PPFranciszekWielkiPost-1080x573

« Молим ви, заради Христос –помирете с Бога» (2Кор 5, 20) 

Скъпи братя и сестри!

И тази година Господ ни даде благоприятно време, за да се подготвим да отслужим с обновено сърце великата Тайна за Смъртта и възкресението на Исус, основоположен камък за личния и общностен християнски живот. Ние трябва постоянно да се връщаме към тази Тайна с ум и сърце. Всъщност тази Тайна продължава да расте в нас, доколкото ние си позволяваме да бъдем увлечени от нейната духовна динамика и да се придържаме към нея чрез свободен и щедър отговор. 

  1. Пасхалната Тайна, основата на обръщането

Радостта на християнина идва от слушането и приемането на Благата Вест за смъртта и Възкресението на Исус: керигмата (kérygme). Тя обобщава Тайната на една любов «толкова реална, толкова истинска, толкова конкретна, че ни предлага връзка изградена върху искрен и плодотворен диалог» (Апостолическо Насърчение Christus vivit, т. 117). Този, който вярва в това известяване отхвърля лъжата, според която нашият живот би произхождал от самите нас, когато всъщност той извира от любовта на Бог Отец, от Неговата воля да даде живот в изобилие (виж  Йн 10, 10). От друга страна, ако слушаме обсебващия глас на на  “бащата на лъжата” (виж Йн 8, 45), ние рискуваме да потънем в бездната на абсурда и да живеем в ада тук на земята, както за съжаление свидетелстват и много драматични събития от личния и колективния човешки опит.

Ето защо в този Велик  Пост за 2020 година  бих искал да  достигне до всички християни това, което вече написах за младите хора в Апостолическото Насърчение Christus vivit: «Погледни отворените обятия на Разпнатия  Христос, остави се да те спаси отново и отново. И когато се приближиш, за да изповядаш твоите грехове, вярвай твърдо в Неговото милосърдие, което те освобождава от греха. Съзерцавай  Неговата  кръв пролята с толкова много любов и се остави да бъдеш прочистен чрез Него. Така и ще можеш да се родиш отново» (т. 123). Пасхата на Исус не е събитие от миналото: чрез силата на Светия Дух тя е винаги актуална и ни позволява да гледаме и да докосваме с вяра Христовата плът в толкова много страдащи хора.

  1. Наложителност от обръщане

Здравословно е да съзерцаваме по-задълбочено Пасхалната Тайна, благодарение на която ни е дадено Божието милосърдие. Опитът на милосърдието всъщност е възможен само  ‘‘лице в лице’’ с Разпнатия и Възкръснал Господ «Който ме обикна и отдаде живота Си за мене» (Гал 2, 20). Един  диалог от сърце към сърце, от приятел към приятел. Ето защо молитвата е толкова важна в това време на Великия Пост. Преди  да бъде задължение,  тя изразява нуждата да се отговори на любовта на Бог, Който ни изпреварва и винаги ни подкрепя. Всъщност християнинът се моли със съзнанието, че е обичан въпреки, че самият той не е достоен за това. Молитвата може да приема различни форми, но това, което наистина има значение  в очите на Бог е, че тя дълбае в нас чак докато успее да смекчи твърдостта на нашето сърце, за да се обърнем все повече към Него и към Неговата воля.

В това благоприятно време да се оставим да ни поведат както Израил в пустинята (виж Осия 2, 16), за да можем най-накрая да чуем гласа на нашия  Младоженец, за да го накараме да отекне в нас с по-голяма дълбочина и предразположение. Колкото повече се оставяме да се включваме чрез Неговото Слово, толкова повече ще можем да изпитаме Неговото безвъзмездно Милосърдие към нас. Така че нека не оставяме да премине напразно това благодатно време в самонадеяни илюзии, че самите ние сме господари на времето и начините на нашето обръщане към него.  

  1. Пламенната воля на Бог да установи диалог с Неговите чеда

Фактът, че Господ ни предлага отново благоприятно време за нашето обръщане, никога не трябва да се приема за даденост. Тази нова възможност би трябвало да пробуди в нас чувство за благодарност и да ни изтръгне от нашата апатия. Въпреки понякога драматичното присъствие  на злото  в нашия живот както и в живота на Църквата  и на света, това пространство предлагано за промяна на насоката изразява упоритата воля на Бог да не прекъсва диалога на спасението с нас. В Разпнатия Исус, Когото Той «заради нас натовари с целия грях» (2Кор 5, 21), тази воля ще достигне до това да накара всички наши грехове да паднат върху Неговия Син до толкова, че  «да обърнат Бог срещу самия Него», както го каза Пап Бенедикт  XVI (виж Енцикликата Deus caritas est, т. 12). Всъщност Бог обича също така и неприятелите Си (виж Мт 5, 43-48).  

Диалогът, който Бог чрез Пасхаланата Тайна на Своя Син иска да установи с всеки човек не е като този, който се приписва на жителите на Атина, които «най-много от всичко предпочитаха да си прекарват времето, като говорят или слушат нещо ново» (Деян 17, 21). Този вид бърборене продиктуван от празно и повърхностно любопитство, характеризира светския живот на всички времена и в наши дни може да се промъкне в заблуждаващото използване на средствата за комуникация.

  1. Богатство за споделяне, а не за натрупване само за себе си

Да се постави Пасхалната Тайна в центъра на живота означава да изпитваш състрадание към раните на Разпнатия Христос, които са осезаеми при многото невинни жертви  на войните, в  посегателствата срещу живота, още от майчината утроба чак до третата възраст, под безбройни форми на насилие, екологични бедствия, неравномерно разпределение на земните блага, трафик на хора във всички аспекти и алчност за неистова печалба, която е форма на идолопоклонничество.

Дори днес е важно да се обръщаме към мъжете и жените с добра воля, за да споделят своите блага с тези, които имат по-голяма нужда от тях, като дават милостиня, като форма за личен принос за изграждането на един по-справедлив свят. Споделянето в милосърдната любов прави човека по-хуманен, докато  натрупването рискува да го унищожи като го затвори в неговия собствен егоизъм. Ние можем и ние трябва да стигнем още по-далеч, като имаме предвид структурните измерения на икономиката. Ето защо в този Велик пост за 2020 година от 26 до 28 март, аз свиквам в Асизи млади икономисти, предприемачи и носители на промяната  с цел да допринесат за очертаването на по-справедлива и по-приобщаваща икономика от настоящата. Както многократно е казано в Магистериума на Църквата политиката е изявена форма на милосърдна любов  (виж Пий XI, Реч към Членовете на Италианската Католическа Университетска Федерация, 18 декември 1927). Така ще бъде и с управлението на икономиката, основано върху същия този евангелски дух, който е духът на Блаженствата.

Призовавам застъпничеството на Пресвета Дева Мария за този идващ Велик Пост, за да можем да приемем призива да се оставим да се помирим с Бог, да отправим поглед към  сърцето на Пасхалната Тайна и да се обърнем към отворен и искрен диалог с Бог. Само така ние ще можем да станем това, което Христос каза на Неговите ученици: сол на земята и светлина за света (виж Мт 5, 13-14).

Папа Франциск

Дадено в Рим близо до Свети Йоан Латерански на 7 октомври 2019 година, празникът на Дева Мария на Броеницата  

 

 

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana