na-czym-polega-boze-milosierdzie-900x539

Той приема грешници и яде с тях.

Днес Исус иска да ни помогне да разберем, че Той обича всички хора и на всички иска да даде спасение. Исусовата любов към нас не зависи от това дали я приемаме или не, дали сме грешници или светци. Ние много често приличаме на фарисеите, които се бунтуват и казват: Защо, Той приема грешници и яде с тях.

Защо е толкова наивен и винаги прощава на тези, които искат прошка. Как Той може да прости греховете на моят съсед, който е толкова лош? Опитваме се да забраним на Бога да обича и да прощава. Казваме също: Този човек нищо не струва. Чрез такива думи ние казваме на Исус, че Неговата смърт няма смисъл. Той е умрял за всички и ние не можем да кажем, че някой не заслужава да бъде спасен.

Християнинът трябва да следва своят Учител, който приема грешниците яде и пие с тях. Той иска да помогне на тези, които са с Него на маса да разберат, че Той много ги обича. Иска да приемат тази любов и тази Божия любов, ще промени техен живот. Както вече знаем, никаква война не е била справедлива и нито една война не е решила проблемите до край. Винаги ще има тези, които печелят и тези, които губят. Затова Исус ни предлага да решаваме конфликтите, които имаме и които ще имаме до края на нашият земен живот по друг начин. Това е любовта, която прощава въпреки, че понякога е много трудно. Когато искаме да се наричаме Исусови ученици и когато искаме да изпълняваме Неговата воля трябва да: Приемаме грешниците, да ядем и да пием с тях. Само по такъв начин можем да помогнем на тези, които са сбъркали в живота си. Само по такъв начин тези бедни хора могат да разберат, че Бог ги обича. Това не е лесно, но Исус иска да правим така.