bbef2b7b679c4a3f6307636a786d3b79

От 3ти февруари в енорията ни започва да функционира дом за домашни грижи към Каритас Русе. Повече информация ще бъде дадена своевременно. Ако има нуждаещи се хора, болни или на легло, нека бъде уведомен енорийският свещеник, за да се посещават с тайнствата и съответната медицинска помощ. 

През настоящата седмица честваме следните празници и литургични възпоминания:

  • 5.02 (сряда) – св. Агата д.м – възпом.
  • 6.02 (четвъртък) – св. Павел Мики и другари м. (Япония) – възпом. 

През настоящата седмица честваме дни на духовно обновление – Първи Четвъртък и Първи Петък на месеца. На Първи Петък ще посетим болните и възрастните хора в нашата енория. 

Във връзка с решение по т. 6 от Протокол № 36/12.09.2019 г. от Заседание на Експертен съвет по устройство на територията при Община Плевен и с решение № 1482/26.09.2019 г. на Общински съвет – Плевен, възложихме на арх. Емил Дечев до 10.02.2020 г.  изготвянето на проект за поставяне на монументално – декоративни елементи, склуптурна композиция „Дева Мария от Фатима“ според Приложение № 3 към чл. 68 от Наредба № 15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Плевен. 

Бихме желали да организираме молитвено-библийна група в енорията. Няколко човека вече отекнаха на призива. Който иска да се включи, нека се свърже с енорийския свещеник. Първата среща ще се проведе на 6.02 от 18:45 ч., след Светата Евхаристия. Нека всеки носи със себе си Библията. 

Започнахме благославянето на домовете в нашата енория. Който има желание, нека да се свърже с енорийския свещеник. 

Пожелаваме на всички успешна, благодатна и благословена седмица! 

paxо. Венци Николов OFMConv.