jaro

Свети Августин замисляйки се върху своето обръщане е казал много кратко: Бог се е борил с мене за самия мене. Това е трудно възпитателното дело, в което възпитателят се бори с възпитаника си за самия него. Треньор имайки предвид доброто на този когото тренира, търси все по силни съперници за него. В такива борби неговият състезател усъвършенства своите умения и учи нови неща. Тези възпитателни методи виждаме в днешните четива. Бог е най-добрия педагог и ги използва, възпитавайки избрания народ.

Бог разкрива своя план на Порок Иезекиил казвайки: Сине човешки, аз те пращам при Израилевите синове, при непокорни люде, които се бунтуваха против Мене; те и бащите им са именници пред Мене дори до ден днешен. И тези са синове със огрубяло лице и със жестоко сърце – при тях те пращам и ти ще им кажеш: Тъй казва Господ. Ще слушат ли те, или не – понеже те са размирен дом, но нека знаят, че имало между тях пророк. Колко много любов има в тези думи? Любовта, която знае, че ще е отхвърлена, но за доброто на тези които обича, които възпитава, иска да е близо. Любовта не се отказва от тези за които се бори, затова че тя се бори с тях за тях самите. Нееднократно младите хора се оплакват от това, че никой не го е грижа за тях. Родителите загрижени за материалните неща нямат време. Бог постъпва съвсем различно. За Него хиляда години са като един ден. Любовта търпелива е. Исус, въплътената Божия Любов, спазвал религиозните обичаи на своя народ и влезнал в Синагогата. След като е прочел откъс от светото Писание, започнал да проповядва. Той проповядвал не по такъв начин, както очаквали слушателите Му. Исус призовава сънародниците си към обръщане, казвайки че царството Небесно е близо. Събитието в синагога завършило драматично. Исус само на няколко от болните възложил ръце и ги излекувал, но Го изгонили от Синагогата и от града. От какво са се страхували и кого отхвърлили жителите от Назарет? Страхували са се от новост от новината, която носел Исус. Исус им се явил като пророк. Но пророкът като Божи слуга, за мнозина бил неудобен. Хората не обичат много нови неща в своя живот. Обичаме новите неща, които са около нас, но не в нас самите. За да запазим своето спокойствие, ние се отнасяме към миналото, към безопасността която имаме. Забравяме или не искаме да помним, че трябва да търсим любовта, трябва да я усъвършенстваме, трябва да растем в нея. Нека запомним много добре тези думи, които е казал днес Исус на св. Павел: Стига ти Моята благодат, защото силата Ми се в немощ напълно проявява.

JMB