Ти си Моят възлюбен Син, в Тебе е Моето благоволение. Кръщението в река Йордан, това е боло ритуално обмиване, чрез което пристъпващите към това кръщение показваха своята готовност да променят своя живот, да се обърнат. Такова кръщение е било знак на обмиване на душите от извършените грехове. За какво тогава Исус е приел това кръщение? Той нямал нужда от това да променя своя живот, нито да почиства душата си. Той е бил Свет и безгрешен.

Чрез своята постъпка Исус ни подсказва това, което трябва да направим ние. Ивановото кръщение и това, което ние приехме, винаги означава унизеността и послушание спрямо Бога. Приемайки това кръщение показваме, че с радост и охотно искаме да постъпваме според Божията воля. Когато Бог вижда в нас тази готовност, отваря ни небето, както баща отвара вратите на къщaта си и с радост посреща завърналото си дете. Всичко това, което е станало по време на Исусовото кръщение в река Йордан се е повторило по време на нашето кръщение. Мнозина от нас не помним нашето кръщение, били сме тогава много малки. Нищо не разбирахме от това, което правиха с нас. Но би било много тъжно, ако няма да го осъзнаем днес. Ако няма да осъзнаваме, че тогава по време на нашето кръщение, Небесния ни Отец отворил ни небето, че ни изпратил Своя Дух, своята Любов и ни е направил подобни на Христа. Включил ни тогава в това голямо семейство в което се намираме днес, това е Неговата Църква. Всички станахме братя и сестри. Би било наказуемо, ако не го осъзнаваме и не си го припомняме постоянно. Охотно празнуваме имения или рождения си ден, но малцина от нас помни дата на своето кръщение и не го счита за празник. Но тогава получихме вечен живот и станахме Божи чеда. Още по-голяма грешка бихме направили ако, това което получихме чрез кръщението унищожим чрез нашите грехове. Ако някой чуства, че се намира точно в такова положение, нека пристъпи повторно към кръщението, вече не с вода, но със сълзите на разкаянието в тайнстото изповед. Ако ни е страх или срам да се присъединим към разкаяните грешници да гледаме пример, който ни е оставил Христос.

JMB