8313499028973861869942363544456829431971840n

Деяния 27,20

Но понеже доста дни не се виждаше нито слънце, нито звезди, а и бушуваше силна буря, вече изчезваше всяка надежда да се спасим.

 

Размишление

Христос е наша светлина и наше напътствие. Лишени от Неговата светлина и неговото напътствие, ние сме дезориентирани. Когато християните изгубят от поглед Христос стават уплашени и разделени. Освен това хората с добра воля, които са извън Църквата са затруднени да различат Светлината на Христос, поради нашите разделения, когато Му придаваме неясно отражение или Го скриваме напълно. Тогава нека да потърсим Светлината на Христос, да се приближим едни до други, за да я отразим по-ясно, като станем истински свидетели на Христос, Светлината на света.

Молитва

Господи, Твоето слово е светлина, която осветява нашите стъпки,

без Теб, сме изгубени и дезориентирани.

Просветли ни с Твоето слово, за да можем да следваме Твоя път.

Направи нашите църкви жадни за Твоето присъствие и ни води,

Утешавай ни и ни  преобразявай.

Дай ни прозрение, необходимо - за да разберем

когато пречим на останалите да видят Твоята светлина,

и ни дай необходимата благодат, за да споделяме Твоята светлина с останалите.

Молим Те, в името на Твоя Син,

Който призова Своите ученици да бъдат светлина за света. Амин.