foto 

Идната неделя е тържеството Петдесятница.

Месец май е посветен по особен начин на Дева Мария. Нека да желаем да вземаме участие в майската набожност, която провеждаме всяка вечер след светата литургия.

Миропомазанието и Първото причастие в нашата енория ще се проведат на 24 юни, на тържеството Рождението на Свети Иван Кръстител.

13 май - неделя, няма да има литургия от 17:00 ч.

От месец май до месец октомври на всяко 13-то число от месеца ще провеждаме в нашето светилище фатимска набожност.

На всички пожелаваме приятна и спокойна седмица и вкусен обяд!

О. Венци Николов

/енорист/