DSC3836Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина. Свети Иван с радост ни съобщава, че и на нас Бог дава възможност, чрез посредничеството на Своя Син, Своето Слово, да станем Негови деца и братя помежду си. Той ни подарява своя блажен и безкраен живот, на нас своите деца, и по този начин създава едно голямо семейство, семейството на Бога и човека. Словото, което е от начало в Бога, се яви като Светлина.

Светлината, която просветлява всеки човек, идващ на света. На всеки дава възможността да Го познаят и обикнат и по този начин да се включат в Божието семейство. По такъв начин Словото става Светлина, а Светлина става Живот. За да ни се яви достатъчно, пребъдва между нас, като Човек. Словото стана плът. За да се съедини с нас, Словото става Хляб, в който приемаме собственият Му живот. Кръвта на това Тяло създава помежду ни нова специална семейна връзка, която се ражда не от похот плътска, но от Бога. Свети Иван ни кани да свидетелстваме за тази Светлина, за това Слово, по такъв начин, всички да повярват. Ние видяхме тази Светлина, приехме този Живот и много е важно да свидетелстваме за това на всички и на всякъде. Както луната отразявайки слънчевата светлина прави, че през тъмната нощ става по-светло, така и ние трябва да носим тази Божия Светлина във всички тъмни и мрачни области на човешкият живот. Трябва да се стараем да светим, затова че само по такъв начин можем да показваме пътя. Такава лампа, която не свети не е нужна на никой. Не дай Боже да приличаме на такива загасени лампи. Ние трябва да светим, вземайки светлина от самия Исус, който чрез нас иска да направи да е по-светло в този свят. Сигурно има още много места в нашият живот където е мрачно и тъмно. Да молим днес Тази Божествена Светлина да освети нашите сърца, семейства и целият ни живот. Нека ни помогне да сме светлина за другите, особено за тези, които все още живеят в тъмнината на греховете си.

JMB