Йоан разказа на Андрей за Исуса и го запозна с Него. Андрей запозна своя брат Симон с Исуса. Симон запозна другите. Бог иска да се запознаем с Него чрез другите хора. Такъв е Негов обикновен начин на действието. Използва семейни, приятелски и други връзки между хората. Понякога използва филми, книги или картини, за да ни разкаже за себе си. Също и ние не се запознахме директно с Него, някой човек беше посредник.

Може майка или баща когато са ни разказвали за Него, може някой приятел или свещеник, може някой автор на книга или режисьор на филма. Всеки от нас се запозна с Бога по различен начин. Може вече знаем много за Него, но дали усещаме Неговото присъствие в нашето сърце. Може чакаме още да дойде някой и да ни каже, както Андрей каза на брата си: Намерихме Месията и ние ще усетим, че той Го намери, че Исус е в него.

Но когато намерихме Месия и Той живее в нас, тогава не можем да сме безразлични. Трябва да Му благодарим днес, че ни изпрати истинските свидетели и че ни помогна, да се запознаем с Него. А може това още няма място в нашия живот? Тогава трябва да Го молим да ни позволи да се срещнем с Него.

Ако вече Го имаме и Го познаваме трябва да знаем, че Го имаме не само за себе си. Трябва да запомним това много добре. Когато познаваме Исуса, когато Го имаме, то за това, да говорим за Него, да Го раздаваме на другите да сме просто Неговите Апостоли. Само този е истински христянин, на когото някой друг благодари най-вече за това, че чрез неговото посредничество е стигнал до Исуса, до Неговата Истина и Неговия Живот. Да не задържаме Исуса само за нас. Той за това ни разкри истината за себе си, за да можем ние да свидетелстваме за Него. Просто сме избрани от Него да бъдем в днешния сват Неговите Апостоли. Не е лесно да се говори за Исус днес и никога не е било лесно, но ние не можем да мълчим, не можем да крием Исуса само за себе си, Той иска да се запознаят с Него и другите. Да не забравяме за това.

JMB