Miosierny-samarytanin

Иди и ти прави също така

Как можем да стигнем небето, може да ни каже само Този, който е дошъл от небето – Божия Син Исус Христос. Когато един учител по Еврейския закон, е попитал Исуса точно за това, Христос му отговорил с притча за милосърдния Самарянин. На края е добавил: Иди и ти прави също така. Иди, не стои на удобното място, не чакай наранените да дойдат сами при тебе.

Има такива наранявания, които отнемат сили и желание за действие. Иди тогава! Може не е необходимо да идеш на далеч? Може ще намериш ранения човек много близо? Може в твоето семейство има ранени от липсата на любов и може ти си виновен за това? Не чакай страдащият да те моли за помощ. Сам му я предложи. Помогни без да очакваш да ти се молят. Не става дума само за тези, които физически страдат, за тях има професионални болници. Гледай преди всичко душата и ще видиш в действителност, колко ранени има в този свят, които очакват помощ. Има много страдащи от това, че сами отхвърлиха Божията Благодат, загубиха достойнството си, нямат мир в сърцето. Някой трябва да им помогне, трябва да им окаже братската любов. Иди и ти прави също така, както този Самарянин от Исусовата Притча. Не се оглеждай дали страда някой близък или чужд. Нека ти стигне това, че е човек. И не давай, за да получиш обратно същото. Само така можеш да върнеш на Бога своя дълг. Ще спечелиш пропуск за небето, когато  даваш на другия човек, по примера на този Самарянин. Не постъпвай по-същия начин, като тези, които смятат, че ще стигнат до Бога подминавайки човека. Бог е дошъл при нас чрез Човека и чрез Човека ние ще стигнем до Него. По всички житейски пътища може да се намери ранени, които очакват помощ, най-вече тази християнската, която можеш да им окажеш. Затова побързай... не чакай!

JMB