w-Rodzin

Положението на Св. Йосиф е станало много трудно, след като е разбрал, че Мария е бременна. Може да се каже, че това положение е било трагично. Убеден е бил, че Тя го обича, но от друга страна е бил сигурен, че детето не е негово. Той не е искал да я нарани, затова  избрал най-добрия изход от цялата ситуаця.

Намислил да й даде разводното писмо и да я напусне. Законът е бил много строг и за изневяра жената трябвало да бъде убита с камъни. Но с това Йосиф не е бил съгласен. Не е допускал тази мисъл, но едновременно не е разбирал, какво е станало. Мария даже не се опитвала да му обясни нещата. Много добре е разбирала, че Йосиф не е бил в състояние да я разбере. Тук е била нужна интервенцията на Този, който е станал създател на тази тайна. В това драматично положение на двама невинни и обичащите се млади хора, слиза Бог чрез своя Ангел и обяснява всичко. От този момент Йосиф става най-щастливия човек на земята. Разбрал е, че Бог му е поверил Сина си и Неговата Майка. Сигурно Йосиф е познавал Светото Писание и е чул за Месията, който е трябвало да дойде. Но и най-смелите му мечти не са стигали до там, той да бъде избран за баща на Месията. Светото Писание нарича Йосиф с името Праведен. Той не е искал да стори зло на Мария, която е обичал много и не е искал да унизи и себе си. Избирал е най-подходящт, според него начин, да оправи цялата ситуаця. Въпреки това, че законът му разрешавал, да направи друго. Постъпвайки по такъв начин Йосиф не е обвинявал никого, даже не е търсил виновника. С това доказа, че е бил праведен мъж. Може би и ние, когато се оказваме праведни и постъпваме справедливо, не сме разбирани и понякога ни отхвърлят и най-близките ни. Точно в такива моменти трябва да се доверим на Бога. Щом е защитил истината за себе си и за тези давама млади, ще защити и истината за нас. И ако се наложи да пострада доброто ни име заради Него, и ако търпим несправедливост и унижение, трябва да знаем, че Бог ще ни се реваншира. Той няма да забрави тези, които обичайки Го забравят за себе си и за доброто си име. Да сме праведни в сегашният свят е толково важно, затова да молим този Праведен Мъж, да се затъпи за нас пред Бога.

JMB