1. Днеска преживяваме Тържество Тяло и Кръв Христови. Отдаваме чест и слава на Исус, Който присъства реално в Тайнството Светото Причастие.

2. На 21 юни, вторник -  възпоменание на св. Алойз Гонзага, монах.

3. На 24 юни, петък - Празник на Пресветото Сърце Исусово.

4. На 25 юни, събота - възпоменание на Пресветото Сърце Мариино.

5. На 22 юни ще дойде в нашия манастир, в нашата енория и ще работи о. Максимилиян Кониечни, който вече стана свещеник и когото всички много добре познаваме.

  Желаем Би благословена неделя!  

                                                                                                                                                                          о. Евгений Ружански

              Енорийски свещеник