можем да видим цялото Сътворение  като дар от Тебе, и ръцете ни, за да споделим плодовете в дух на солидарност.

Вс. Чуй нашата молитва и ни дай Великодушие.

 

Св. Обединени в Исус Христос да се помирим взаимно. 

/Всички се поздравяват със знака на мира/

 

  1. ОТЧЕ НАШ

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА

ДА СЕ СВЕТИ ИМЕТО ТИ,

 ДА ДОЙДЕ ТВОЕТО ЦАРСТВО, ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ,

КАКТО НА НЕБЕТО ТАКА И НА ЗЕМЯТА.

ДАЙ НИ ДНЕС НАСЪЩНИЯ НИ ХЛЯБ

И ПРОСТИ НИ ДЪЛГОВЕТЕ,

КАКТО И НИЕ ПРОЩАВАМЕ НА НАШИТЕ ДЛЪЖНИЦИ.

И НЕ ПОЗВОЛЯВАЙ ДА ПОПАДНЕМ В ИЗКУШЕНИЕ,

НО ИЗБАВИ НИ ОТ ЗЛОТО.

ЗАЩОТО ТВОЕ Е ЦАРСТВОТО, СИЛАТА И СЛАВАТА НАВЕКИ. АМИН.

 

Молитва

Боже, Който даваш живот, ние Ти благодарим за дара на Твоята състрадателна любов, която ни утешава и укрепва. Молим Те, нека нашите Църкви  винаги да са готови да приемат Твоите дарове едни от други. Дай ни дух на великодушие към всички, за да можем да напредваме заедно по пътя на християнското единство. Молим те в името на Твоя Син, Който царува с Тебе и със Свети Дух. Амин.

 

  1. БЛАГОСЛОВ

Жителите на Малта приеха Павел и неговите спътници с необикновено дружелюбие. Нека се радваме заедно и да споделяме мира, който е дар от Христос. Ние сме изпратени заедно да провъзгласяваме Благата Вест. Ние се събрахме като християни, като ученици и братя, защото се стремим към християнско единство. Нека се ангажираме отново да действаме в полза на общото благо.

Св. Нека Бог-Отец, Който ни призова от мрак към светлина да ни направи  истински свидетели на Неговата светлина.

Вс. Амин.

Св. Нека Бог-Син, Който ни изкупи със скъпоценната Си кръв да ни даде сили да следваме Неговия пример, като служим на другите.

Вс. Амин.

Св. Нека Бог-Свети Дух, Който е Господ и Който ни дава живот да ни утвърди пред корабокрушенията в живота и да ни даде да акостираме на брега на спасението.

Вс. Амин.

Св. Нека Всемогъщия и милосърден Бог, Отец, Син и Свети Дух да ни благослови и да ни закриля сега и винаги.

Вс. Амин.

Св. Нека да тръгнем заедно и да провъзгласим чудесата на Божията любов. Амин! Алилуя! Амин! 

 

Заключителна песен