Żeby sprzedawać znicze przy cmentarzu w Tychach, trzeba przystąpić do  licytacji - Śląsk, Super Express

Всеки един от нас, като поклонник на този свят има нужда от тази храна, която подкрепя нашето тяло и преди всичко от тази храна, която подкрепя нашата душа, а това е молитвата.

Обаче, на гробищата, покойните не са вече гладни за всякакъв вид храна, а Tе са гладни само за вашите, нашите искрени молитви за Тях. Молете се за Тях.

Свети Августин е казал: „Сълзата за починалите изпарява, цветето на гроба увяхва, молитвата обаче, достига до Сърцето на Бога.”

о. Евгений Рожански