923253cB8I13092120uwielbienie201254

За човека който вярва в Бога съвсем натурално е да се моли. Молитвата това е най-честа религиозна дейност на човека. Много често  се появява този въпрос: какво е молитвата?,  и как да се молим? В днешното Евангелие един от учениците Исусови моли Го, за да ги научи, как да се молят. И не затова Го моли, че е чул за молитвата, но той е бил свидетел на Исусовата молитва.

Особено Св. Лука много често подчертава това, че Исус често е разговарял с Отца си. Исус не само ни учи, как да се молим, но  ни кани да  се молим постоянно. Подчертава, да се уповаваме на Господа по време на молитва. Той казва: Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Въпреки това, че Бог знае нашите нужди, не иска да ни се нахвърля. Сътвори ни от любов и обдари ни със свободата. Бог иска да Го молим по време на молитва, като свободни лица, за това, което ни е нужно. Той – ако такава ще е Неговата воля – ще ни даде това. Само да не спираме, когато не виждаме резултати на нашата молитва и ни се струва, че Бог не ни обръща внимание. Това не е вярно. Дава ни пример Авраам, който се таргува с Бога по време на молитва и Го моли за жителите на Содом. В нашият живот много често, за много неща молим нашите близки, съседи, приятели, а Бог Го оставяме на най-последното място. Като последна спасителна дъска. Би трябвало да е обратно. Колко много хора днес полага своята надежда в техниката и нейните придобивки. Уповават се на колите, компютрите, джиесемите. А Бог? За Него не намират време. По телефона или по компютъра ще разговаря с някой за глупости часове на ред, но за Бога забравя.  Всичките наши проблеми и нужди би трябвало да разсъждаме първо с Бога по време на молитва, и след това ще знаем, към кого да се обърнем, за да ги оправим. Бог ще ни прати своята помощ точно на време, Той никога не закъснява. Молитвата това е най-голямото нещо, което човек може да направи на земята. Когато се молиш на Бога, ти си голям човек затова, че разбираш кой си ти, и Кой е Бог.

JMB