1. Преживявайки днес VII Обикновена Неделя, да се замислим върху Исусовите думи, с които се обръща към нас: „Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен”.
  2. На 22 февруари - Пепеляна сряда. Започваме Великия Пост. В този ден, по време на Светата Литургия, която ще отслужим от 18 часа, а не от 10.00 както всяка сряда ще благословим пепел, с която ще бъдат поръсени главите ни. На този ден сме задължени
  3. да спазваме строг пост, (ядене без месо, 3 пъти: веднъж до насита и 2 пъти по-малко).
  1. Всеки петък по време на Великия Пост - задължително постим, не ядем месо.
  1. Великият пост е изключително важно време за нас, време за нашето обръщане, практикуване на молитва, пост и милостиня. Насърчавам всички, през този период да вземем постно решение, т.е. да се откажем от нещо, като наша жертва, да бъдем съединени със Христовите страдания, като удовлетворение за нашите и за греховете на целия свят. През постното време не бива да участваме в дискотеки и шумни празненства. Нека през този период да намерим повече време за молитва, слушане на Божието Слово, и да участваме в Светите Литургии. Всеки ден, преди Светата Литургия имате възможност за изповед.
  1. Всеки петък, след светата Литургия ще бъде провеждана набожност кръстен път. Каним всички енориаши и симпатизанти в нашето светилище да участвате в тази важна за нас набожност.
  2. Кръстен път за студентите, ще бъде провеждан всяка неделя, след Светата Литургия от 18.00 часа.
  3. Както беше договорено с органистката, г-жа Магдалена, след Светата Литургията нека да останат хористите за организационна среща.

 Пожелаваме Ви спокойна и благословена неделя и седмица.

                                                                                                   о. Евгений Рожански

Eнорийски свещеник