godzina3

Мир ви оставям, Моя мир ви давам.

Мирът, това е ценност и едновременно аргумент, с който винаги можем да спечелим човешкото сърце и разум. Затова, не може да ни учудва този факт, че толкова много се говори и пише за мирът в днешният свят. Ако на някой, който е много уморен, ще кажат: направи това, и ще имаш мир, въпреки умора, ще го направи и ще му напишат на могилата – почивай  в мир.

Човек може да търси тази огромна ценност, която е мирът на различни места и по различен начин. За едни хора мирът това, ще е кариерата, за други парите, за други пак грешни връзки. Постоянното движение по улиците, тичането в различни посоки, на различни места, магазини, рестаранти, дискотеки, това е търсенето на мира, който дава светът. Св. Филип Нерей попита един от своите млади ученици: Решил си вече, кой искаш да бъдеш?

Той му отговори:

- Искам да съм адвокат. А след това?

- Ще си направя адвокатска кантора. А след това?

- Ще се оженя, ще имам пари и слава. А след това?

- Ще си живя спокойно на стари години. А след това?

- Младият човек млъкна и нищо не каза.

Ето: Какво ще е, когато ще оставим всичко, за което толкова тичаме? Печелим парите, придобиваме имоти и се заблуждаваме, че когато ще ги имаме много, тогава ще станем истински щастливи. Житейски опит противоречи на такова мислене. Няма мир, когато тичаме и го търсим, намя го също и след това, когато го намерихме вече, а особено няма го тогава, когато намерихме световен мир, предавайки Господа. Трябва да знаем, че Бог не прави излишни неща. Ако ти, не си толкова способен, колкото твоят приятел или съсед, ако не си толкова красива, колкото някаква принцеса, ако нямаш здраве, както другите, това не означава, че Бог не те иска или, че е направил някаква грешка. Точно такъв Му трябваш в Неговият план. Това трябва да приемеш и да се съгласиш с това. Твоята радост, щастие и мир излизат точно от това, че ще приемеш  Бог и всичко, което Той е потготвил за тебе, и когато ще се съгласиш с Неговата воля с Неговите закони. Няма да завижаш на другите и да ги мразиш унищожавайки мир в сърцето си. Исуис не обещава мир, Той го дава. Това не е такъв мир, какъвто ни предлага светът. Исусовият мир това е мир, който произлиза от чисто сърце и чисти ръце. Представи си как може да спи спокойно човек, който е протегнал ръка против Бога и чака наказание... На еднозначните думи на св. Писание: Няма мира за безбожните можем да отговорим просто само с една дума: Няма. Исус ти дава мир ако ще Го приемем ще го имаш, ако не, няма да спиш спокойно. Мир с Бога, мир в човешкото сърце, това е истински мир. Никаква война няма да го унищожи.

JMB