sexta-feira-santa-2017

"Ако някой дохожда при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, братята си и сестрите си, та дори и самия си живот, той не може да бъде Мой ученик".

Наистина много сме, които вървим с Исус, Които Го търсим и искаме да вървим след Него. Но защо? Може защото, моят дядо и баба са Неговите ученици и родителите ми също, и такава е вече семейната традиция. Може защото се надяваме на Неговата помощ, когато ни се случи нещо опасно или искаме дълъг живот, когато сме добре. Истински Негов ученик е само този, който наистина Го е познал и много Го обича. Любовта на истинския Негов последовател е готова да върви след Него навсякъде, даже и на кръст. Който няма такава любов трябва да се върне...

Учудват тези думи и сами не бихме могли да  си позволим да мислим по такъв начин, но самият Исус ги каза. Чухме ги днес в тази притча за човека, който е искал да построи кула и за този, който е искал да отиде на война. Ако искам да построя кула, трябва да съм сигурен дали имам достатъчно материали, за да я довърша. Ако отивам на война, трябва да съм сигурен, че ще победя. Ако вървя след Исус, трябва да познавам себе си, трябва да съм готов да се боря със самия себе си, трябва да съм убеден, че ще ми стигне любовта, защото пътя, по който ме води Исус е много труден. Мярка за отмерване на моята любов към Него, ни дава самият Той. Моята любов към Него трябва да е по-голяма от тази спрямо родителите ми, братята и сестрите, даже от любовта спрямо себе си. Това означава, че трябва да съм готов да жертвам тяхното приятелство, отколкото да загубя любовта към Него. По-добре да загубя живота си, отколкото да Го нараня с доброволен тежък грях. Борба за любовта ми към Него, с моите близки и приятели, това е моят кръст, който трябва да нося всеки ден и да Го последвам. Без кръста не съществува любовта към Исус. Какво ще стане ако не да успея да докажа моята любов към Него? Когато постоянно Го предавам и отхвърлям своят кръст? Първо трябва да спра да казвам, че съм голям християнин. Трябва да започна да се моля, Господ да ми даде повече любов и повече вяра даже и тогава, когато вече изгубя надежда, че е възможно да променя живота си.

JMB