821540905051893267749551904070276329504768n

От 18 до 25 януари преживяваме седмица за молитва за единство на християните. Темата е: „Местните жители показаха към нас необикновено дружелюбие“ (виж Деян. 28, 2). Програмата за срещи е следната:

  • 01 – СЪБОТА от 18:00 ч, ЕВАНГЕЛСКА МЕТОДИСТКА ЦЪРКВА на тема: Помирение – хвърлете товара зад борда;
  • 01 – ВТОРНИК от 18:30 ч., НОВО ПОКОЛЕНИЕ на тема: Доверие – не бойте се, имайте вяра;
  • 01 – ПЕТЪК от 18:00 ч., СВ. ПАРАСКЕВА на тема: Обръщане – Променете сърцата и умовете си;
  • 01 – СЪБОТА от 18:30 ч., ДЕВА МАРИЯ ОТ ФАТИМА на тема: Великодушие – приемете и дайте.