follow-me

Върви след Мене – толкова вече пъти Исус повтаря тези думи. Той се обръща към човека и го моли да тръгне след Него, да Го последва. Исус не ни заповядва, въпреки, че сме Негови създания, Той ни кани и ни моли. Днешното Евангелие може да се каже, че е много тъжно. Всички, които бяха извикани от Исуса, си намираха някаква причина да Му кажат не, или чакай да направя това или онова. От една страна те искат да вървят след Него, но от другата страна искат още нещо за себе си. Исус иска да ни каже, че когато вика някой човек да Го следва, това означава, че този човек е готов да върви след Него. Не му трябва нищо, не му трябва никаква подготовка. От този момент Исус поема всичките негови задължения и ангажименти.

Исус знае човешкото сърце много добре и когато вика някого, прави това в най-подходящ за него момент. Той не бърза и не закъснява. Човек, когато чува Исусови думи започва да мисли, започва да търси причина, която би му помогнала да каже не или изчакай още. Защо? Защо човек не иска да последва Този, който най-много го обича? Защо толкова много хора и може би много от нас, казват не на Исусовата покана? Отговор е само един. Човек няма доверие на Исуса, и се съмнява, дали ще е щастлив, когато ще Го последва. Дали ще успее, да е добър свещеник или сестра. Той се уповава на себе си и затова се съмнява. Това е вярно, че когато човек сам иска да последва Исуса без Неговата помощ, тогава няма да успее. Не е възможно човек да стане последовател на Исуса опирайки се само на собствените си сили. Когато Исус вика, човек няма да се притеснява за тези, които оставя в къщи, Бог ще се грижи за тях. Остави това на Мене, ти върви и проповядвай Царството Божие – казва Исус на тези, които си е избрал. Да молим Бога днес, да дава на всички, които е избрал за своите последователи по-голяма вяра в това, че Той ще се грижи за всичко, и че те няма да се страхуват от нищо. Затова, че Бог е с тях и никога няма да ги остави. Да им дава сила да не се отказват въпреки това, че понякога ще им е много трудно. Да се молим също и за нас никога да не казваме не или чакай на Бога, когато ще ни повика.

JMB