syn

Нашата неделна среща в църквата, е като среща на една семейна трапеза. Тази притча, която чухме, е като семеен албум със снимки, в който намираме себе си заедно с Небесния Отец. Виждаме себе си в различни ситуации. Веднъж сме, като по-малкия син, тогава когато вършим зло, поради нашата слабост. Друг път приличаме на по-големия син, когато се подчинихме на лошата си воля и сме ядосани. Този Баща представлява нашия Отец от небето, който обича и двамата си сина. Понякога се случва, че ни омръзва добротата и приятелството на нашия небесен Отец, струва ни се, че законите, които важът в Неговата къща са прекалено строги.

Смятаме, че ще ни е по-лесно да живеем извън бащиния ни дом, че там ще сме по-свободни и по-щастливи. И когато изкушението се усилва, се чува от устните ни: Татко, дай ми дял, който ми се пада от имота. И отдалечаваме се от Баща си, надявайки се, че ще намерим щастието. И когато сме отдалечени от дома си, угаждаме по грешен начин на нашата лоша похот и тогава се чувстваме свободни. Но за кратко време. Много бързо, както при блудния син се появява беда, глад, унижение и вътрешната пустош. Щастието произлизащо от греха е краткотрайно, но постът, който настъпва след него е дълготраен и неприятен. Тези, които не забравиха пътя за къщата си не са в лошо положение, и които имат смелост да кажат: Ще стана и ще отида при Баща си. И се връщат със срам, но с надежда и разкаяние в къщата си, в Църквата при Своя Баща. Така трябва да е, щом Бащата винаги гледа и очаква да се върнат блудните му синове. И когато се връщат, не им прави забележки, не им се кара... прегръща ги с любов и приветства. Понякога приличаме на този по-голям син, който прави забележки на Баща си, че е несправедлив, че е прекалено добър. Не можем да простим на ближните ни, че постъпват грешно, че бягат от дома си, въпреки, че Бог много отдавна вече е простил тяхната вина. Ставаме тогава зли от зла воля и много по-лоши от тези, които станаха зли от слабостта си. Бог е много добър и обича всичките си деца прощавайки им затова, че всички имат нужда от прошка – това иска да ни каже днес Исус. Амин.

JMB