III

Пророк Иван със своите проповеди е привличал вниманието на много хора, които събирал при река Йордан. Но проповядвайки Св. Иван изобщо не е мислил за себе си. Мислил е за Този на Когото, е подготвял пътя. И затова с тези пророчески думи е впечатлявал толкова много хора. В очите на народа е ставал голям, но в своите очи е бил малък. 

Той е казвал: Иде по-силният от мене, на който не съм достоен да развържа ремъка на обущата. И когато Исус се е появил между тълпата, веднага Го е посочил и каза: Ето Агнечът Божи. След известно време силният глас на Св. Иван утихнал. Пророкът е бил в затвора. Но е искал да довърши своята задача и затова е пратил своите ученици при Исус, за да Го попитат: Ти ли си Онзи, Който има да дойде, или друг да чакаме? Както знаем Исус винаги първо е действал, а след това е учил. И в този случай е постъпил по същият начин, първо е направил няколко чудеса и след това им е казал: Идете и разкажете на Иван, каквото чувате и виждате: слепи проглеждат и хроми прохождат. Но учениците на Иван са чували много за Исус и са знаели, че Месията ще дойде със силата на Илия, и че ще има власт да съди света и са се замисляли дали това е Исус. Исус веднага е добавил: Блажен онзи, който се не съблазни поради Мене. Въпреки това, че още не вижда всичко, което е било пророкувано за Мене, и много неща са скрити за него. Блажен е онзи, който има вяра. Св. Иван със своето държание ни призовава да изповядваме нашата вяра в Исуса Христа, пред тези, които живеят до нас. Показва ни, че трябва да използваме всички начини, за да спечелим внимание на хората, да придобием тяхното приятелство и в подходящ момент да ги доведем при Исуса, от Когото имаме всичко. Не е лесно да си вярващ човек, затова, че трябва да доказваш на хора това, което те не виждат, да им покажеш със своят живот, че това в което ти вярваш е истина. Св. Иван е положил живота си за своята вяра. Точно тогава, когато всички се съмняват, ние християните трябва да се покажем верни на Бога, иначе ще сме много жалки. Твоята силна вяра може да помогне на твоите близки да се приближат до Исуса и по такъв начин ще им помогнеш да са в Небето.

JMB