Пресветият Бог, Който ни е сътворил и спасил е винаги присъстващ в нашата история, Той е дошъл да ни търси, за да промени сърцето и живота ни. В избрани от Бога времена и места, това присъствие става осезаемо чрез светилищата – тези знаци за присъствие и действие на живия Христос, като всяко едно светилище съдържа в себе си тези три измерения – на миналото, настоящето и бъдещето, които са измерения на човешкото ни съществуване.

Миналото, което не се забравя, а се възпоменава; настоящето – което е присъствие и действие на Бог, и бъдещето – което е пълно с надежда за Божието обещание. Всеки от нас, влиза като поклонник в едно светилище, като това е също влизане в нашата история и живот – възпоменание на миналото ни, преглед на настоящето и пророчество за бъдещето. Поклонникът престъпва прага на едно светилище, за да благодари на Бога, да се срещне и общува с Него, да открие и приеме смисъла на своето съществуване – ние не сме на този свят да живеем и да умрем, а сме създадени от Бога, за да живеем и победим смъртта чрез Пасхалната победа на Христос. Първата, която е победила смъртта и греха е Непорочната Дева Мария, Която е живото светилище на Божието Слово, станало плът. Духовната Майка на изкупеното човечество е наша спътница през земното ни поклонничество към Небесния Йерусалим, Тя е винаги пращана от Небето, от Бога, за да припомни на човеците последната истина, тази за смисъла на живота и нашето вечно Отечество.

Изминаха почти сто години от Явленията на Непорочната Дева във Фатима, които белязаха живота на Църквата и на цялото човечество. Когато човекът пожела да затвори вратата на Бог, Небето отвори един прозорец на надеждата, Дева Мария, Която идва да ни подсили вярата, да ни подхрани любовта и да ни утвърди в благата надежда. Фатима е дом на Божията Майка, където поклонникът идва да говори с Нея, но също и да ликува от радост поради Нейното присъствие. Преди 20 години нашите скъпи Епископи посветиха и нашето Отечество на Непорочното Сърце на Фатимската Дева, и за това кратко време колко много благодати и утехи сме получили от отвореното Небе! Изграждането на църквата на Дева Мария от Фатима в Плевен е един сигурен знак за благоволението на Светата Майка, а сега в навечерието на двадесетгодишнината от посвещаването на България на Непорочното й Сърце ще имаме радостта да посветим завинаги на Нея църквата в Плевен като светилище на Фатимската Богородица в България. Изпълнени сме с трепет и вълнение от този Божи дар, с радост и надежда от присъствието на Майката Божия сред нас, като в същото време желаем да посвещаваме себе си, нашите семейства, целия си живот на Нея, и чрез покаянието да изминем пътя на помирение с Бог, да намерим щастието от Божията милост и да продължим с още по-ревностна вяра като чеда на Църквата и на Дева Мария, чието Непорочно Сърце пулсира и гори от любов към нас, защото отразява любовта на Пресветото Исусово Сърце. 

Отец Койчо Димов, енорийски свещеник в с. Бърдарски геран