Ecumenismsymbol

Деяния 27,22 ; 34

«А сега ви съветвам да запазите спокойствие, защото никой от вас няма да загине, а само корабът».

Размишление

Ние, християните идващи от различни Църкви и традиции, които още не сме напълно помирени по между си, често пъти се чувстваме обезкуражени от липсата на напредък към видимо единство.  Някои дори изоставиха всяка надежда, и гледат на това единство, като на недостижим идеал. Други дори не смятат, че единството е изискване за тяхната християнска вяра. Нека се помолим, за да измолим дара на видимото единство със силна вяра, постоянно търпение и неизчерпаема надежда, уверени в любещото Божие провидение. Единството е молитвата, която Господ е направил за Църквата и с която Той ни придружава в това пътуване. Ние няма да се загубим.

Молитва

Боже на милосърдието,

Изгубени и обезкуражени, ние се обръщаме към Теб.

Вдъхни в нас дара на надеждата.

Нека нашите Църкви да запазят надеждата и да действат за единството,

за което  Твоят Син помоли в навечерието на Своето Страдание.

Молим Те чрез Него,

Който живее и царува с Теб и Свети Дух през всички векове на вековете. Амин.