kazanie-na-gorze-1 

Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше...

Исус се качи на планината на високо място, за да може неговият глас, да се чува по-надалече. Можем да си представим, че най-близо до Него бяха Апостолите, след тях всичките Му ученици, по нататък всички, които дойдоха да Го видят и чуят и на края сме ние, които днес чухме същите думи, които е казал Исус толкова отдавана. Исус, като Учител иска да ни каже нещо, което е много важно. Действително така би трябвало да приемаме тези думи, като програма, за христянския живот, като рецепта, за истинското щастие. Исус отваря устата си след трийсетгодишното мълчание. Трийсет години се е подготвял в Назарет. Това, което ни казва е потготвено много добре, тук няма грешка. Освен това, тези думи каза самият Бог. Исус отвори устата си, но тези, които Го слушаха също отвориха устата - учудени. До ден днешен тези Исусови думи учудват.

Това, което казва Исус, коренно се различава от нашето изображение за щастие. Ние смятаме, че щастлив човек това е такъв, който има всичко тука на земята. Христос твърди нещо съвсем обратно, истинското щастие се намира там където има Бедните по дух, където има плачещите, където има чистите по сърце или преследването заради неговото Име. Учудващо, но това е истина. Всички матерялните блага, които допринасят щастие на човека тук на земята, ще свършат. Няма да остане нищо. Не можем ние Исусовите ученици, да мислим само за земното щастие, в противен случай ще ни липсва щатието цялата вечност. Тези трудности и недостатъци, които преживяват на земята Блажените, както ги нарича Исус, ще преминат и награда ще е голяма. Това ни напомят безбрийните светци, които страдаха заради Исусовото Име и сега се намират там, където вече няма никакво страдание. Исус днес се обръща не само към някакви избраници, Той говаори на всички, на тези, които плачат, страдат от глад или липсва на любов, които прощават за да има мир, на всички които правят добро заради Него, че са блажени - щастливи. Тяхното щастие в небето няма да има край. Исус никого не принуждава да приема тези условя за истинското щастие. Той посочва целта. Ако искаш да си щастлив? Ако искаш, но ако не - жалко. Можеш да се обърнеш с гръб, можеш да си запушиш ушите, можеш да си отидеш, свободен си. Но, както е казал Св. Августин: Този, който те е създал без тебе, без тебе не може да те спаси. Трябва да знаем, че когато Бог иска нещо от нас дава също сила, която е необходима за да изпълним Неговото желание.

JMB