Wielki-Czwartek

Евхаристията – голям дар на всички нас. Най-голям подарък, повече Исус не можа да ни подари. Той даде за нас всичко – даде себе си. Дали имаме представа колко е голям този дар? Дали сме благодарни на Бога за тази голяма чест? Ние можем да се храним с Исусовото Тяло, за да имаме сила да вървим по пътя към небето. Тази храна е единствената храна по пътя към светостта и пълното щастие. Евхаристията е последния дар, който получиха Исусовите ученици.

И не само това. Исус избира тях, за да могат да Го дават на своите братя по целия свят. Никой от тях не е достоен, за да бъде избран от Исуса. И никой от нас свещениците не е достоен да получи толкова голям дар. И ние не знаем защо Исус е избрал нас. Това е тайна за нас. Исус има голямо доверие на тези, които е избрал. Никога ние свещениците не можем да забравим, че Юда също бе избран. Ние не знаем защо сме избрани, но знаем за какво. Той ни избра, за да даваме на всички, които ще дойдат, Неговата прошка, Неговите тайнства, а най-вече Евхаристията. Трябва днес да сме много благодарни на Бога, ние свещеници, които сме избрани по Неговото желание, за да Го даваме на Вас и Вие за това, че Бог ви се дава чрез нашите, не винаги достойни ръце. Преди малко чухме, че Исус е измил нозете на своите ученици. Той е направил това за да ни каже нещо много важно. Няма да си Негов истински последовател, ако не станеш слуга на твоите братя. Ти не следваш Исуса, ако чакаш някой да ти измие нозете, някой да ти слугува. И ако не искаш да слугуваш на своите братя, тогава на кого приличаш? Сигурно не на Исуса, който умива краката на своите ученици. Тази огромна Исусова любов нека ни помага да ставаме и ние слуги на нашите близки всеки ден.

JMB