szkola

Преблаги Господи, изпрати ми благодатта на Свети Дух, за да могат учащите да внимавам в науките, които ми се преподават, та чрез тях да се възпитават за Теб и в полза на Църквата, на семействата си и на нашето отечеството.

Господи, на Тебе поверяваме нашите учащи и учители учение. Стори чрез него да откриват все повече Твоята премъдрост и величието на човешкото същество. Научи ги да се възхищават от сътворението и от напредъка на науката, да разберат своето призвание, за да открият точното място в служба на хората. Стори така, че техните усилия да бъдат увенчани с духовен и материален успех. Помогни им да изкарват прехрана за тях и за близките си, но най-вече да могат да отдадат живота си в християнската общност и гражданското общество.

Божествени Спасителю, който си бил сред учителите на закона, за да ги слушаш и разпитваш, на Тебе поверяваме нашите деца и студенти. Благослови ги в името на Отца и сина, и светия Дух + и влей в тях духа на мъдростта, разтвори техния ум, за да могат да усвоят необходимите познания за земния и вечния живот. Помагай им във всичките им задължения. Дай им постоянство и сила, послушание и прилежност. Ти, който си пътят, истината и животът, не позволявай да се отклонят от правия път, заради неморални учения. Да растат като Тебе, о Исусе, в мъдрост и благодат пред Бога и пред хората. Амин.

 

През настоящата седмица честваме следните празници и литургични възпоминания: 

17.09 (вт) – СТИГМИТЕ НА СВЕТИ ФРАНЦИСК – празник

18.09 (ср) – св. Йосиф от Копертино свещ. – възпом.

21.09 (сб) – СВЕТИ МАТЕЙ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ - празник

 

На 13 септември (пт) от 18:30 ч. в залата на манастира ни се проведе енорийски пасторален съвет. 

Постоянната комисия по “Култура, вероизповедания и международна дейност” в Общински съвет – Плевен, както и експертен съвет към Общината са ще разгледали преписка, постъпила от Католическата църква в Плевен за поставяне на склуптурната композиция „Дева Мария от Фатима”. Очаква се заседание на Общинския съвет на 26.09 и решение. 

Отправяме призив към всички енориаши, цялото семейство да посещава църквата и участва в енорийския живот. Нека бъдем отговорни във вярата и християнските си задължения и да подканваме наши познати от близките католически села и градове да посещават заедно с нас литургията. Да се обърне внимание на т.нар. анонимни католици в града. 

В сряда от 15:00 ч. ще посетим защитеното жилище за хора с увреждания в кв. Сторгозия. Ще ги посещаваме всяка седмица! Който желае може да се включи в това мероприятие. 

Благодарности на всички за помощта в боядисването на църквата! 

 

На всички пожелаваме приятна и благодатна седмица! 

 

о. Венци Николов OFMConv.