108423205905803643784682055643664270267332o

Виждайки празния гроб на Исуса можем да кажем, че нямаме вече право да се страхуваме от смъртта. Тя вече не е страшна. Исус я победи. Този празен гроб доказва, че живота, който е в Исуса, е по-силен от смъртта, и че последната цел на човешкото пътуване на този свят, това е живот, а не смърт. Затова този празен гроб, е като основа на нашата христянска вяра.

Ако този гроб не би бил празен, тогава Христянството не би имало смисъл. Исус е умрял и ние няма да избегнем от телесната смърт. Но ние ще възкръснем, така, както Исус е възкръснал. Празния гроб на Исуса дава надежда и смисъл на всичките човешки гробове. Исусовото възкресение за мене и за тебе, които вървим по христянския път, ни натоварва със задача да съобщаваме на целия свят огромната сила на Бога, Който побеждава смъртта, греха и дявола. Божията сила е огромна затова, че това е сила на Любовта. Истинската любов не може да умре. Истинската любов винаги ще живее. И тука можем да кажем, че дяволът е на пълно победен. Той се опитвал да ни накара да убием Исуса с нашите грехове, но Исусовата любов е истинска и никой не може да я убие. Нито един от моите или твоите грехове не може да убие Исусовата любов спрямо нас. Той със своята любов е унищожил вече всички наши грехове. Нашите грехове могат само да убиват нашата любов към Бога. И затова не можем да кажем, че обичаме Бога, когато грешим. Господ е жив и Неговата любов към нас винаги е жива и никога няма да умре. Отивай сега в къщи, отивай на работа и навсякъде съобщавай, че никой вече не може да убие твоя Господ. Никой на този свят не е толкова силен да каже, че няма да умре. Нашият Господ може да го каже. И ти можеш да имаш тази сила, ако си с Него, ако обичаш като Него. Радвай се днес и кажи на всички, които ще срещнеш, че гроба на Твоя Господ е празен, че Той е жив.

JMB