IMG0001

Излезе от печат новия брой на списание "Ave Maria", първи за тази година. В този брой ще намерим интересни статии за Тайнството Кръщение като начало на вечния живот и много друга полезна информация за това тайнство на християнското въведение.

Ще намерим информация за Христовия кръст – дърво на живота, като възможност за по-добра подготовка за Възкресение Христово. Не липсва и артикул за Богородица като Врата небесна към Вечната цел.