Една от главните черти на духовността на францисканския Орден е набожността към Пресвятата Дева Мария. В живота и писмата на св. Франциск може да се забележи особената почит, която той отдава на Майката на Спасителя. Св. Бонавентура твърди, че „С майката на нашия Господ Исус Христос (той) беше свързан с неизразима обич, защото Тя направи така, че Всемогъщия Бог стана наш брат и благодарение на Нея  се приближихме до милосърдието ”.

Затова духовните синове на Бедняка приемат Дева Мария като своя застъпница, посредница и утешителка. Тази нишка на набожността към Богородица се развива и става черта, отличаваща францисканците. Изключителен плод на тази традиция на Ордена е св.о. Максимилиан Колбе, който целият си живот и апостолска дейност провежда в съотнасяне с Непорочната. Св. Максимилиан става причина за още по-голямото пропагандиране и задълбочаване на почитта към Божията Майка в нашия Орден.   

Във францисканската  набожност към Дева Мария са вписани Явленията на Пресвятата Дева във Фатима. Тя съпровожда Църквата във цялата история на нейното съществуване. По различен начин идва на помощ на своите деца. През 1917г. избира малко селце в Португалия, та оттам да избликне импулс за духовно пробуждане на хората. На трите пастирчета Непорочната Девица предава послание, което в своя най-дълбок смисъл, произтича от сърцето на Евангелието – призив за обръщане и покаяние.    

Първите две части на „фатимската тайна” се отнасят преди всичко за видението на ада, култа към Непорочното сърце на Мария, предсказанието на втората световна война и предупреждението за пораженията, които могат да нанесат атеизма и комунизма. Третата част описва какво ще се случи, ако обръщането не се реализира. В такъв случай Дева Мария предрича разширяване на погрешните възгледи, войни, преследване на Църквата и големи страдания на Светия Отец. В тези образи може да се види историята на цялото минало столетие. Във фатимските явления Божията Майка ни припомня тези забравени ценности, това бъдеще на човека в Бога, в което имаме действено и отговорно участие.  

Събитията във Фатима дълбоко са се враснали във францисканската набожност. В много наши манастири се отслужват служби в първите съботи на месеца, францисканските проповедници призовават за обръщане и изкупление. Също и в своята индивидуална молитва монасите се вдъхновяват от посланието, предадено с посредничеството на Яцинта, Фрациск и Луция.

Необикновено отличаване е, че на братята от нашата монашеска Провинция е поверено ръководенето на светилище, посветено на Божията Майка от Фатима. Дълбоко вярвам, че приближаването до съдържанието на „тайната” ще даде духовни плодове в Църквата в България и ще бъде причина за победата на Непорочното сърце. Пожелавам на моите братя, службата в светилището да изпълва сърцата им с все по-голяма любов към Непорочната, а в бъдеще да бъдат включени в свитата на великите почитатели на Дева Мария. На почитателите на Мария и поклонниците, дошли в светилището пожелавам, да усетят близостта, поръчителството и закрилата на Непорочната.

 

Варшава, 11.03.2016г., о. Виеслав Пижио – Провинциал