3

        Всеки ден стигат до нас различни информаци, за катастрофи, земетресеня, атентати и така нататък. Едни хора умират от преяждане, други от глад. Раждат се тогава различни чувства в човешките сърца. Едни богохулстват и казват, че Бог го няма защото не е възможно да би допуснал всичко това, ако би го имало. Други допускат, че Го има но смятат, че Той изобщо не се интересува от това, че хора страдат и си спи спокойно.

И добавят, че и те няма да се итересуват от Него. Христяните обаче, които вземат участие в молитвените срещи и постойанно се уповават на Бога казват: Бог винаги е до нас, въпреки това, че понякога ни се струва, че Го няма. Постоянно мисли и се грижи за нас даже и тогава, когато мислим като Апостолите, че Той спи. Днешното евангелие точно това иска да ни каже. Лодката върху бурното море с няколко уплачени ученици и спокойно спящ Исус изобразява Църквата, която постоянно е блъскана от различни страни със вълните, които я плашат, че ще я погубят и унищожат. Това няма да стане никога, затова че в тази малка лодка, изглеждаща понякога толкова зле, спи Исус, който всеки момент, ако ще е повикан на помощ, ще обяви своята сила и ще спаси лодката. Тази лодка изобразява също и нашият личен живот. Ние също сме блъскани от различни проблеми, грехове, които нееднократно изглеждат, че са по-силни от нас и понякога наистина са такива. Но в нашите сърца спи Някой, който не се плаши от нашите проблеми, не Го е стах даже и от нашите грехове. Той само чака да Го събудим, да Го помолим за помощ. Няма да ни откаже, ако ще Го молим, като ученици. Св. Катерина от Сиена след когато е претъпяла такава вътрешна буря е питала своя Небесен Любимец: Къде си бил по време на тази буря?Вътре в сърцето ти. Получила отговор. Да не допускаме да ни завладее страхът. И в нашата лодка е Исус, като е бил в тази от днешното евангелие. Той бди над нас даже и тогава, когато спи. Той ще успокои вякаква буря, вякакво зло в нас и до нас, когато ще Го помолим с вяра за това.

JMB